Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ SÀN NẤM (BÀI CỦA GIÁO SƯ NGÔ THẾ PHONG - TRƯỜNG ĐHXD HÀ NỘI)

Được đăng lên bởi 123dinhcaotrithuc-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 4285 lần   |   Lượt tải: 9 lần
THIẾT KẾ SÀN NẤM (BÀI CỦA GIÁO SƯ NGÔ THẾ PHONG - TRƯỜNG ĐHXD HÀ
NỘI)
Chủ nhật, 23/11/2008 - 11:12:am
1. Khái niệm chung
Sàn nấm là sàn không có dầm, bản sàn dựa trực tiếp trên cột(hình 1). Dùng sàn nấm sẽ giảm
được chiều cao kết cấu, việc làm ván khuôn đơn giản và dễ dàng bố trí cốt thép. Sàn nấm có
có mặt dưới phẳng nên việc chiếu sáng và thông gió tốt hơn sàn có dầm. Ngoài ra việc ngăn
chia các phòng trên mặt sàn cũng sẽ linh hoạt và rất thích hợp với các bức tường ngăn di
động. v.v...
Khi chịu tải trọng thẳng đứng, bản sàn có thể bị phá lỏm vì cắt theo kiểu bị cột đâm thủng.
Để tăng cường khả năng chịu cắt, có thể tạo ra mũ cột (hình 2a) hoặc tạo bản đứng cột có
chiều dày lớn hơn (hình 2b).
>

>Hình 2. Mũ cột và bản đầu cột>
>
Bản có chiều dày lớn hơn trên đầu cột còn có tác dụng tăng cường khả năng chịu momen, vì
ở tiết diện sát đến cột, momen uốn trong bản đạt giá trị lớn nhất.
Chiều rộng nhịp thích hợp với sàn nấm, thường là 4 đến 8 mét đối với bê tông cột thép
thường, khi nhịp của bản từ 7m trở lên nên có cốt thép ứng lại trước để có thể giảm chiều dày
bản và giảm độ võng.
Chiều dày các bản sàn nấm không có ứng lực trước, có thể lấy khoảng 1/30 nhịp hoặc tính sơ
bộ theo công thức
>
(1)
>
Trong đó :
l2, l1 – Nhịp nội của bản (khoảng cách giữa hai mép cột ) theo phương dài và phương ngắn.
q - Tải trọng toàn phần (kpa) bao gồm cả hoạt tải và trọng lượng bản thân.
K1
= 1 đối với ô bản nằm giữa
= 1,3 đối với ô bản nằm giữa và có dầm bo
= 1,6 đối với ô bản nằm ngoài và không có dầm bo
hb - chiều dày của bản sàn

Đối với sàn có bản đầu cột được tăng chiều dày thì hb được tính theo :
>
(2)
>
Bản đầu cột phải có bề dày được tăng thêm ít nhất bằng 1/4 chiều dày của bản ở giữa ô và bề
rộng của dải nên phải không nhỏ hơn 1/3 khoảng cách giữa hai trục cột (hai trục của bản đầu
cột trùng với trục của cột).
Đối với bản sàn nấm có cốt thép ứng lực trước, chiều dày của bản có thể sơ bộ giả thiết
không nhỏ hơn 1/42 cạnh lớn của bước cột đối với bản sàn có không dưới hai nhịp.
Chiều dày của bản hoặc chiều dày của bản đầu cột phải được tính toán kiểm tra để loại trừ
khả năng bản bị đâm thủng. Theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574-91 thì phải thoả mãn điều
kiện sau :
>
(3)
>
>

>Hình 3. Mặt phá hoại theo kiểu đâm thủng>
>
Trong đó :
P - Tải trọng gây nên sự phá hoại theo kiểu đâm thủng. Giả thiết mặt phá hoại nghiêng một
góc 450 như hình (3). Giả sử lưới cột là l1 l2 và q là tải trọng phân bố đều trên bản (kể cả
trọng lượng bản thân), kích thước mũ cột là c x c thì :
>
(...
THIẾT KẾ SÀN NẤM (BÀI CỦA GIÁO SƯ NGÔ THẾ PHONG - TRƯỜNG ĐHXD HÀ
NỘI)
Chủ nhật, 23/11/2008 - 11:12:am
1. Khái niệm chung
Sàn nấm là sàn không có dầm, bản sàn dựa trực tiếp trên cột(hình 1). Dùng sàn nấm sẽ giảm
được chiều cao kết cấu, việc làm ván khuôn đơn giản và dễ dàng bố trí cốt thép. Sàn nấm có
có mặt dưới phẳng nên việc chiếu sáng và thông gió tốt hơn sàn có dầm. Ngoài ra việc ngăn
chia các phòng trên mặt sàn cũng sẽ linh hoạt và rất thích hợp với các bức tường ngăn di
động. v.v...
Khi chịu tải trọng thẳng đứng, bản sàn có thể bị phá lỏm vì cắt theo kiểu bị cột đâm thủng.
Để tăng cường khả năng chịu cắt, có thể tạo ra mũ cột (hình 2a) hoặc tạo bản đứng cột có
chiều dày lớn hơn (hình 2b).
>
>Hình 2. Mũ cột và bản đầu cột>
>
Bản có chiều dày lớn hơn trên đầu cột còn có tác dụng tăng cường khả năng chịu momen, vì
ở tiết diện sát đến cột, momen uốn trong bản đạt giá trị lớn nhất.
Chiều rộng nhịp thích hợp với sàn nấm, thường là 4 đến 8 mét đối với bê tông cột thép
thường, khi nhịp của bản từ 7m trở lên nên có cốt thép ứng lại trước để có thể giảm chiều dày
bản và giảm độ võng.
Chiều dày các bản sàn nấm không có ứng lực trước, có thể lấy khoảng 1/30 nhịp hoặc tính sơ
bộ theo công thức
>
(1)
>
Trong đó :
l
2
, l
1
– Nhịp nội của bản (khoảng cách giữa hai mép cột ) theo phương dài và phương ngắn.
q - Tải trọng toàn phần (kpa) bao gồm cả hoạt tải và trọng lượng bản thân.
K
1
= 1 đối với ô bản nằm giữa
= 1,3 đối với ô bản nằm giữa và có dầm bo
= 1,6 đối với ô bản nằm ngoài và không có dầm bo
h
b
- chiều dày của bản sàn
THIẾT KẾ SÀN NẤM (BÀI CỦA GIÁO SƯ NGÔ THẾ PHONG - TRƯỜNG ĐHXD HÀ NỘI) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ SÀN NẤM (BÀI CỦA GIÁO SƯ NGÔ THẾ PHONG - TRƯỜNG ĐHXD HÀ NỘI) - Người đăng: 123dinhcaotrithuc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
THIẾT KẾ SÀN NẤM (BÀI CỦA GIÁO SƯ NGÔ THẾ PHONG - TRƯỜNG ĐHXD HÀ NỘI) 9 10 848