Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế và phát triển sản phẩm

Được đăng lên bởi Quang Nhất
Số trang: 328 trang   |   Lượt xem: 692 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN
SẢN PHẨM
(PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT)

ThS. Trần Ngọc Nhuần
Nha Trang 2013

BÀI GIẢNG

THIẾT KẾ
VÀ PHÁT TRIỂN
SẢN PHẨM
ThS. Trần Ngọc Nhuần
Nha Trang 2013

Sự thành công về kinh tế của các công ty sản xuất
phụ thuộc:
- Mức độ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
- Khả năng nhanh chóng phát triển các sản phẩm thích hợp.
- Chi phí thấp nhất
- Quảng cáo, tiếp thị
Để đạt được cần:
- Thiết kế và chế tạo

 Phát triển sản phẩm
là một quá trình thực hiện một chuỗi các công việc, bắt
đầu với việc tìm hiểu cơ hội phát triển sản phẩm trong
thị trường và kết thúc bằng việc hoàn thành chế tạo, bán
và chuyển giao sản phẩm.

Mục đích của môn học là cung cấp một cách
rõ ràng và chi tiết phương pháp phát triển sản
phẩm có sự phối hợp đồng thời các công việc
tiếp thị, thiết kế và hoạt động chế tạo trong công
ty và một vài khía cạnh ứng dụng trong công
nghiệp của phương pháp phát triển sản phẩm.

I. Các tiêu chuẩn đánh giá sự thành công của
quá trình phát triển Sản phẩm:
1. Chất lượng sản phẩm (product quality):
- Sản phẩm của quá trình phát triển tốt như
thế nào?
- Nó có thoả mãn những yêu cầu của khách
hàng hay không?
- Sản phẩm có ổn định và tin cậy không?
Chất lượng của sản phẩm được đánh giá
thông qua sự phản hồi từ thị trường và giá
cả mà khách hàng chấp nhận trả cho sản
phẩm đó

I. Các tiêu chuẩn đánh giá sự thành công của
quá trình phát triển Sản phẩm:
2. Chi phí cho sản phẩm (product cost):
- Vốn đầu tư cho thiết bị và công cụ
- Chi phí chế tạo từng sản phẩm.
- Chi phí gián tiếp
Chi phí chế tạo sản phẩm quyết định lợi
nhuận của công ty đối với số lượng sản phẩm
và giá bán cụ thể.

I. Các tiêu chuẩn đánh giá sự thành công của
quá trình phát triển Sản phẩm:
3. Thời gian phát triển sản phẩm (Development
time):
Nhóm làm việc sẽ hoàn thành phát triển một
sản phẩm trong khoảng thời gian bao lâu?
Thời gian cần thiết để phát triển sản phẩm
sẽ xác định khả năng đáp ứng của công ty dưới
áp lực của sự cạnh tranh và phát triển của
khoa học, công nghệ, đồng thời công ty cũng
sẽ càng nhanh chóng thu hồi được vốn và lợi
nhuận nếu thời gian phát triển sản phẩm của
nhóm làm việc càng ngắn.

I. Các tiêu chuẩn đánh giá sự thành công của
quá trình phát triển Sản phẩm:
4. Chi phí cần thiết để phát triển sản phẩm
(Development cost):
Để phát triển một sản phẩm, công ty cần
phải tiêu tốn một khoảng tài chính là bao
nhiêu? Chi phí phát triển sản phẩm là một
phần quan trọng trong toàn bộ vốn đầu tư để
có thể thu được lợi nhuận từ sản phẩm.

I...
BÀI GIẢNG
ThS. Trần Ngọc Nhuần
Nha Trang 2013
THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN
SẢN PHẨM
(PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT)
thiết kế và phát triển sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế và phát triển sản phẩm - Người đăng: Quang Nhất
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
328 Vietnamese
thiết kế và phát triển sản phẩm 9 10 152