Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế máy nghiền bi gián đoạn

Được đăng lên bởi hongson9876
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1929 lần   |   Lượt tải: 4 lần
THIẾT KẾ MÁY NGHIỀN BI GIÁN ĐOẠN
NGHIỀN NGUYÊN LIỆU CHO XƯƠNG
CHÉN SỨ DÂN DỤNG
Sinh viên :
MSSV:
Lớp:

Lưu Thị Thanh Mai
V0401484
VL04Si

LỜI MỞ ĐẦU
Là sinh viên khoa công nghệ vật liệu, việc nắm vững kiến thức về tính chất, qui
trình để sản xuất ra vật liệu là một điều cơ bản, bên cạnh đó kiến thức về các thiết bị
phục vụ cho quá trình sản xuất ra vật liệu cũng quan trọng không kém.Thông qua việc
thực hiện đồ án môn học về thiết kế máy đã hướng tôi đến việc tìm hiểu sâu hơn về các
thiết bị phục vụ việc sản xuất vật liệu mà cụ thể là các thiết bị phục vụ quá trình đập
nghiền.
Công nghệ ceramic là công nghệ tạo ra vật liệu từ nguyên liệu bột, tạo hình rồi nung
kết khối. Bột nguyên liệu ảnh hưởng rất nhiều đến tính chất của vật liệu sau này, bên
cạnh việc có đủ các khoáng cần thiết thì kích thước hạt vật liệu cũng là điều được quan
tâm. Bột nguyên liệu phải đạt được kích thước và độ đồng đều thích hợp thì việc kết
khối mới diễn ra tốt, và tính chất vật liệu sau này mới đảm bảo. Vì vậy, quá trình
nghiền đóng một vai trò lớn trong quá trình sản xuất vật liệu. Thật vậy, 70% năng
lượng để tạo ra vật liệu là phục vụ cho quá trình đập nghiền.
Trong phạm vi đồ án này, chỉ xin trình bày về thiết kế máy nghiền bi gián đoạn
được dùng trong công nghệ gốm sứ. Đặt yêu cầu là ta sẽ thiết kế máy nghiền bi gián
đoạn để nghiền nguyên liệu làm xương của chén sứ dân dụng với năng xuất là 10 triệu
chén/năm.
Trong quá trình thực hiện đồ án này, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ quí
thầy cô trong bộ môn. Đặc biệt là cô Lê Thị Duy Hạnh, cán bộ hướng dẫn chính, đã tận
tình hướng dẫn và tạo mọi điều kiện để em có thể hoàn thành đồ án này. Em cũng chân
thành cám ơn các thầy cô trong bộ môn luôn nhiệt tình giải đáp các thắc mắc, giúp đỡ
em trong quá trình thực hiện đồ án.
Lưu Thị Thanh Mai
Khoa công nghệ vật liệu
Lớp VL04Si

Đồ án thiết kế máy nghiền bi gián đoạn

Mục lục :
Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH NGHIỀN.
I.

II.

Khái niệm chung về quá trình nghiền. ……………………...
1. Khái niệm.
2. Các phương pháp tác dụng lực
3. Mức độ đập nghiền.
4. Các yêu cầu đối với quá trình đập nghiền.
5. Phân loại theo chu trình và phương pháp nghiền.
Cơ sở lý thuyết quá trình đập nghiền. ……………………...
1. Các lý thuyết về đập nghiền.
2. Định luật Bond về chỉ số công.

1
1
1
1
2
2
3
3
4

Chương 2 : GIỚI THIỆU VỀ NGUYÊN LIỆU.
I.

II.

Các tính chất cơ bản của vật liệu nghiền. ………………….
1. Độ cứng.
2. Độ giòn
3. Hệ số mài mòn
4. Trọng lượng riêng.
5. Độ bền
6. Hệ số khả năng đập nghiền
7. Kích thước hạ...
THIẾT KẾ MÁY NGHIỀN BI GIÁN ĐOẠN
NGHIỀN NGUYÊN LIỆU CHO XƯƠNG
CHÉN SỨ DÂN DỤNG
Sinh viên : Lưu Thị Thanh Mai
MSSV: V0401484
Lớp: VL04Si
LỜI MỞ ĐẦU
sinh viên khoa công nghệ vật liệu, việc nắm vững kiến thức về tính chất, qui
trình để sản xuất ra vật liệu một điều cơ bản, bên cạnh đó kiến thức về các thiết bị
phục vụ cho quá trình sản xuất ra vật liệu cũng quan trọng không kém.Thông qua việc
thực hiện đồ án môn học về thiết kếy đã hướng tôi đến việc tìm hiểu sâu hơn về các
thiết bị phục vụ việc sản xuất vật liệu cụ thể các thiết bị phục vụ quá trình đập
nghiền.
Công nghệ ceramic là công nghệ tạo ra vật liệu từ nguyên liệu bột, tạo hình rồi nung
kết khối. Bột nguyên liệu ảnh hưởng rất nhiều đến tính chất của vật liệu sau y, bên
cạnh việc đủ các khoáng cần thiết thì kích thước hạt vật liệu cũng điều được quan
tâm. Bột nguyên liệu phải đạt được kích thước độ đồng đều thích hợp thì việc kết
khối mới diễn ra tốt, tính chất vật liệu sau này mới đảm bảo. vậy, quá trình
nghiền đóng một vai trò lớn trong quá trình sản xuất vật liệu. Thật vậy, 70% năng
lượng để tạo ra vật liệu là phục vụ cho quá trình đập nghiền.
Trong phạm vi đồ án này, chỉ xin trình bày về thiết kế máy nghiền bi gián đoạn
được dùng trong công nghệ gốm sứ. Đặt yêu cầu ta sẽ thiết kế máy nghiền bi gián
đoạn để nghiền nguyên liệu làm xương của chén sứ dân dụng với năng xuất 10 triệu
chén/năm.
Trong quá trình thực hiện đồ án này, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ quí
thầy cô trong bộ môn. Đặc biệtLê Thị Duy Hạnh, cán bộ hướng dẫn chính, đã tận
tình hướng dẫn tạo mọi điều kiện để em thể hoàn thành đồ án này. Em cũng chân
thành cám ơn các thầy trong bộ môn luôn nhiệt tình giải đáp các thắc mắc, giúp đỡ
em trong quá trình thực hiện đồ án.
Lưu Thị Thanh Mai
Khoa công nghệ vật liệu
Lớp VL04Si
Thiết kế máy nghiền bi gián đoạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế máy nghiền bi gián đoạn - Người đăng: hongson9876
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Thiết kế máy nghiền bi gián đoạn 9 10 105