Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH ỔN ĐỊNH VẬN TỐC CƠ CẤU CHẤP HÀNH TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC

Được đăng lên bởi phanthi12
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH ỔN ĐỊNH VẬN TỐC CƠ CẤU CHẤP
HÀNH TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC
DESIGN AND MANUFACTURE SPEED MODEL STABILITY IN THE STRUCTURE
EXECUTOR HYDRAULIC TRANSMISSION
SVTH: Nguyễn Văn Linh1, Hoàng Thế An2
Lớp:105C4A, 205C4B, Khoa Cơ Khí Giao Thông, Trường Đại Học Bách Khoa

GVHD: KS. Lê Minh Đức
Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại Học Bách Khoa
TÓM TẮT
Trong bài báo này đề cập phương pháp điều khiển tốc độ dòng chảy bằng bộ ổn tốc. Độ
chênh áp trước và sau van tiết lưu được duy trì ở một giá trị không đổi ứng với một lưu lượng qua
van là không đổi. phương trình cân bằng lưu lượng qua van tiết lưu chỉ ra rằng duy trì một độ
chênh áp trước và sau van tiết lưu không đổi khi các yếu tố về tiết diện lưu thông và đặc tính chất
lỏng không đổi sẽ mang lại một tốc độ dòng chảy tương đối ổn định. Áp suất trước và sau van ổn
tốc được chuyển đến các đầu khác nhau của một pít tông, một lò xo có tác dụng điều chỉnh áp
suất để giữ cho các van mở ở áp suất đầu vào tiết lưu không đổi.
ABSTRACT
For accurate flow control, a device that regulates to a Δp across an orifice is required –
referred to as pressure compensated flow control valve. In this valve, the Δp across the flow
metering orifice is maintained at a constant value producing a constant flow rate. The general
orifice flow equation indicates that holding the orifice area and Δp constant
Where the fluid properties (bulk modulus and density) are relatively constant, will yield a
constant flow rate through the orifice. To hold Δp constant, the upstream and downstream
pressures are ported to different sides of a servo (piston), An adjustable spring assists the lower
pressure to hold the valve open at low input pressures.

1. Mở đầu
Với nhiều ưu điểm, truyền động thủy lực ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong
nhiều lĩnh vực công nghiệp. Ở nước ta hiện nay trong nhiều máy công cụ, máy nông
nghiệp, máy vận chuyển, máy xây dựng, khai thác mỏ, địa chất, vận tải,.v.v. đã có nhiều bộ
phận dùng đến truyền động thủy lực. truyền động thủy lực có nhiều ưu điểm, dễ dàng điều
khiển tự động hóa vận tốc cơ cấu chấp hành, quá trình điều khiển yêu cầu độ chính xác cao
như trong các máy công cụ, các cơ cấu cấp phôi, các thiết bị nâng hạ chi tiết, những cơ cấu
chịu tải trọng thay đổi, chất lượng sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp bởi tính chính xác về điều
chỉnh và ổn định vận tốc cơ cấu chấp hành.
Để nâng cao độ chính xác và tí...
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010
23
THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH ỔN ĐỊNH VẬN TỐC CƠ CẤU CHẤP
HÀNH TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC
DESIGN AND MANUFACTURE SPEED MODEL STABILITY IN THE STRUCTURE
EXECUTOR HYDRAULIC TRANSMISSION
SVTH: Nguyễn Văn Linh
1
, Hoàng Thế An
2
Lớp:
1
05C4A,
2
05C4B, Khoa Cơ Khí Giao Thông, Trường Đại Học Bách Khoa
GVHD: KS. Lê Minh Đức
Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại Học Bách Khoa
TÓM TT
Trong bài o y đề cập phương pháp điều khiển tốc độ dòng chảy bằng bộ n tốc. Độ
chênh áp trước sau van tiết lưu được duy trì ở một giá trị không đổi ứng với một lưu lượng qua
van không đổi. phương trình cân bằng lưu lượng qua van tiết lưu chỉ ra rằng duy trì một độ
chênh áp trước sau van tiết lưu không đổi khi các yếu tvề tiết diện lưu thông và đặc tính chất
lỏng không đổi smang lại một tốc độ dòng chảy tương đối ổn định. Áp suất trước và sau van ổn
tốc được chuyển đến các đầu khác nhau của một pít tông, một xo tác dụng điều chỉnh áp
suất để giữ cho các van mở ở áp suất đầu vào tiết lưu không đổi.
ABSTRACT
For accurate flow control, a device that regulates to a Δp across an orifice is required
referred to as pressure compensated flow control valve. In this valve, the Δp across the flow
metering orifice is maintained at a constant value producing a constant flow rate. The general
orifice flow equation indicates that holding the orifice area and Δp constant
Where the fluid properties (bulk modulus and density) are relatively constant, will yield a
constant flow rate through the orifice. To hold Δp constant, the upstream and downstream
pressures are ported to different sides of a servo (piston), An adjustable spring assists the lower
pressure to hold the valve open at low input pressures.
1. Mở đầu
Với nhiều ưu điểm, truyền động thủy lực ngày càng được ứng dụng rộng i trong
nhiều lĩnh vực công nghiệp. nước ta hiện nay trong nhiều y công cụ, máy nông
nghiệp, máy vận chuyển, máy xây dựng, khai thác mỏ, địa chất, vận tải,.v.v. đã có nhiều bộ
phận dùng đến truyền động thủy lực. truyền động thủy lực nhiều ưu điểm, ddàng điều
khiển tự động hóa vận tốc cơ cấu chấp hành, quá trình điều khiển yêu cầu độ chính xác cao
như trong các máy công cụ, các cơ cấu cấp phôi, các thiết bị nâng hạ chi tiết, những cơ cấu
chịu tải trọng thay đổi, chất lượng sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp bởi tính chính xác về điều
chỉnh và ổn định vận tốc cơ cấu chấp hành.
Để nâng cao độ chính xác tính ổn định trong điều khiển thủy lực, nhóm sinh
viên đã thực hiện đề tài thiết kế chế tạo hình ổn định vận tốc cấu chấp hành
trong truyền động thủy lực”. phương án đưa ra trong hình là sử dụng bộ ổn tốc để ổn
định tốc độ cơ cấu chấp hành khi điều khiển vận tốc bằng phương pháp tiết lưu với bơm
năng suất không đổi.
THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH ỔN ĐỊNH VẬN TỐC CƠ CẤU CHẤP HÀNH TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC - Trang 2
THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH ỔN ĐỊNH VẬN TỐC CƠ CẤU CHẤP HÀNH TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC - Người đăng: phanthi12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH ỔN ĐỊNH VẬN TỐC CƠ CẤU CHẤP HÀNH TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC 9 10 629