Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG REFORMING XÚC TÁC CHUYỂN ĐỘNG và TÁI SINH LIÊN TỤC

Được đăng lên bởi duc-anh-nguyen
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 7041 lần   |   Lượt tải: 51 lần
ĐỒ ÁN MÔN HỌC

GVHD: GS.TS ĐINH THỊ NGỌ

LỜI MỞ ĐẦU.
Reforming xúc tác là một trong số các quá trình quan trọng nhất của công
nghệ chế biến dầu. Hầu như tất cả các nhà máy lọc dầu trên thế giới đều có phân
xưởng Reforming xúc tác. Khi nhu cầu về xăng chất lượng cao và nguồn nguyên
liệu cho quá trình tổng hợp hữu cơ hóa dầu ngày càng tăng thì vai trò của quá
trình Reforming xúc tác ngày càng được nâng cao. Vai trò của quá trình này
trong lọc hóa dầu được thể hiện cụ thể là:
* Cho phép sản xuất các cấu tử có trị số octan cao (ON > 100) cho xăng.
* Có thể thu được các hydrocacbon thơm riêng biệt như Benzen, Toluen,
Xylen (B,T,X) làm nguyên liệu cho tổng hợp hữu cơ hóa dầu.
* Sản xuất được khí Hydro kỹ thuật có độ tinh khiết cao (85%) và có giá
thành rẻ hơn (có thể nói là rẻ nhất) so với các quá trình sản xuất Hydro khác
(10-15 lần).
* Lượng Hydro thu được từ quá trình này đủ để cung cấp cho các quá
trình làm sạch nguyên liệu, xử lý Hydro các phân đoạn sản phẩm trong khu liên
hợp lọc hóa dầu.
Nguồn nguyên liệu cho quá trình Reforming xúc tác là các phân đoạn xăng
có chất lượng thấp – trị số octan thấp – không đủ điều kiện làm nhiên liệu xăng
cho động cơ xăng. Chúng bao gồm xăng của quá trình chưng cất trực tiếp từ dầu
thô, cracking nhiệt,…
Quá trình Reforming xúc tác có thể dùng lớp xúc tác cố định hoặc lớp xúc
tác chuyển động, tái sinh liên tục. Quá trình Reforming xúc tác với lớp xúc tác
cố định đầu tiên được áp dụng trong công nghiệp vào năm 1940 với xúc tác
Molipden, tuy nhiên quá trình này không được phát triển vì sự tạo cốc quá
nhanh trên xúc tác. Năm 1949, Reforming trên xúc tác Pt ra đời và liên tục được
cải tiến. Đến những năm 1970, một cải tiến nổi bật là sự ra đời của công nghệ
Reforming xúc tác chuyển động, tái sinh liên tục của UOP và sau đó là IFP, sử
dụng xúc tác hai chức năng, thường dùng xúc tác chính là Pt/γ-Al2O3.
Với đề tài của đồ án môn học là: Thiết kế phân xưởng Reforming xúc tác
bằng công nghệ xúc tác chuyển động và tái sinh liên tục, năng suất là 2,2 triệu
T/năm thông qua sự hướng dẫn của GS.TS ĐINH THỊ NGỌ sẽ giúp em củng cố
kiến thức và tìm hiểu kỹ hơn về quá trình quan trọng này.
Đồ án môn học này gồm các phần sau:
* Lời Mở Đầu.
* Chương I: Tổng Quan Lý Thuyết.
* Chương II: Phần Công Nghệ.
* Chương III: Tính toán.
* Phụ Lục.
* Kết Luận.
* Tài Liệu Tham Khảo.
* Các Bản Vẽ.

SVTH: Nguyễn Văn Thế

Page 1

8/1/2013

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

GVHD: GS.TS ĐINH THỊ NGỌ

MỤC LỤC.
Lời Mở Đầu.
Chương I: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT.
I.1 CƠ SỞ HÓA HỌC CỦA QUÁ TR...
ĐỒ ÁN MÔN HỌC GVHD: GS.TS ĐINH THỊ NGỌ
LỜI MỞ ĐẦU.
Reforming xúc tác là một trong số các quá trình quan trọng nhất của công
nghệ chế biến dầu. Hầu như tất cả các nhà máy lọc dầu trên thế giới đều có phân
xưởng Reforming xúc tác. Khi nhu cầu về xăng chất lượng cao và nguồn nguyên
liệu cho quá trình tổng hợp hữu cơ hóa dầu ngày càng tăng thì vai trò của quá
trình Reforming xúc tác ngày càng được nâng cao. Vai trò của quá trình này
trong lọc hóa dầu được thể hiện cụ thể là:
* Cho phép sản xuất các cấu tử có trị số octan cao (ON > 100) cho xăng.
* Có thể thu được các hydrocacbon thơm riêng biệt như Benzen, Toluen,
Xylen (B,T,X) làm nguyên liệu cho tổng hợp hữu cơ hóa dầu.
* Sản xuất được khí Hydro kỹ thuật có độ tinh khiết cao (85%) và có giá
thành rẻ hơn (có thể nói là rẻ nhất) so với các quá trình sản xuất Hydro khác
(10-15 lần).
* Lượng Hydro thu được từ quá trình này đủ để cung cấp cho các quá
trình làm sạch nguyên liệu, xử lý Hydro các phân đoạn sản phẩm trong khu liên
hợp lọc hóa dầu.
Nguồn nguyên liệu cho quá trình Reforming xúc tác là các phân đoạn xăng
có chất lượng thấp – trị số octan thấp – không đủ điều kiện làm nhiên liệu xăng
cho động cơ xăng. Chúng bao gồm xăng của quá trình chưng cất trực tiếp từ dầu
thô, cracking nhiệt,…
Quá trình Reforming xúc tác có thể dùng lớp xúc tác cố định hoặc lớp xúc
tác chuyển động, tái sinh liên tục. Quá trình Reforming xúc tác với lớp xúc tác
cố định đầu tiên được áp dụng trong công nghiệp vào năm 1940 với xúc tác
Molipden, tuy nhiên quá trình này không được phát triển vì sự tạo cốc quá
nhanh trên xúc tác. Năm 1949, Reforming trên xúc tác Pt ra đời và liên tục được
cải tiến. Đến những năm 1970, một cải tiến nổi bật là sự ra đời của công nghệ
Reforming xúc tác chuyển động, tái sinh liên tục của UOP và sau đó là IFP, sử
dụng xúc tác hai chức năng, thường dùng xúc tác chính là Pt/γ-Al
2
O
3
.
Với đề tài của đồ án môn học là: Thiết kế phân xưởng Reforming xúc tác
bằng công nghệ xúc tác chuyển động và tái sinh liên tục, năng suất là 2,2 triệu
T/năm thông qua sự hướng dẫn của GS.TS ĐINH THỊ NGỌ sẽ giúp em củng cố
kiến thức và tìm hiểu kỹ hơn về quá trình quan trọng này.
Đồ án môn học này gồm các phần sau:
* Lời Mở Đầu.
* Chương I: Tổng Quan Lý Thuyết.
* Chương II: Phần Công Nghệ.
* Chương III: Tính toán.
* Phụ Lục.
* Kết Luận.
* Tài Liệu Tham Khảo.
* Các Bản Vẽ.
SVTH: Nguyễn Văn Thế Page 1 8/1/2013
THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG REFORMING XÚC TÁC CHUYỂN ĐỘNG và TÁI SINH LIÊN TỤC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG REFORMING XÚC TÁC CHUYỂN ĐỘNG và TÁI SINH LIÊN TỤC - Người đăng: duc-anh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG REFORMING XÚC TÁC CHUYỂN ĐỘNG và TÁI SINH LIÊN TỤC 9 10 571