Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế máy biến áp 1 pha

Được đăng lên bởi Đi Tìm Tình Êu
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1773 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thiết kế MBA điện lực

Lời nói đầu
Mba điện lực là một bộ phận rất quan trọng trong hệ thống điện . Việc
tải điện năng đi xa từ nhà máy điện đến hộ tiêu thụ trong các hệ thống điện
cần phải có rất nhiều lấn tăng giảm điện áp . Do đó tổng công suất đặt của
các Mba lớn hơn nhiều lần so với công suất máy phát . Tuy hiệu suất của
Mba thường rất lớn ( 98-99% ) Nhưng do số lượng Mba nhiều nên tổng tổn
hao trong hệ thống rất đáng kể vì thế vấn đề đặt ra trong thiết kế Mba vẫn là
giảm tổn hao nhất là tổn hao không tải trong Mba .
Khuynh hướng phát triển của ngành chế tạo Mba điện lực hiện naylà
tăng được giới hạn về công suất , về điện áp , ngoài ra còn mở rộng thang
công suất của Mba thành nhiều dãy để đáp ứng một cách rộng rãi với nhu
cầu sử dụng và vận hành Mba . Để làm được điều đó trong thiết kế , chế tạo
Mba ta phải không ngừng cải tiến , tìm ra những vật liệu mới tốt hơn , thay
đổi kết cấu mạch từ hợp lí , tăng trình độ công nghệ...
Qua bản đồ án môn học này đã giúp em hiểu và làm quen với công việc
thiết kế Mba nói riêng và máy điện nói chung . Mặc dù đã rất cố gắng trong
quá trình thiết kế nhưng chắc chắn không tránh khỏi những sai sót , em
mong các thầy , cơ cùng các bạn đóng góp những ý kiến xây dựng .
Em xin chân thành cảm ơn .
Hà nội . Ngày 10.10.2001
Sinh viên
Phan Huy Bình

1

Thiết kế MBA điện lực

Phần I :

Tính toán các kích thước chủ yếu

1.1 Các đại lượng điện cơ bản của Mba
1.1.1 Công suất mỗi pha của mba:
S

Sf =m =

400
3

=133,33 (KVA)

S
400
S’= t = 3 =133,33 (KVA)

1.1.2 Công suất mỗi trụ:

1.1.3 Dòng điện dây định mức:
-Phía CA:
-Phía HA:

S dm.103
400.10 3
I2 
6,6( A)
=
3U 2
3.35.10 3

S dm .103
I1 
3.U1 =

400.10 3
3.0,4.10 3

577,36( A)

1.1.4 Dòng điện pha định mức:
I f 2 I 2 6,6 (A)
-Phía CA: đấu Y
-Phía HA: đấu Y
If1=I1= 577,36 (A)
1.1.5 Điện áp pha:
Cả CA và HA đấu Y:

U 2 35.10 3
20207,26(V )
=
3.
3
U
400
 1 
230,94(V )
3
3

Uf2 
U f1

1.1.6 Các thành phần điện áp ngắn mạch:
Thành phần tác dụng:

ur 

I f .rn
Uf

.100.

m.I f .10  3
m.I f .10

3

Pn
4600


1,15(%)
10.S dm 10.400

u x  u n2  u r2  5 2  1,15 2 4,866%
Thành phần phản kháng:
1.1.7 Điện áp thử của các dây quấn:
Phía CA: U th 2 85 (KV)
Phía HA: U th1 5 (KV) ( Bảng 2)
1.2 Chọn các số liệu xuất phát và thiết kế sơ bộ lõi thép:
1.2.1 Lõi sắt :
Chọn lõi sắt kiểu trụ , dây quấn cuộn thành hình trụ nên tiết diện ngang của
trụ sắt có dạng bậc thang đối xứng nội tiếp với hình tròn đường kính d

2

Thiết kế MBA điện lực

Theo bảng 4 với các tấm lá tôn ...
Thiết kế MBA điện lực
Lời nói đầu
Mba điện lực một bộ phận rất quan trọng trong hệ thống điện . Việc
tải điện năng đi xa từ nhà máy điện đến hộ tiêu thụ trongc hệ thống điện
cần phải rất nhiều lấn tăng giảm điện áp . Do đó tổng công suất đặt của
các Mba lớn hơn nhiều lần so với công suất máy phát . Tuy hiệu suất của
Mba thường rất lớn ( 98-99% ) Nhưng do số lượng Mba nhiều nên tổng tổn
hao trong hệ thống rất đáng kể vì thế vấn đề đặt ra trong thiết kế Mba vẫn là
giảm tổn hao nhất là tổn hao không tải trong Mba .
Khuynh hướng phát triển của ngành chế tạo Mba điện lực hiện naylà
tăng được giới hạn về công suất , về điện áp , ngoài ra còn mở rộng thang
công suất của Mba thành nhiều dãy đ đáp ứng một ch rộng rãi với nhu
cầu sử dụng vận hành Mba . Để làm được điều đó trong thiết kế , chế tạo
Mba ta phải không ngừng cải tiến , tìm ra những vật liệu mới tốt hơn , thay
đổi kết cấu mạch từ hợp lí , tăng trình độ công nghệ...
Qua bản đồ án môn học này đã giúp em hiểu và làm quen với công việc
thiết kế Mbai riêng máy điện nói chung . Mặc đã rất cố gắng trong
quá trình thiết kế nhưng chắc chắn không tránh khỏi những sai sót , em
mong các thầy , cơ cùng các bạn đóng góp những ý kiến xây dựng .
Em xin chân thành cảm ơn .
Hà nội . Ngày 10.10.2001
Sinh viên
Phan Huy Bình
1
Thiết kế máy biến áp 1 pha - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế máy biến áp 1 pha - Người đăng: Đi Tìm Tình Êu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Thiết kế máy biến áp 1 pha 9 10 504