Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế trạm dẫn động băng tải

Được đăng lên bởi Nguyen Tam
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 667 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THIẾT KẾ TRẠM DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1...............................................................................................................................2
CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN.......................................................2
1.1. Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền...................................................................2
1.2. Phân phối tỷ số truyền................................................................................................4
1.3. Công suất và số vòng quay từng trên trục................................................................4
1.4. Bảng phân phối tỉ số truyền, công suất, số vòng quay và moment xoắn..................5
CHƯƠNG 2...............................................................................................................................6
THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI.............................................................................................6
2.1. Xác định kiểu đai........................................................................................................6
2.2. Xác định các thông số bộ truyền đai thang................................................................6
CHƯƠNG 3...............................................................................................................................9
THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG............................................................................9
3.1. Chọn vật liêu..............................................................................................................9
3.2. Tỷ số truyền................................................................................................................9
3.3. Xác định ứng suất cho phép.......................................................................................9
CHƯƠNG 5.............................................................................................................................18
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC, THEN VÀ Ổ.................................................................18
5.1. Trục...........................................................................................................................18
5.1.1.4. Sơ đồ các trục hộp giảm tốc...............................................................................20
5.2 Then...........................................................................................................................37
5.3. Ổ lăn.....................................
THIẾT KẾ TRẠM DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1...............................................................................................................................2
CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN.......................................................2
1.1. Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền...................................................................2
1.2. Phân phối tỷ số truyền................................................................................................4
1.3. Công suất và số vòng quay từng trên trục................................................................4
1.4. Bảng phân phối tỉ số truyền, công suất, số vòng quay và moment xoắn..................5
CHƯƠNG 2...............................................................................................................................6
THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI.............................................................................................6
2.1. Xác định kiểu đai........................................................................................................6
2.2. Xác định các thông số bộ truyền đai thang................................................................6
CHƯƠNG 3...............................................................................................................................9
THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG............................................................................9
3.1. Chọn vật liêu..............................................................................................................9
3.2. Tỷ số truyền................................................................................................................9
3.3. Xác định ứng suất cho phép.......................................................................................9
CHƯƠNG 5.............................................................................................................................18
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC, THEN VÀ Ổ.................................................................18
5.1. Trục...........................................................................................................................18
5.1.1.4. Sơ đồ các trục hộp giảm tốc...............................................................................20
5.2 Then...........................................................................................................................37
5.3. Ổ lăn.........................................................................................................................39
CHƯƠNG 6.............................................................................................................................51
THIẾT KẾ VÀ CHỌN VỎ HỘP GIẢM TỐC, CÁC CHI TIẾT PHỤ VÀ BÔI TRƠN...51
6.1. Kết câu vỏ hộp..........................................................................................................51
6.2. Các chi tiết phụ.........................................................................................................53
6.3. Bôi trơn hộp giảm tốc...............................................................................................56
CHƯƠNG 7.............................................................................................................................57
DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP...............................................................................................57
7.1. Chọn cấp chính xác..................................................................................................57
7.2. Chọn kiểu lắp............................................................................................................57
7.3. Bảng thống kê dung sai mối ghép............................................................................57
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................................59
SVTH: Phạm Biên Thùy CBHD: Mai Vĩnh Phúc
Lâm Thanh Tuấn
1
thiết kế trạm dẫn động băng tải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế trạm dẫn động băng tải - Người đăng: Nguyen Tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
thiết kế trạm dẫn động băng tải 9 10 382