Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế thiết bị và công nghệ chế tạo máy điện

Được đăng lên bởi vanquyen040291
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2035 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Thiết kế thiết bị và công nghệ chế tạo máy điện

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
THIẾT KẾ THIẾT BỊ VÀ
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
ĐIỆN
Đề tài: Công nghệ chế tạo động cơ không đồng
bộ.
Giảng viên hướng dẫn: TH.s Nguyễn Văn Đoài.
Sinh viên thực hiện:
1.
2.
3.

Đỗ Văn Quyền
Nguyễn Anh Tuấn
Trần Minh Tuấn

Công nghệ chế tạo động cơ không đồng bộ

Page 1

Thiết kế thiết bị và công nghệ chế tạo máy điện

Mục Lục:
CHƯƠNG 1: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC VÀ KẾT CẤU CỦA
MÁY ĐIỆN
Đại cương máy điện không đồng bộ
2. Nguyên lý làm việc làm việc của động cơ không đồng bộ
3. Cấu tạo của động cơ không đồng bộ:
3.1: Stato( phần tĩnh)
3.2: Rôto( phần quay)
3.3: Khe hở
3.4: Công dụng
4. Kết cấu của máy điện
5. Phân loại các kiểu kết cấu máy điện đã định hình
6. Công dụng
1.

CHƯƠNG 2. DÂY QUẤN, RÃNH STATO VÀ KHE HỞ
KHÔNG KHÍ
1.
2.

3.

Mã hiệu thép và bề
dầy
Kết cấu stato của vỏ máy điện
2.1
Vỏ máy
2.2
Lõi sắt stato
Dây quấn

CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO ĐỘNG CƠ
KHÔNG ĐỒNG BỘ
1.

Công nghệ chế tạo mạch từ Stato và Công nghệ chế tạo
dây quấn và hướng dẫn chọn dây
1.1.công nghệ chế tạo mạch từ stato

1.2 Công nghệ chế tạo dây quấn và hướng dẫn chọn dây
stato.
Công nghệ chế tạo động cơ không đồng bộ

Page 2

Thiết kế thiết bị và công nghệ chế tạo máy điện
2.vỏ máy.
3. công nghệ chế tạo rôto.
3.1.roto dây quấn
3.2.roto lồng sóc
4. Quạt gió.
5. Trục động cơ:
6. Gối trục
7. chọn vật liệu cách điện.

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA
Chương 1: Nguyên lý làm việc và kết cấu
máy điện không đồng bộ
1.Đại cương máy điện không đồng bộ

Công nghệ chế tạo động cơ không đồng bộ

Page 3

Thiết kế thiết bị và công nghệ chế tạo máy điện

Khái niệm máy điện không đông bộ là: Động cơ không đồng bộ
( hay còn gọi là máy điện không đồng bộ) là máy điện xoay
chiều, làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ, có tốc độ của
rôto n khác với tốc độ từ trường quay trong máy n1. Máy điện
không đồng bộ do kết cấu đơn giản, làm việc chắc chắn, sử
dụng và bảo quản thuận tiện, giá thành rẻ nên được sử dụng
rộng rãi trong nền kinh tế quốc dân , nhất là máy điện có công
suất dưới 100kW.
Động cơ điện không đồng bộ rôto lồng sóc cấu tạo đơn giản
nhất là loại rôto lồng sóc đúc bằng nhôm nên chiếm một số
lượng khá lớn trông loại động cơ công suất trung bình và nhỏ.
Nhược điểm của động cơ là điều chình tốc độ khó khăn và dòng
điện khởi động là rất lớn thường bằng 6-7 lần dòng điện định
mức. Để khắc phục nhược ...







 !"# $%& !'(  !"#)
* $"# $+,$- 
$ #%!"&'
(  )*
+ ,-.*
 /01$
Thiết kế thiết bị và công nghệ chế tạo máy điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế thiết bị và công nghệ chế tạo máy điện - Người đăng: vanquyen040291
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Thiết kế thiết bị và công nghệ chế tạo máy điện 9 10 61