Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế ổn áp tuyến tính

Được đăng lên bởi hoanghuukinh
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 621 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Bộ ổn áp tuyến tính –nguồn gốc của bộ ổn áp đóng mở
1.1Hoạt đông cơ bản – ưu và khuyết điểm
Sơ đồ mạch được trình bày ở hình 1.1a bao gồm một điện trở thay đổi
được
trong transistor mắc nối tiếp với tải ra
Bộ khếch đại vi sai số cẩm ứng điện áp ngõ ra DC được tách qua một
bộ điện trở giống nhau R1,R2 và so sánh với điện áp chuẩn Vref .Điện
áp ra của bộ khếch đại sai số điều khiển cực B transistor tuyến tính qua
bộ khếch đại dòng điện
Nếu điện áp ngõ ra tăng áp cực B giảm xuống ,điều này làm tăng
điện trở phần tuyến tính và do đó là áp ngõ ra giảm để so sánh với điện
áp chuẩn sao cho cân bằng với điện áp chuẩn
Bất kì sự thay đổi điện áp ngõ vào hoạc do độ gợn song của ngõ vào
AC làm thay đổi trạng thái ổn định ngõ ra hoặc do biến đọng của tải
đều phản ánh thong qua phần tử tuyến tính rồi hiệu chỉnh ngõ ra
không đổi đến một mức xác dịnh bổi hệ số khếch đại của vòng hồi tiếp
hở.
Khuyết điểm của bộ ổn định tuyến tính
Chỉ tạo điện áp thấp hơn từ điện áp cao hơn ,điện áp ngõ ra luôn có
đầu ra DC chung với điện áp ngõ vào
Diên áp ngõ vào DC thô Vin thừơng nhận từ cuộn thứ cấp đã được
chỉnh lưu của biến áp 50Hz mà trọng lượng của nó thường là sự phiền
toái .
Khuyết điểm chính của bộ ổn áp tuyến tính là tổn hao quá lớn trong
phần tử tuyến tính .Bởi vì dòng tải phải qua transistor nên tổn hao của
nó là (Vdc-Vo)Io ,sai lệch cực tiểu trong mọi trường hợp đều lớn hơn
2,5 V đối với những transistor loai NPN.Điều này dẫn đến hiệu suất của
ổn áp thấp.

1. Tổng quan về ổn áp xung:
1.1 Khái niệm:
Ổn áp xung còn gọi là ổn áp đóng ngắt, là ổn áp dựa trên nguyên lý
hồi tiếp (nguyên lý bù), trong đó phần tử điều chỉnh làm việc ở chế độ
xung (chế độ đóng ngắt-hoặc tắt hoặc dẫn bão hòa). Ổn áp xung có những
ưu điểm vượt trội so với ổn áp tuyến tính như sau:
Ưu điểm:
- Có tổn hao ít nên hiệu suất cao (thường trên 80%)
- Độ ổn định cao do phần tử điều khiển làm việc ở chế độ xung
- Thể tích và trọng lượng bộ nguồn nhỏ
Nhược điểm chính của ổn áp xung:
- Phân tích, thiết kế mạch phức tạp
- Bức xạ sóng, can nhiễu trong dải tần số rất rộng do đó cần phải có
bộ lọc xung cao tần ở ngõ vào nguồn và bộ nguồn phải được bọc kim.

1.2 Sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động của ổn áp xung:
1.2.1. Sơ đồ khối:
Nguồn DC
chưa ổn định

Nguồn xung

Phần tử
điều chỉnh

Điều chế

Lọc

So
sánh

Tải

Lấy mẫu

Điều chỉnh
điện áp
1.2.2. Chức năng từng khối:
* Khối nguồn DC chưa ổn định: là điện áp một chiều cần được
ổn định.
* Khối phần tử điều chỉnh: dựa vào tín hiệu hồi tiếp điều khiển để
điều chỉnh điệ...
1. Bộ ổn áp tuyến tính –nguồn gốc của bộ ổn áp đóng mở
1.1Hoạt đông cơ bản – ưu và khuyết điểm
Sơ đồ mạch được trình bày ở hình 1.1a bao gồm một điện trở thay đổi
được trong transistor mắc nối tiếp với tải ra
Bộ khếch đại vi sai số cẩm ứng điện áp ngõ ra DC được tách qua một
bộ điện trở giống nhau R1,R2 và so sánh với điện áp chuẩn Vref .Điện
áp ra của bộ khếch đại sai số điều khiển cực B transistor tuyến tính qua
bộ khếch đại dòng điện
Nếu điện áp ngõ ra tăng áp cực B giảm xuống ,điều này làm tăng
điện trở phần tuyến tính và do đó là áp ngõ ra giảm để so sánh với điện
áp chuẩn sao cho cân bằng với điện áp chuẩn
Bất kì sự thay đổi điện áp ngõ vào hoạc do độ gợn song của ngõ vào
AC làm thay đổi trạng thái ổn định ngõ ra hoặc do biến đọng của tải
đều phản ánh thong qua phần tử tuyến tính rồi hiệu chỉnh ngõ ra
không đổi đến một mức xác dịnh bổi hệ số khếch đại của vòng hồi tiếp
hở.
Khuyết điểm của bộ ổn định tuyến tính
Chỉ tạo điện áp thấp hơn từ điện áp cao hơn ,điện áp ngõ ra luôn có
đầu ra DC chung với điện áp ngõ vào
Diên áp ngõ vào DC thô Vin thừơng nhận từ cuộn thứ cấp đã được
chỉnh lưu của biến áp 50Hz mà trọng lượng của nó thường là sự phiền
toái .
Khuyết điểm chính của bộ ổn áp tuyến tính là tổn hao quá lớn trong
phần tử tuyến tính .Bởi vì dòng tải phải qua transistor nên tổn hao của
nó là (Vdc-Vo)Io ,sai lệch cực tiểu trong mọi trường hợp đều lớn hơn
2,5 V đối với những transistor loai NPN.Điều này dẫn đến hiệu suất của
ổn áp thấp.
1. Tổng quan về ổn áp xung:
1.1 Khái niệm:
Ổn áp xung còn gọi ổn áp đóng ngắt, ổn áp dựa trên nguyên
hồi tiếp (nguyên bù), trong đó phần tử điều chỉnh làm việc chế độ
xung (chế độ đóng ngắt-hoặc tắt hoặc dẫn bão hòa). Ổn áp xung có những
ưu điểm vượt trội so với ổn áp tuyến tính như sau:
Ưu điểm:
- Có tổn hao ít nên hiệu suất cao (thường trên 80%)
- Độ ổn định cao do phần tử điều khiển làm việc ở chế độ xung
- Thể tích và trọng lượng bộ nguồn nhỏ
Nhược điểm chính của ổn áp xung:
- Phân tích, thiết kế mạch phức tạp
- Bức xạ sóng, can nhiễu trong dải tần số rất rộng do đó cần phải có
bộ lọc xung cao tần ở ngõ vào nguồn và bộ nguồn phải được bọc kim.
Thiết kế ổn áp tuyến tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế ổn áp tuyến tính - Người đăng: hoanghuukinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Thiết kế ổn áp tuyến tính 9 10 394