Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỪ XA THIẾT BỊ ĐIỆN THÔNG QUA ĐƯỜNG

Được đăng lên bởi tiennguyenks-gmail-com
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 2805 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Baùo caùo ñoà aùn toát nghieäp CÑ Khoùa 06
Lớp ĐTVT06B
Chi

GVHD: Buøi Thò Kim

Luận văn
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỪ XA THIẾT BỊ
ĐIỆN THÔNG QUA ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH

SVTH : Voõ Minh Tuaán
Traàn Taán Vinh

Trang 1

Baùo caùo ñoà aùn toát nghieäp CÑ Khoùa 06
Lớp ĐTVT06B
Chi

GVHD: Buøi Thò Kim

LỜI MỞ ĐẦU
Từ giữa những năm 80 đến nay công nghệ chế tạo linh kiện bán dẫn có những
phát triễn vược bật để hỗ trợ cho sự phát triễn của công nghệ thông tin, và sự tự động
hóa trong công nghiệp, … Với độ tích hợp ngày càng cao, công suất tiêu tán bé hơn,
thông minh hơn nó đã làm thay đổi hẵn cấu trúc của nền công nghiệp hiện tại. Bước
vào đầu thế kỷ 21 kỹ thuật điện tử_vi điều khiển sẽ là “Chiếc chìa khóa kỹ thuật“ cho
các nước trên thế giới bước vào kỷ nguyên mới_ kỷ nguyên của công nghệ thông tin.
Tuy chỉ mới thâm nhập vào nước ta nhưng công nghệ thông tin đã phát triễn rất nhanh
và ngày càng giữ vai trò quan trọng trong nền công nghiệp nước nhà. Hệ thống viễn
thông, dịch vụ khách hàng, thông tin di động … càng phát triễn với tính năng hiện đại
và tự động hóa ngày càng cao.
Hiện nay,do nhu cầu trao dổi thông tin của người dân là vô cùng lớn nên việc
mạng điện thoại được mở rộng là tất nhiên.Dựa trên cơ sở dó,lợi dụng mạng lưới có sẳn
và rộng khắp người ta đã sử dụng mạng điện thoại để truyền tín hiệu điều khiển là tốt
nhất,tiết kiệm được nhiều thời gian cho công việc.Chính vì vậy mà nhóm chúng em
quyết định chọn đề tài làm “Mạch điều khiển thiết bị từ xa thông qua mạng điện
thoại“là đề tài tốt nghiệp của mình,với mong muốn phát triển theo một hướng khác đó
là ứng dụng nó để giải quyết một số nhu cầu có thực trong xã hội hiện nay.
Do kiến thức còn hạn chế, với kinh nghiệm ít ỏi và thời gian có hạn, chắc chắn
rằng tập luận văn này ít nhiều không thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong quí thầy cô và
bạn bè vui lòng bỏ qua và đóng góp ý kiến để tập luận văn ngày càng hoàn thiện hơn.

NHÓM THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

SVTH : Voõ Minh Tuaán
Traàn Taán Vinh

Trang 2

Baùo caùo ñoà aùn toát nghieäp CÑ Khoùa 06
Lớp ĐTVT06B
Chi

GVHD: Buøi Thò Kim

Mục lục
LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................ 2
PHẦN I .................................................................................................................. 4
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ........................................................................................... 4
I. GIỚI THIỆU CHUNG: .................................................
Baùo caùo ñoà aùn toát nghieäp CÑ Khoùa 06
Lớp ĐTVT06B GVHD: Buøi Thò Kim
Chi
SVTH : Voõ Minh Tuaán Trang 1
Traàn Taán Vinh
Lun văn
THIT K VÀ THI CÔNG MCH ĐIU KHIN T XA THIT B
ĐIN THÔNG QUA ĐƯỜNG DÂY ĐIN THOI C ĐỊNH
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỪ XA THIẾT BỊ ĐIỆN THÔNG QUA ĐƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỪ XA THIẾT BỊ ĐIỆN THÔNG QUA ĐƯỜNG - Người đăng: tiennguyenks-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỪ XA THIẾT BỊ ĐIỆN THÔNG QUA ĐƯỜNG 9 10 797