Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ TAY MÁY BÁM THEO VẬT TRONG KHÔNG GIAN 3 CHIỀU

Được đăng lên bởi locbinbo
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 480 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THIẾT KẾ TAY MÁY BÁM THEO VẬT TRONG KHÔNG GIAN 3 CHIỀU
[Nguyễn Ngọc Nam, Trần Văn Thành,]
Khoa Cơ Điện, Trường Đại Học Lạc Hồng, Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.
(2011-2012)
Tóm tắt
Bài báo đề cập đến việc khảo sát, xây dựng mô hình cơ khí và mô phỏng phục vụ xây dựng mô hình tay
máy nhận dạng và lấy gạch trên băng chuyền đang hoạt động đặt vào xe goong nhằm tiến tới tự động
hóa hoàn toàn trong các nhà máy sản xuất gạch, giảm phụ thuộc vào nhân công. Bài báo đề cập đến
việc tính toán lựa chọn thiết bị, lựa chọn dạng tay máy, mô phỏng điều khiển định vị dùng PID cho động
cơ servo, mô phỏng kiểm chứng bảng DH,.. Điểm mới ở đề tài là đưa nghiên cứu xử lý ảnh vào tay máy
ứng dụng trong nhà máy gạch để thay thế việc sử dụng nhân công truyền thống trong các khâu nặng
nhọc. Đề tài cũng đặt cơ sở nền tảng nghiên cứu về tay máy công nghiệp trong trường ĐH Lạc Hồng.
Các từ khóa : PID, tay máy công nghiệp, điều khiển gắp vật dùng xử lý ảnh.
Các từ khóa : PID, tay máy công nghiệp, điều khiển gắp vật dùng xử lý ảnh.
Abstract

This paper refers to the survey, mechanical construction and simulation mechanical
modeling for identification arm and take the bricks on the belt is put into operation
wagon towards full automation in tile manufacturing plants. The article refers to the
calculation of equipment selection, selection as robotics, simulation using PID controller
for positioning servo motor, simulation verification DH table .. New in the subject is
brought into the research arm image processing applications in brick factories to replace
the traditional manual workers in heavy stitching. This project has also set the
foundation for research in industrial manipulators Lac Hong University.

1. Giới thiệu :
Yêu cầu đặt ra của đề tài là thiết kế hệ thống thực hiện vận chuyển gạch giữa băng chuyền
đang hoạt động sang xe goong theo một thứ tự đặt trước. Đề tài đã xác định việc sử dụng tay máy
kết hợp với việc dùng camera để thực hiện điều này. Quá trình thực hiện được chia làm 4 giai
đoạn, trong giai đoạn đầu, nhóm đã tiến hành các bước tính toán lựa chọn các thiết bị, tính toán
lựa chọn loại động cơ, tính toán mô phỏng điều khiển động cơ, tính toán mô phỏng kiểm chứng
ma trận DH và xây dựng mô hình cơ khí.

2. Cơ sở thiết kế tay máy.
Các thông số khảo sát tại nhà máy :


Băng tải có bề rộng 0.5m.



Vận tốc tối đa của băng tải 0.2m/s.



Mỗi nhóm 6 viên gạch.



Khoảng cách giữa các nhóm viên gạch: 1m.



Kích thước các viên gạch : 10cm*10cm*20cm.
→ Khối 6 viên :...
THIẾT KẾ TAY MÁY BÁM THEO VẬT TRONG KHÔNG GIAN 3 CHIỀU
[Nguyễn Ngọc Nam, Trần Văn Thành,]
Khoa Cơ Điện, Trường Đại Học Lạc Hồng, Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.
(2011-2012)
Tóm tắt
Bài báo đcập đến việc khảo sát, xây dựng mô hình cơ khí và mô phỏng phục vụ xây dng mô hình tay
máy nhận dạng lấy gạch trên băng chuyền đang hoạt động đặt vào xe goong nhằm tiến tới tđộng
hóa hoàn toàn trong các nhà máy sản xuất gạch, gim ph thuộc vào nhân công. Bài o đề cập đến
việc tính toán lựa chọn thiết bị, lựa chọn dạng tay máy, mô phỏng điều khiển đnh vị dùng PID cho động
servo,phỏng kiểm chứng bảng DH,.. Điểm mới ở đề tài là đưa nghiên cứu xử lý ảnh vào tay máy
ứng dụng trong nhà máy gạch để thay thế việc sử dụng nhân ng truyền thống trong các khâu nặng
nhọc. Đtài cũng đặt cơ sở nền tng nghiên cứu về tay máy công nghiệp trong trường ĐH Lạc Hồng.
Các từ khóa : PID, tay máy công nghiệp, điều khiển gp vật ng xử lý ảnh.
Các từ khóa : PID, tay máy công nghiệp, điều khiển gắp vật dùng xử nh.
Abstract
This paper refers to the survey, mechanical construction and simulation mechanical
modeling for identification arm and take the bricks on the belt is put into operation
wagon towards full automation in tile manufacturing plants. The article refers to the
calculation of equipment selection, selection as robotics, simulation using PID controller
for positioning servo motor, simulation verification DH table .. New in the subject is
brought into the research arm image processing applications in brick factories to replace
the traditional manual workers in heavy stitching. This project has also set the
foundation for research in industrial manipulators Lac Hong University.
1. Giới thiệu :
Yêu cầu đặt ra của đề tài thiết kế hệ thống thực hin vận chuyển gạch giữa băng chuyền
đang hoạt động sang xe goong theo một thứ tự đặt trước. Đề tài đã xác định việc sdng tay máy
kết hợp vi việc dùng camera đthực hiện điều này. Quá trình thực hiện được chia m 4 giai
đoạn, trong giai đoạn đầu, nhóm đã tiến hành các bước nh toán lựa chọn các thiết bị, nh toán
lựa chọn loại động cơ, tính toán phỏng điều khiển động cơ, nh toán phỏng kiểm chứng
ma trận DH và y dựng mô hình cơ khí.
THIẾT KẾ TAY MÁY BÁM THEO VẬT TRONG KHÔNG GIAN 3 CHIỀU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ TAY MÁY BÁM THEO VẬT TRONG KHÔNG GIAN 3 CHIỀU - Người đăng: locbinbo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
THIẾT KẾ TAY MÁY BÁM THEO VẬT TRONG KHÔNG GIAN 3 CHIỀU 9 10 366