Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế máy tính bỏ túi dùng vi điều khiển AT89C51

Được đăng lên bởi ngocanh194.hust
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 6819 lần   |   Lượt tải: 58 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN

ĐỒ ÁN 1
Đề tài

Thiết kế máy tính bỏ túi sử dụng vi xử lý 89C51
GVHD

: Thầy Nguyễn Tuấn Ninh

SVTH

: Nguyễn Cao Nguyên

20101947

Nguyễn Danh Tân

20102128

Lều Như Tình

20102321

Ngô Đình Vũ

20102577

1

Lời nói đầu
Ngày nay cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ngành vi điều khiển.
Đời sống xã hội ngày càng phát triển cao dựa trên những ứng dụng của khoa học vào đời
sống. Vì vậy mà những công nghệ điện tử mang tính tự động ngày càng được ứng dụng
rộng rãi. Trong số đó có sự đóng góp không nhỏ của kỹ thuật vi điều khiển. Các bộ vi
điều khiển đang được ứng dụng rộng rãi và thâm nhập ngày càng nhiều trong các lĩnh
vực kỹ thuật và đời sống xã hội. Hầu hết là các thiết bị được điều khiển tự động từ các
thiết bị văn phòng cho đến các thiết bị trong gia đình đều dung các bộ vi điều khiển nhằm
đem lại sự tiện nghi cho con người trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Ngoài ra cùng với sự phát triển của các ngành kinh tế, giáo dục, y học,… làm tăng số
lượng công việc tính toán và xử lý số liệu và phải tiếp cận những con số lớn và lẻ mà
không thể tính toán bằng tay được. Chính vì vậy chúng em lựa chọn đề tài cho đồ án 1 là
:” Thiết kế máy tính bỏ túi sử dụng vi xử lý 89C51 “ này.
Tuy đã cố gắng thực hiện đồ án trong sự nghiêm túc và trách nhiệm nhất, nhưng do khả
năng nghiên cứu cũng như kiến thức các thành viên còn nhiều hạn chế nên không thể
tránh khỏi những lỗi và thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp tích cực từ
thầy Nguyễn Tuấn Ninh !

2

MỤC LỤC
Trang
Trang bìa ………………………………………………………………………………….1
Lời nói đầu ………………………………………………………………………………..2
Phần 1: GIỚI THIỆU ……………………………………………………………………..4
Phần 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT……………………………………………………………5
I Các linh kiện sử dụng trong mạch …………………………………………………..….5
II Đặc điểm, cấu tạo, chức năng của các linh kiện ……………………………………....5
Phần 3 : THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG ……………………………………………...…..21
I Sơ đồ khối ……………………………………………………………………….….…21
II Mô phỏng ……………………………………………………………………….…….22
III Code chương trình ………………………………………………………………..….23
Phần 4 : KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN …………………………………..….39
Các tài liệu tham khảo …………………………………………………………….……40

3

Phần I

GIỚI THIỆU
I.

Mục tiêu đề tài
-

Nâng cao hiệu quả tính toán số liệu

-

Tăng tốc tính toán và xử lý số liệu

-

Thấy được tầm quan trong của việc ứng dụng vi điều khiển vào các lĩnh vực
khác nhau trong cuộc sống

4

Phần 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT
I.

II.

CÁC LINH KIỆN SỬ DỤNG TRONG MẠCH
-

Vi điều kh...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN
ĐỒ ÁN 1
Đề tài
Thiết kế máy tính bỏ túi sử dụng vi xử lý 89C51
GVHD : Thầy Nguyễn Tuấn Ninh
SVTH : Nguyễn Cao Nguyên 20101947
Nguyễn Danh Tân 20102128
Lều Như Tình 20102321
Ngô Đình Vũ 20102577
1
Thiết kế máy tính bỏ túi dùng vi điều khiển AT89C51 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế máy tính bỏ túi dùng vi điều khiển AT89C51 - Người đăng: ngocanh194.hust
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Thiết kế máy tính bỏ túi dùng vi điều khiển AT89C51 9 10 803