Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế sơ bộ mỏ đá xóm đẩu

Được đăng lên bởi Đoàn Anh Tuấn
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN I
THUYẾT MINH TỔNG QUÁT
1. Khái quát chung

* Mục tiêu:
- Cung cấp đá xây dựng cho các công trình dân dụng, các công trình công
nghiệp, công trình giao thông vv..., cung cấp phụ gia cho hai nhà máy nhiệt điện An
Khánh thuộc Công ty Cổ Phần nhiệt điện An Khánh trong cùng hệ thống các công ty
An Khánh, tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương, đem lại lợi nhuận
cho chủ đầu tư.
- Cung cấp Sản phẩm vôi nung sử dụng làm nguyên liệu cho các lĩnh vực sản
xuất khác nhau: công nghiệp, xây dựng, tiêu dùng. Cụ thể trong lĩnh vực sản xuất
giấy (in, viết, bao bì cao cấp và giấy tráng phấn), làm phụ gia cho một số lĩnh vực
khác( sơn, màu, cao su, phân bón, hóa chất, xử lí môi trường, luyện thép), các sản
phẩm gốm sứ, hàng nhựa, nuôi trồng thủy sản..
* Nội dung và quy mô xây dựng:
+ Đá làm vật liệu xây dựng
-

Công suất 185.000 m3/năm.

-

Phá đá bằng khoan nổ mìn, đường kính lỗ khoan DMax= 105 mm.

-

Xúc bốc bằng máy xúc tay gầu ngược.

-

Vận chuyển từ công trường khai thác về khu gia công chế biến bằng ô tô Đông
Phong 10T, vận chuyển tiêu thụ bằng các loại ô tô do khách hàng đưa đến.

-

Nghiền sàng hai công đoạn, cỡ hạt theo tiêu chuẩn VLXD trên địa bàn.

-

Thoát nước tự chảy. Cấp nước bằng giếng khoan.

-

Cấp điện bằng đường dây 35KV và trạm biến áp 560 KVA-35/0,4KV.
+ Vôi công nghiệp
Nguyên liệu đá vôi 4x6 mm
Công xuất 75.000 tấn/ năm 240 tấn /ngày
Lò đứng liên hoàn
Đốt bằng than

-

Địa điểm xây dựng: Xóm Đẩu, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái
Nguyên.

2. Nội dung thiết kế và các chỉ tiêu cơ bản
A. Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng
Các thông số cơ bản:
-1-

a, Công suất khai thác mỏ: 185.000 m3 đá nguyên khối/năm.
b, Công suất sản phẩm:
1,25).

231.250 m3/năm. (hệ số nở rời sau chế biến K nr=

c, Hệ số tổn thất do công nghệ khai thác:

15%.

d, Công tác XDCB mỏ: Làm đường, xén chân tuyến tạo diện khai thác đầu tiên,
san gạt mặt bằng sân công nghiệp, xây dựng các công trình phụ trợ...
e, Hệ thống khai thác:
Tổng hợp các yếu tố hệ thống khai thác ghi trong bảng

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Thông số
Chiều cao tầng khai thác
Chiều cao tầng kết thúc
Góc nghiêng sườn tầng
Góc dốc bờ công tác
Góc dốc bờ kết thúc
Chiều rộng mặt tầng công tác
Chiều rộng dải khấu
Chiều rộng đai an toàn
Chiều dài tuyến công tác
Chiều rộng mặt tầng kết thúc

Ký hiệu

Đơn vị

Giá trị

h
hkt

φCT
φKT
Bct
A
Bbv
Lct
Bkt

m
m
độ
độ
m

12
24
80
62
70

m
m
m
m
m

4,2
4,2
1,0
90-120
4,2

f, Công nghệ khai thác:
Bóc đất đá tạo mặt tầng khai thác khoan nổ mìn lỗ khoan con, cắ...
PHẦN I
THUYẾT MINH TỔNG QUÁT
1. Khái quát chung
* Mục tiêu:
- Cung cấp đá xây dựng cho các công trình dân dụng, c công trình công
nghiệp, công trình giao thông vv..., cung cấp phụ gia cho hai nhà máy nhiệt điện An
Khánh thuộc Công ty Cổ Phần nhiệt điện An Khánh trong cùng hệ thống các công ty
An Khánh, tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương, đem lại lợi nhuận
cho chủ đầu tư.
- Cung cấp Sản phẩm vôi nung sử dụng làm nguyên liệu cho các lĩnh vực sản
xuất khác nhau: công nghiệp, xây dựng, tiêu dùng. C thể trong lĩnh vực sản xuất
giấy (in, viết, bao cao cấp và giấy tráng phấn), làm phụ gia cho một s lĩnh vực
khác( sơn, màu, cao su, phân bón, hóa chất, xử môi trường, luyện thép), c sản
phẩm gốm sứ, hàng nhựa, nuôi trồng thủy sản..
* Nội dung và quy mô xây dựng:
+ Đá làm vật liệu xây dựng
-
Công suất 185.000 m
3
/năm.
-
Phá đá bằng khoan nổ mìn, đường kính lỗ khoan D
Max
= 105 mm.
-
Xúc bốc bằng máy xúc tay gầu ngược.
-
Vận chuyển từ công trường khai thác về khu gia công chế biến bằng ô tô Đông
Phong 10T, vận chuyển tiêu thụ bằng các loại ô tô do khách hàng đưa đến.
-
Nghiền sàng hai công đoạn, cỡ hạt theo tiêu chuẩn VLXD trên địa bàn.
-
Thoát nước tự chảy. Cấp nước bằng giếng khoan.
-
Cấp điện bằng đường dây 35KV và trạm biến áp 560 KVA-35/0,4KV.
+ Vôi công nghiệp
Nguyên liệu đá vôi 4x6 mm
Công xuất 75.000 tấn/ năm 240 tấn /ngày
Lò đứng liên hoàn
Đốt bằng than
-
Địa điểm y dựng: Xóm Đẩu, Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái
Nguyên.
2. Nội dung thiết kế và các chỉ tiêu cơ bản
A. Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng
Các thông số cơ bản:
- 1 -
Thiết kế sơ bộ mỏ đá xóm đẩu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế sơ bộ mỏ đá xóm đẩu - Người đăng: Đoàn Anh Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Thiết kế sơ bộ mỏ đá xóm đẩu 9 10 81