Ktl-icon-tai-lieu

thiet ke oto

Được đăng lên bởi nguyen-duy-linh-1107758
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1544 lần   |   Lượt tải: 1 lần
2. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CỤM LY HỢP

2.1 .Xác định mô men ma sát của ly hợp :
Ly hợp phải có khả năng truyền hết mô-men xoắn lớn nhất của động cơ
Memax
Để đảm bảo điều kiện này, momen ma sát ( Mms) của ly hợp định được xác theo
[2] :
Mms = β .Me max (2.1)
Trong đó :
Mms :Mô men ma sát cần thiết của ly hợp (N.m)
Memax : Mô men xoắn lớn nhất của động cơ (N.m)
β : Hệ số dự trữ của ly hợp.
Hệ số dự trữ ly hợp β phải đủ lớn ( β f 1)để đảm bảo ly hợp truyền hết mô men
xoắn của động cơ trong mọi điều kiện làm việc của nó(khi các bề mặt ma sát bị
dầu mở rơi vào,khi các lò xo ép bị giảm tính đàn hồi,khi các tấm ma sát bị
mòn...).Mặt khác nếu hệ số β lớn quá thì phải tăng lực ép do đó cần tăng lực điều
khiển ly hợp nên gây mệt mỏi cho người lái đồng thời ly hợp không làm tốt chức
năng bảo vệ an toàn cho hệ thống truyền lực khí quá tải.
Đối với xe tải nhẹ ,theo [2]
β = 1,6 ÷ 2,25
Chọn β =2
Theo đề bài Memax= 172[Nm] thế số vào [2.1] ta có :
Mms=172.2=344(Nm)

2.2. Xác định các thông số và kích thước cơ bản của ly hợp
2.2.1 Bán kính vành khăn của bề mặt ma sát đĩa bị động
Xác định quan hệ giữa Mms, D và các thông số khác ta xác định như sau:
Xét 1 phân tố diện tích vô cùng bé trên bề mặt ma sát như hình 2.1
Diện tích phân tố có chiều dài ρ.dα , chiều rộng dρ là:
ds = ρ.dα.dρ
Nếu áp suất trên bề mặt ma sát là p thì áp lực tác dụng lên bề mặt phân bố
là dN:
dN = p.ds = p.ρ.dα.dρ
Dưới tác dụng của áp lực này, trên phân bố xuất hiện lực ma sát dT:
dT= μ .dN = μ p.ρ.dα.dρ.
với μ : hệ số ma sát: Theo [2] ta có
μ = 0,25  0,35.
Chọn μ = 0,3

dα

R2

dρ
R1 0

ρ

Hình 2.1: Sơ đồ tính toán các kích thước
cơ bản của đĩa bị động.
Momen ma sát do phân bố sinh ra sẽ là dM1:
dM1 = ρ.dT = μ .p. ρ2. dα.dρ.
Toàn bộ vòng ma sát sinh ra một mômen là M1
2π

R

M1 =μ.p ∫ dα.∫ ρ 2 .dρ
0

M1 =μ.p.2π.

r

3
2

3
R -R 1
3

Toàn bộ ly hợp sẽ sinh ra một mômen ma sát Mms :
2π 3 3
(R 2 - R 1 ).Zms
3
R1 D1
Nếu đặt : k r = =
: là hệ số đường kính.
R 2 D2
2π
ta có: M ms =μ.p R 3 (1-k 3 ).Zms
r
3 2
M ms =Zms .M1 =μ.p

Với Zms : Số đôi bề mặt ma sát. Zms=2

⇒

R2 = 3

3.M ms
[m]
2.π.μ.p.(1- k 3 ).Zms
r

(2.2)

Theo tài liệu [2] kr = 0,53 ÷ 0,75 vì động cơ có tốc độ trung bình nên chọn
Kr = 0,65
Đảm bảo tuổi thọ cần thiết.

Một trong các chỉ tiêu để đánh giá tuổi thọ của đĩa bị động là áp suất tác dụng lên
vòng ma sát (p) .Áp suất trên bề mặt đĩa bị động (p) phải thỏa mãn điều kiện p ≤
[p].[KN/m2].
Theo tài liệu [2] ta có:
[p]=140÷ 250 [kN/m2] Chọn [p]=220 [kN/m2]
Thế số vào (2.2) ta tính được :
R2= 3

...
2. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CỤM LY HỢP
2.1 .Xác định mô men ma sát của ly hợp :
Ly hợp phải khả năng truyền hết mô-men xoắn ln nhất của động
M
emax
Để đảm bảo điều kiện này, momen ma sát ( M
ms
) của ly hợp định được xác theo
[2] :
M
ms
=
β
.M
e max
(2.1)
Trong đó :
M
ms
:Mô men ma sát cần thiết của ly hợp (N.m)
M
emax
: Mô men xoắn lớn nhất của động cơ (N.m)
β
: Hệ số dự trữ của ly hợp.
Hệ số dự trữ ly hợp
β
phải đủ ln (
β
f
1)để đảm bảo ly hợp truyền hết men
xoắn của động trong mọi điều kiện làm việc của nó(khi các bề mặt ma sát bị
dầu mở rơi vào,khi các xo ép bị giảm tính đàn hồi,khi các tấm ma sát bị
mòn...).Mặt khác nếu h số
β
lớn quá thì phải ng lực ép do đó cần tăng lực điều
khiển ly hợp nên gây mệt mỏi cho người lái đồng thời ly hợp không làm tốt chức
năng bảo vệ an toàn cho hệ thống truyền lực khí quá tải.
Đối với xe tải nhẹ ,theo [2]
β
= 1,6 ÷ 2,25
Chọn
β
=2
Theo đề bài M
emax
= 172[Nm] thế số vào [2.1] ta có :
M
ms
=172.2=344(Nm)
2.2. Xác định các thông số và kích thước cơ bản của ly hợp
2.2.1 Bán kính vành khăn của bề mặt ma sát đĩa bị động
Xác định quan hệ giữa M
ms
, D và các thông số khác ta xác định như sau:
Xét 1 phân tố diện tích vô cùng bé trên bề mặt ma sát như hình 2.1
Diện tích phân tố có chiều dài ρ.d
α
, chiều rộng dρ là:
ds = ρ.d
α
.dρ
Nếu áp suất trên bề mặt ma sát p thì áp lực tác dụng lên bề mặt phân bố
là dN:
dN = p.ds = p.ρ.d
α
.dρ
Dưới tác dụng của áp lực này, trên phân bố xuất hiện lực ma sát dT:
dT=
μ
.dN =
μ
p.ρ.d
α
.dρ.
với
μ
: hệ số ma sát: Theo [2] ta có
μ
= 0,25 0,35.
Chọn
μ
= 0,3
thiet ke oto - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiet ke oto - Người đăng: nguyen-duy-linh-1107758
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
thiet ke oto 9 10 803