Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

Được đăng lên bởi Nguyễn Nhật Tâm
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 817 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐHBK Tp.HCM - 2007

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

THIẾT KẾ SẢN PHẨM
MỸ PHẨM

1

ĐHBK Tp.HCM - 2007

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỸ PHẨM
Giới thiệu

Cream

Powder

Stick
Lotion
Mousse
Patch

Paste

Solution

Suspension …

2

ĐHBK Tp.HCM - 2007

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỸ PHẨM
Giới thiệu

Trả lời câu hỏi:
1. Có bao nhiêu dạng sản phẩm ?
2. Các dạng sản phẩm có đặc điểm gì?
3. Sản phẩm nào sử dụng dạng nào?
Tại sao:
-Kem đánh răng : dạng paste
-Kem dưỡng da : dạng kem
-Son môi, xà phòng : dạng thỏi

Thay đổi ?

-Phấn trang điểm : dạng phấn
COSMETIC VEHICLE - DELIVERY SYSTEM
Giá mang sản phẩm – Hệ thống dẫn truyền
3

CHƯƠNG 3

ĐHBK Tp.HCM - 2007

THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỸ PHẨM
Phân loại giá mang sản phẩm – Cosmetic vehicles
1. Phân loại theo vẻ ngoài của sản phẩm
-

Dạng lỏng (lotion, nước hoa, sữa tắm, dầu gội…)

-

Dạng bán rắn (kem, mousse,..)

-

Dạng rắn (son môi, xà bông tắm, phấn trang điểm…)

2. Phân loại theo đối tượng áp dụng
- Sản phẩm cho da (kem dưỡng da, sữa tắm, phấn…)
- Sản phẩm cho tóc (dầu gội, dầu xả…)
- Sản phẩm răng, miệng (kem đánh răng, nước xúc miệng…)
- Sản phẩm cho móng (sơn móng tay..)
- Sản phẩm cho môi (Son môi..)
4

CHƯƠNG 3

ĐHBK Tp.HCM - 2007

THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỸ PHẨM
Phân loại giá mang sản phẩm – Cosmetic vehicles
3. Phân loại theo tính chất lý hoá
-Tính phân cực : hệ ứa nước (phân cực – polar), hệ ứa dầu (không phân cực – apolar)
- Trạng thái của hệ : khí, lỏng, rắn, bán rắn
- Kích thước của pha phân tán trong pha liên tục:
- Dung dịch thật sự : kích cỡ hạt < 1nm
- Phân tán colloid : 1nm - 500nm
- Phân tán thô : > 500nm
- Tính tan
- Tính chất về độ nhớt, rheology (tính chảy)
- Thành phần chính của hệ :
- Hệ không nước, hệ dầu
- Hệ nước
- Hệ ưa nước

5

ĐHBK Tp.HCM - 2007

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỸ PHẨM
Phân loại giá mang sản phẩm – Cosmetic vehicles

Phân loại theo đặc tính hoá-lý (Bảng phân loại Junginger)
1. Dạng lỏng

2. Dạng bán rắn

Hệ một pha

Hệ hai pha

Hệ Gel

Hệ Cream

Dung dịch nước

Nhũ O/W

Hydrocarbon gel

O/W cream

Dung dịch cồn - nước

Nhũ W/O

Oleogel

W/O cream

Dung dịch dầu

Hệ huyền phù

Hydrogel

Liposome

Hệ micell

Hệ aerosol

Hệ paste, huyền phù đậm đặc

Nhũ micro
3. Dạng rắn
6

ĐHBK Tp.HCM - 2007

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỸ PHẨM
Phân loại giá mang sản phẩm – Cosmetic vehicles

Hệ

Đặc điềm

Aerosol

Hệ phân tán của lỏng hay rắn trong khí

Colloid

Hệ phân tán với phân bố kích thước hạt trong khoảng từ 1 – 500nm
1. Lyophilic : pha phân tán có ái lực với pha liên tục (gelatin)
2. ...
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 3
THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỸ PHẨM
ĐHBK Tp.HCM - 2007
1
THIẾT KẾ SẢN PHẨM
THIẾT KẾ SẢN PHẨM
MỸ PHẨM
MỸ PHẨM
THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỸ PHẨM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỸ PHẨM - Người đăng: Nguyễn Nhật Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỸ PHẨM 9 10 95