Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ MỘT SỐ DẠNG GỐI CÁCH CHẤN TRONG CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤTLuận án TS

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1726 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

LÊ XUÂN TÙNG

THIẾT KẾ MỘT SỐ DẠNG GỐI CÁCH CHẤN
TRONG CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT

Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Mã số: 62.58.20.01

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT

HÀ NỘI - 2012

2

Công trình được hoàn thành tại
Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Việt Nam

Người hướng dẫn khoa học:
1. GS.TSKH. Nguyễn Đăng Bích – Viện KHCN Xây dựng
2. TS. Nguyễn Anh Tuấn

– Viện KHCN Xây dựng

Phản biện 1: GS.TS. Trần Ích Thịnh

– ĐHBK Hà Nội

Phản biện 2: GS.TSKH. Nguyễn Trâm

– ĐH Kiến trúc Hà Nội

Phản biện 3: GS.TS. Hoàng Xuân Lượng – HVKT Quân Sự

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện họp tại
Phòng họp 2 – Viện KHCN Xây dựng, 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu
Giấy, Hà Nội.
Vào hồi…….giờ…….ngày…….tháng……năm 2012.

Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc Gia Việt Nam
Thư viện Viện KHCN Xây dựng

3
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

Phương pháp hiệu quả nhất để hạn chế tác động của động đất là
tách rời hẳn công trình khỏi đất nền. Tuy nhiên, do không thể tách rời hoàn
toàn, người ta bố trí lớp thiết bị đặc biệt nằm bên dưới khối lượng chính của
kết cấu (kết cấu bên trên) và nằm bên trên móng (kết cấu bên dưới) gọi là
gối cách chấn đáy. Thiết bị này có độ cứng theo phương đứng lớn nhưng độ
cứng theo phương ngang thấp nên khi nền đất rung động, thiết bị có biến
dạng lớn, kết cấu phía trên nhờ có quán tính lớn nên chỉ chịu một dao động
nhỏ. Hư hại kết cấu và thiết bị trong công trình do đó được giảm thiểu.

ug(t)

a)

ug(t)

b)

Hình 1.2. Kết cấu bên trên được cách chấn đáy
a) Cách chấn đáy sử dụng gối đàn hồi
b) Cách chấn đáy sử dụng gối dạng trượt
Ngoài ra, người ta còn sử dụng kết hợp thiết bị giảm chấn với thiết bị
cách chấn, cũng như đưa thêm khả năng chủ động vào hệ thống để tăng
thêm hiệu quả giảm chấn cho công trình.
Như vậy, đánh giá về tác động của động đất thì nguyên nhân chủ yếu
gây ra hư hỏng hoặc sụp đổ công trình xây dựng khi động đất xảy ra là sự
phản ứng của chúng đối với chuyển động của nền. Chuyển động có gia tốc
của nền sẽ sinh ra lực cắt đáy dưới chân công trình, do đó cách chấn đáy là
một giải pháp mạnh mẽ nhất nhằm hạn chế việc truyền lực động đất vào kết
cấu. Hơn nữa, cơ chế hoạt động của gối cách chấn mang tính chất thụ động
nên khá đơn giản, dễ dàng trong vận hành, bảo trì và có giá thành rẻ.

4
Với lý do trên đề tài luận án “Thiết kế một số dạng gối cách chấn
trong công trình chịu động đất” đã được hình thành.
1.1. Tình hình nghiên cứu về giải pháp c...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG
VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
LÊ XUÂN TÙNG
THIẾT KẾ MỘT SỐ DẠNG GỐI CÁCH CHẤN
TRONG CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT
Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Mã số: 62.58.20.01
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT
HÀ NỘI - 2012
1
THIẾT KẾ MỘT SỐ DẠNG GỐI CÁCH CHẤN TRONG CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤTLuận án TS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ MỘT SỐ DẠNG GỐI CÁCH CHẤN TRONG CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤTLuận án TS - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
THIẾT KẾ MỘT SỐ DẠNG GỐI CÁCH CHẤN TRONG CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤTLuận án TS 9 10 379