Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế nguồn DC-DC ổn dòng có điện áp đầu vào 24 V-DC, đầu ra có dòng điện I=350 (mA), P=7 W

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Quân
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 3478 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp- Hà thế Tài

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Thiết kế nguồn DC-DC ổn dòng có
điện áp đầu vào 24 V-DC, đầu ra có
dòng điện I=350 (mA), P=7 W

Page 1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp- Hà thế Tài

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................... 2
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT................................................................. 3
1. Tìm hiểu nguyên lý ổn dòng của mạch buck converter........................... 3
2. Tìm hiểu về IC UC3842........................................................................... 5
3. Thiết kế và tính toán mạch nguyên lý nguồn ổn dòng
sử dụng UC3842...................................................................................... 11
CHƯƠNG II : PHẦN THỰC NGHIỆM........................................................... 20
1. Tìm hiểu và lắp ráp mạch thử IC UC3842.............................................. 20
2. Hoàn thiện mạch ổn dòng sử dụng IC UC3842...................................... 21
3. Kết quả thực nghiệm............................................................................... 23
CHƯƠNG III : KẾT LUẬN............................................................................ 25

Page 2

Báo cáo thực tập tốt nghiệp- Hà thế Tài

LỜI MỞ ĐẦU.
Ngày nay, trong hầu hết các ngành kinh tế, kĩ thuật, nhất là các ngành công
nghiệp đều áp dụng kĩ thuật tự động hoá. Có thể nói, tự động hoá đã làm thay
đổi diện mạo nhiều ngành sản xuất, dịch vụ. ở nhiều nước đã xuất hiện những
nhà máy không có người, văn phòng không có giấy... Khắp nơi đã bắt gặp
những thuật ngữ như Thương mại điện tử, Chính phủ điện tử, Máy thông minh,
Thiết bị thông minh...
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật và công nghệ bán dẫn điện,
ngày nay Điện tử công suất đã giữ một vai trò quan trọng trong kỹ thuật điện
nói chung. Môn học Điện tử công suất đã trở thành môn học bắt buộc đối với
sinh viên các ngành kỹ thuật điện, Tự động hoá.
Điện tử công suất là công nghệ biến đổi điện năng từ dạng này sang dạng
khác trong đó các phần tử bán dẫn công suất đóng vai trò trung tâm.
Bộ biến đổi điện tử công suất còn được gọi là bộ biến đổi tĩnh (static
converter) để phân biệt với các máy điện truyền thống (electric machine) biến
đổi điện dựa trên nguyên tắc biến đổi điện từ trường. Điện tử công suất được
ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các ngành công nghiệp hiện đại. Có thể kể đến
các ngành kỹ thuật mà trong đó có những ứng dụng tiêu biểu của các bộ biến
đổi bán dẫ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp- Hà thế Tài
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Thiết kế nguồn DC-DC ổn dòng có
điện áp đầu vào 24 V-DC, đầu ra có
dòng điện I=350 (mA), P=7 W
Page 1
Thiết kế nguồn DC-DC ổn dòng có điện áp đầu vào 24 V-DC, đầu ra có dòng điện I=350 (mA), P=7 W - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế nguồn DC-DC ổn dòng có điện áp đầu vào 24 V-DC, đầu ra có dòng điện I=350 (mA), P=7 W - Người đăng: Nguyễn Văn Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Thiết kế nguồn DC-DC ổn dòng có điện áp đầu vào 24 V-DC, đầu ra có dòng điện I=350 (mA), P=7 W 9 10 766