Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Đức Anh
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1596 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO – HẠNH PHÚC

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP

Họ và tên : Lê Tuấn Ngọc

Số hiệu sinh viên : 508121024

Nguyễn Tiến Đạt

508121009

Khóa : 2008-2013

Khoa : Điện – Cơ điện tử

Ngành : Điện – Tự động hóa.

Lớp : 508121

Ngày quyết định giao đề tài DATN : …………………………………….
Ngày thu DATN : ………………………………………………………...

1. Đầu đề thiết kế:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

2. Các số liệu ban đầu:
……………..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
....................................................................
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG ĐỘC LẬP - TỰ DO – HẠNH PHÚC
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP
Họ và tên : Lê Tuấn Ngọc Số hiệu sinh viên : 508121024
Nguyễn Tiến Đạt 508121009
Khóa : 2008-2013 Khoa : Điện – Cơ điện tử
Ngành : Điện – Tự động hóa. Lớp : 508121
Ngày quyết định giao đề tài DATN : …………………………………….
Ngày thu DATN : ………………………………………………………...
1. Đầu đề thiết kế:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Thiết kế tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế tốt nghiệp - Người đăng: Đức Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Thiết kế tốt nghiệp 9 10 809