Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ NHÀ MÁY CÀ PHÊ

Được đăng lên bởi tienanh94hd
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 759 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHỤ LỤC

1

BÀI 1: GHÉP BƠM – FM51
Ngày tháng năm thực hành: 18/09/2013.
1.1.

Mục đích thí nghiệm

-

Xác định cột áp toàn phần của bơm, công suất và hiệu quả cho bơm ly tâm bằng việc đo
đạc các thông số khi thay đổi lưu lượng bơm (thí nghiệm 1).

-

Xây dựng đường đặc tuyến của mạng ống để xác định điểm làm việc của bơm (thí nghiệm
2).

-

Xây dựng đường đặc tuyến của hệ 2 bơm ghép nối tiếp (thí nghiệm 3).

-

Xây dựng đường đặc tuyến của hệ 2 bơm ghép song song (thí nghiệm 4).

1.2.

Tiến hành thí nghiệm

1.2.1. Sơ đồ thí nghiệm:

Hình 1.1. Mô hình thí nghiệm ghép bơm FM51

2

Hình 1.2. Giao diện phần mềm.

1.2.2. Mô tả thí nghiệm:
1.2.2.1.

Thí nghiệm 1: Xác định các thông số đặc trưng của bơm

( không làm thí nghiệm 1).
1.2.2.2.

Thí nghiệm 2: Phân tích các thông số đặc trưng của bơm (tìm điểm làm việc)

(không làm thí nghiệm 2).
1.2.2.3.

Thí nghiệm 3: Ghép bơm nối tiếp

Tiến hành thí nghiệm
-

Kiểm tra hệ thống thí nghiệm: kiểm tra mực nước trong thùng chứa, nếu thiếu nước châm
nước thêm theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn.
3

-

Thầy hướng dẫn vận hành máy và các chú ý trong thao tác với máy:
+ chú ý van ba ngã, cách điều chỉnh van đẻ chuyển chế độ vận hánh hệ thống, chảy nối tiếp
hay song song giũa hai bơm. Cách dung van tránh trường hợp làm hư van.
+ cách dung van chỉnh lưu lượng, mở van và chú ý tráng mở quá mức giới hạn van gây
hỏng van.
+ Thầy hỏi qui trình thí nghiệm, số thí nghiệm làm.

-

Thầy thao tác vận hành thử hệ thống, hướng dẫn, chú ý chỉ dung những phân Thầy hướng
dẫn trong chương trình trên máy, không điều chỉnh chương trình ngoài hướng dẫn.

Nhóm thực hiện thí nghiệm sau hướng dẫn của Thầy:
-

Bật công tắc.

-

Khởi động máy tính lên.

-

Mở chương trình “FM51 Series and Parallel Pumps ”

-

Chỉnh trên chương trình vừa mở, chỉnh về chế độ “series”- ghép bơm nối tiếp, bơm 2 cố
định lưu lượng, bơm 1 thiết lập ở tốc độ 70%.

-

Mở hoàn toàn van đẩy của bơm 2.

-

Chỉnh van 3 ngã tại vị trí hợp lý, chú ý đóng van đẩy bơm 1 để chuyển hệ thống về chế độ
2 bơm được ghép nối tiếp.

-

Mở hoàn toàn van chỉnh lưu lượng.

-

Bật 2 nút “on” trên chương trình, để khởi động hệ thống bơm chạy.

-

Cho bơm chạy tuần hoàn để đuổi hết bọt khí ra hệ thống.

-

Sau khi bọt khí được đuổi ra hết thì nhấp sang bảng để thu số liệu của những lần điều chỉnh
lưu lượng khác nhau(lưu lượng Q, tốc độ bơm n, áp suất hút Ph, áp suất đẩy Pđ, nhiệt độ T,
moment xoắn động cơ t) , nhấp chuột vào nút “go” để ghi số liệu vào bảng của chương
trình.

-

Đóng van ch...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ NHÀ MÁY CÀ PHÊ - Người đăng: tienanh94hd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
THIẾT KẾ NHÀ MÁY CÀ PHÊ 9 10 276