Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế phân xưởng sản xuất khí axetilen từ khí tự nhiên năng suất 25000 tấn năm

Được đăng lên bởi Phan Tân
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 4542 lần   |   Lượt tải: 5 lần
tuthienbao.com
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đề tài

Thiết kế phân xưởng sản
xuất axetylen từ khí tự nhiên
năng suất 25000tấn/ năm

0
Thiết kế phân xưởng sản xuất axetylen từ khí thiên nhiên

Nội dung:
 Tính chất của axetylen
 Ứng dung của axetylen
 Công nghệ sản xuất axetylen
 Tính toán công nghệ
 Tính toán thiết bị
 Thiết kế xây dựng
 Tính toán kinh tế

Cán bộ hướng dẫn :
Ngày giao nhiêm vụ thiết kế: 20/02/2004
Ngày hoàn thành nhiêm vụ:
CHỦ NHIỆM KHOA
( Ký và ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
Điển quá trình làm tốt nghiệp
Điểm duyệt :
Điểm bảo vệ:

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)
(ký tên)

CHủ tịch hội đồng
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỞ ĐẦU

1
Thiết kế phân xưởng sản xuất axetylen từ khí thiên nhiên

Axetylen là chất có nhiều ứng dụng trong đời sống và công nghiệp, đặc
biệt là trong công nghiệp, axetylen được dùng làm nguyên liệu ban đầu để
tổng hợp các chất hữu cơ quan trọng như :


Vinylclorua: là chất khí dễ cháy, nổ, có mùi ete, tan trong ete và cồn, tan ít
trong nước, sôi ở nhiệt độ 450C. Là monome quan trọng để sản xuất
vinylclorua polyme. Và các copolyme của nó dùng trong tổng hợp hữu cơ và
chất phụ gia.



Vinylaxetat : là chất lỏng không màu, không tan trong nước, dễ cháy, sôi ở
370C, dùng như hoá chất không gian và trong sản xuất các polyme và
coplyme như polyvinyl…



Vinylete : là chất lỏng không màu dễ bốc cháy, dễ nổ, tan trong kiềm, axeton,
ete, ít tan trong nước, sôi ở 390C và dùng làm chất gây mê.



Acrylonytryl :là chất lỏng không màu dùng trong sản xuất cao su, acrylic, sợi.



Axetandehyt : dùng để sản xuất axitaxetic.
Ngoài ra từ axetylen người ta còn sản xuất ra các hợp chất hoá học quan trọng
khac như : nhựa, chất bám dính, chất phủ bề mặt, chất dẫn điện hữu cơ và có
rất nhiều sản phẩm khác đi từ axetylen.
Chính vì có rất nhiều ứng dụng như vậy nên axetylen được sản xuất rất
nhiều trên thế giới và các nhà công nghệ luôn luôn nghiên cứu mong tìm ra
các quá trình công nghệ khác nhau để sản xuất ra axetylen nhằm đem lại hiệu
quả kinh tế cao nhất.
Axetylen được sản xuất từ hai nguồn nguyên liệu chính là : canxicacbua
và hydrocacbon (dạng rắn, lỏng, khí). Hiện nay Mỹ và các nước châu Âu sản
xuất axetylen từ hydrocacbon còn ở Italia, Nhật, Nam Phi, Ấn Độ axetylen
được sản xuất từ canxicacbua.
Sản xuất axetylen từ hydrocacbon là quá trình mới được phát triển khoảng
30 năm gần đây. Trong công nghệ này hydrocacbon bị nhiệt phân ở nhiệt độ
cao ( từ 1100  15000C ) trong điều kiện đoạn nhiệt và th...
tuthienbao.com
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đề tài
Thiết kế phân xưởng sản
xuất axetylen từ khí tự nhiên
năng suất 25000tấn/ năm
0
Thiết kế phân xưởng sản xuất axetylen từ khí thiên nhiên
Thiết kế phân xưởng sản xuất khí axetilen từ khí tự nhiên năng suất 25000 tấn năm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế phân xưởng sản xuất khí axetilen từ khí tự nhiên năng suất 25000 tấn năm - Người đăng: Phan Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Thiết kế phân xưởng sản xuất khí axetilen từ khí tự nhiên năng suất 25000 tấn năm 9 10 272