Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế sản phẩm với CAD

Được đăng lên bởi phanhauctm
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 6356 lần   |   Lượt tải: 36 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA CƠ KHÍ

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Thiết kế sản phẩm với CAD
GV. Hoàng Tiến Đạt
BM. Kỹ Thuật Cơ Khí
SĐT: 0987 344 991
Email: hoangdat@tnut.edu.vn

Ks. Hoàng Tiến Đạt

1

Các mục đích chính của môn học
1. Giúp sinh viên làm quen và thực hành các bước của
một tiến trình tính toán, thiết kế hoặc thiết kế lại với
sự trợ giúp của máy tính;
2. Phát triển kỹ năng thiết kế các sản phẩm độc lập, có
tính thực tiễn và đầy đủ chức năng ứng dụng cho sinh
viên;
3. Giúp sinh viên thực hành kỹ năng thiết kế sản phẩm cơ
khí có trợ giúp của máy tính, hoàn chỉnh các bản vẽ từ
phác thảo, vẽ lắp, vẽ chế tạo, phiếu vật liệu cho đến
báo cáo kỹ thuật hoàn chỉnh;

Ks. Hoàng Tiến Đạt

2

GIỚI THIỆU CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM
AUTODESK INVENTOR 2012

Ks. Hoàng Tiến Đạt

3

1

• Xây dựng dễ dàng chi tiết ,mô hình 3D
• Kết xuất bảng vẽ nhanh chóng ,chuẩn xác

Ks. Hoàng Tiến Đạt

4

Dynamic simulation
2
Mô phỏng động học, động lực hoc

Ks. Hoàng Tiến Đạt

5

3

Analysis Stress and Optimize
Phân tích ứng suất và tối ưu hóa

Ks. Hoàng Tiến Đạt

6

4

Ks. Hoàng Tiến Đạt

Inventor
plastic &
tooling

7

5

Ks. Hoàng Tiến Đạt

Inventor Studio

8

6

Content center

Ks. Hoàng Tiến Đạt

9

Các nội dung chính môn học
Chương 1. Giới thiệu
Chương 2. Các nguyên tắc tạo mô hình khối rắn
Chương 3. Thiết kế các chi tiết có công dụng chung
Chương 4. Lắp ráp và mô phỏng
Chương 5. Báo cáo thiết kế

Ks. Hoàng Tiến Đạt

10

Chương 1. Giới thiệu
Các vấn đề cơ bản về thiết kế
cơ khí với CAD

Ks. Hoàng Tiến Đạt

11

Nội dung chương 1

1.1. Các khái niệm cơ bản
1.1.1. Máy tính trợ giúp thiết kế
1.1.2. Các dạng bản vẽ
1.1.3. Các dạng mô hình CAD
1.1.4. Chuyển đổi kết quả thiết kế
1.2. Các phần mềm trợ giúp thiết kế
1.2.1. Phần mềm hỗ trợ tính toán
1.2.2. Phầm mềm hỗ trợ vẽ thiết kế
1.2.3. Kết nối CAD/CAM/CNC

Ks. Hoàng Tiến Đạt

12

1.1. Các khái niệm cơ bản
1.1.1. Máy tính trợ giúp thiết kế
– Trợ giúp tính toán: Nhanh, chính xác;
– Trợ giúp vẽ:
• Nhanh
• Sử dụng nhiều lần cho các chi tiết tương tự;
• Giàu thông tin trên bản thiết kế;
• Mô phỏng hoạt động hệ thống;
• Kết nối gia công
– Cho phép tìm hiểu đối tượng hình dáng, kích thước,
thể tích… trực quan như đối với vật thể thực.

Ks. Hoàng Tiến Đạt

13

Lịch sử:

1.1.2. Các dạng bản vẽ

– Chiếu phối cảnh – Perspective view;
– Diễn tả cấu trúc - Exploded view -thế kỷ 15 Vinci;
– Chiếu vuông góc - Orthographic Projections (Thế
kỷ16);
– Phép chiếu đẳng cự - Isometric View được sử dụng
thông dụng.

• Bản vẽ truyền thố...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế sản phẩm với CAD - Người đăng: phanhauctm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Thiết kế sản phẩm với CAD 9 10 186