Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế phần trang bị điện cho thang máy chở hàng nhà 5 tầng

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 968 lần   |   Lượt tải: 3 lần
.................................................................................................................................... 1
............................................................................................................................. 3
HƯƠ G 1: G
H
H G Ề H THỐNG TRANG BỊ
N TRONG
THANG MÁY ............................................................................................................................. 4
1.1.
Giới thiệu chung về thang máy ....................................................................................... 4
1.1.1. Khái niệm về thang máy.................................................................................................. 4
1.1.2. Phân loại thang máy ........................................................................................................ 4
1.1.3. Cấu tạo của thang máy .................................................................................................... 5
1.1.4. Yêu cầu chung của thang máy......................................................................................... 6
1.1.5. Phân loại hệ thống truyền động điện và điều khiển thang máy ...................................... 6
1.2.
Các thiết bị điện trong thang máy ................................................................................... 7
1.2.1. Thiết bị động lực ............................................................................................................. 7
1.2.2. Thiết bị điều khiển ........................................................................................................... 8
1.2.3. Các thiết bị bảo vệ ........................................................................................................... 8
1.2.4. Một số khí cụ và thiết bị điều khiển tự động ................................................................... 9
1.2.4.1. Áp tô mát ...................................................................................................................... 9
1.2.4.2. Công tắc tơ ................................................................................................................... 9
1.2.4.3. Rơle ............................................................................................................................ 11
1.2.5. Một số khí cụ điện điều khiển bằng tay ........................................................................ 11
1.2.5.1. Cầu dao .....................................................................................
1

 .................................................................................................................................... 1
 ............................................................................................................................. 3
      H THNG TRANG B N TRONG
THANG MÁY ............................................................................................................................. 4
1.1. Gii thiu chung v thang máy ....................................................................................... 4
1.1.1. Khái nim v thang máy .................................................................................................. 4
1.1.2. Phân loi thang máy ........................................................................................................ 4
1.1.3. Cu to ca thang máy .................................................................................................... 5
1.1.4. Yêu cu chung ca thang máy ......................................................................................... 6
1.1.5. Phân loi h thng truyn vu khin thang y ...................................... 6
1.2. Các thit b n trong thang máy ................................................................................... 7
1.2.1. Thit b ng lc ............................................................................................................. 7
1.2.2. Thit b u khin ........................................................................................................... 8
1.2.3. Các thit b bo v ........................................................................................................... 8
1.2.4. Mt s khí c và thit b u khin t ng ................................................................... 9
1.2.4.1. Áp tô mát ...................................................................................................................... 9
1.2.4.2. Công t ................................................................................................................... 9
1.2.4.3.  ............................................................................................................................ 11
1.2.5. Mt s khí c u khin bng tay ........................................................................ 11
1.2.5.1. Cu dao ...................................................................................................................... 11
1.2.5.2. Công tc ..................................................................................................................... 12
1.2.5.3. Nút n ......................................................................................................................... 12
1.2.5.4. Các b khng ch ....................................................................................................... 13
 THIT K H THNG THIT B N CHO THANG MÁY ................ 14
2.1. ng ................................................................................................. 14
2.2. Chc .................................................................................................. 15
2.3. Thit k mng lc và mu khin ................................................. 16
2.4.  .................................................................................................... 19
2.4.1.  ........................................................................................................ 19
2.4.2.  .......................................................................................................... 19
2.4.3.  ....................................................................................................... 19
2.4.4.  ......................................................................................................... 19
2.4.5.  .............................................................................................. 20
2.4.6.  ............................................................................................. 20
2.4.7.  ................................................................................ 20
2.4.8.  .......................................................................... 20
2.5.  .................................................................... 20
 ................................................................................................................................ 21
Thiết kế phần trang bị điện cho thang máy chở hàng nhà 5 tầng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế phần trang bị điện cho thang máy chở hàng nhà 5 tầng - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Thiết kế phần trang bị điện cho thang máy chở hàng nhà 5 tầng 9 10 688