Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế móng đơn

Được đăng lên bởi peacenguyen92b
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1904 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÓNG ĐƠN
Xây nhà trọn gói xin trình bày các kiến thức về tính toán và thiết kế móng đơn

- Lớp bê tông đá 4x6 mác 50100 dày 100, giữ vai trò như cốt pha đáy.
- Cát lót dày 100-200, giữ vai trò biên thoát nước khi nền đất bão hòa bị
biến dạng.
- Cốt thép dùng loại có đường kính 10
2. Trường hợp móng đơn chịu tải thẳng đứng đúng tâm
Theo quy phạm xây dựng 45-78, một móng nông chịu tải đứng đúng tâm
được tính theo trạng thái giới hạn về biến dạng cho nền đất, và trạng thái giới
hạn về cường độ cho kết cấu móng, gồm bốn bước như sau:
Bước1:
Kiểm tra áp lực đáy móng đủ nhỏ để không gây vùng biến dạng dẻo quá
lớn trong nền, sao cho toàn nền ứng xử như vật thể đàn hồi.
(2.1)
tc
Trong đó: p – áp lực tiêu chuẩn ở đáy móng.
(2.2)
theo QPXD 45-70
(2.3)
theo QPXD 45-78
(2.4)

tb – trọng lượng đơn vị thể tích trung bình của bê tông móng và đất
ở trên móng (=2022 kN/m3)
F - diện tích đáy móng
Bước 2:
Kiểm tra biến dạng của nền hoặc độ lún ở tâm móng S:
S  Sgh
(2.5)
Tính toán độ lún của nền đất có thể tiến hành với phương pháp tổng phân
tố và áp dụng các dạng công thức sau:
;;
với
(2.6)
Ba công thức trên được tính toán với đường cong e-p của thí nghiệm nén
cố kết.
Hoặc tính độ lún theo đường e-logp
(2.7)
Bước 3: Tính bề dày móng h
Bề dày móng h được chọn sao cho móng không bị chân cột xuyên thủng
qua.
Lực gây xuyên thủng bằng với áp lực đáy móng p tt nhân với phần diện
tích đáy móng nằm ngoài tháp xuyên.
Pxt = ptt.Sngoài tháp xuyên = [bl-(bc+2ho) (hc+2ho)].ptt
(2.8)
Lực chống xuyên thủng bằng với tích số của sức chống kéo bê tông và
diện tích xung quanh của “tháp xuyên tính toán”.
Pcx = ¾[Rk.Sxung quanh của tháp xuyên] # 0,75Rk[2 ho (bc+ho)+ 2 ho (hc+ho)]
=0,75Rk.2 ho [2ho+ bc +hc]
(2.9)
Với chiều dày làm việc: ho = h-ab
Trong đó ab – lớp bê tông bảo vệ thép đáy móng
Rk – sức chống cắt của bê tông móng.
bc – bề rộng cổ cột
hc – bề dài cổ cột
Tháp xuyên tính toán được chọn gần đúng bằng diện tích xung quanh của
khối lập phương cạnh bc+ho và dầy ho.

Xem mặt I-I như là mặt ngàm, moment tác động lên mặt này là
(2.10)
Diện tích cốt thép cần thiết, được tính theo công thức gần đúng sau:
(2.11)
Xem mặt II-II như là mặt ngàm, moment tác động lên mặt này là
(2.10)
Diện tích cốt thép cần thiết, được tính theo công thức gần đúng sau:
(2.11)
Ví dụ 2.1:
Thiết kế móng đơn dưới chân cột có kích thước 0,3mx0,3m, lực dọc tại
chân cột Ntc=48T. Đất nền có =1,92T/m3, c=0T/m2, =30o.

Mực nước ngầm ở độ sâu 12m kể từ mặt đất tự nhiên.
Bê tông móng mác 250, có Rn=...
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÓNG ĐƠN
Xây nhà trọn gói xin trình bày các kiến thức về tính toán và thiết kế móng đơn
- Lớp bê tông đá 4x6 mác 50100 dày 100, giữ vai trò như cốt pha đáy.
- Cát lót dày 100-200, giữ vai trò biên thoát ớc khi nền đất bão hòa bị
biến dạng.
- Cốt thép dùng loại có đường kính 10
2. Trường hợp móng đơn chịu tải thẳng đứng đúng tâm
Theo quy phạm xây dựng 45-78, một móng nông chịu tải đứng đúng tâm
được tính theo trạng thái giới hạn về biến dạng cho nền đất, trạng thái giới
hạn về cường độ cho kết cấu móng, gồm bốn bước như sau:
Bước1:
Kiểm tra áp lực đáy móng đủ nhỏ để kng gây vùng biến dạng dẻo quá
lớn trong nền, sao cho toàn nền ứng xử như vật th đàn hồi.
(2.1)
Trong đó: p
tc
áp lực tiêu chuẩn ở đáy móng.
(2.2)
theo QPXD 45-70 (2.3)
theo QPXD 45-78 (2.4)
Thiết kế móng đơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế móng đơn - Người đăng: peacenguyen92b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Thiết kế móng đơn 9 10 786