Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế vi mạch

Được đăng lên bởi anhtt31094
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trung tâm nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch

ICDREC

CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU QUI TRÌNH THIẾT KẾ VI MẠCH
I) TỔNG QUAN
Để thiết kế ra các chip ICs số thông thường người ta dựa trên quá trình “Basic platform
development flow”

Hình 1.1: Tổng quan về thiết kế chip

Trước khi thực hiện một thiết kế ta cần phân tích, xác định các đặc tính kỹ thuật của IC số
bằng cách tìm hiểu xu hướng thị trường, các yêu cầu của khách hàng. Từ đó đưa ra các đặc
trưng (spec) của hệ thống, các thông số kỹ thuật: hoạt động của hệ thống (performance), tiêu
hao năng lượng (power dissipation), độ tin cậy, giá cả…
Trong quá trình thiết kế ta cần quan tâm:
–

Tối ưu hóa hệ thống: rút gọn các phần dư, mô tả không cần thiết.

–

Cần phân tích để tránh các tình huống, yếu tố có thể làm thay đổi hệ thống. Ví dụ:
Chiều dài dây nối, cấu trúc các khối, phân tầng thiết kế… có thể làm thay đổi tần
số hoạt động tối đa, công suất tiêu tán của chip…

Về mặt kỹ thuật ta cần quan tâm đến spec, và các thông số kỹ thuật khác: tần số hoạt
động, kích thước, công nghệ chế tạo.
Các hệ thống lớn thường được xây dựng lên bằng cách kế thừa các hệ thống nhỏ có sẵn.
Kết hợp và phát triển các hệ thống nhỏ để có được hệ thống lớn. Tập hợp các hệ thống nhỏ

1

Trung tâm nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch

ICDREC

này được lưu giữ trong thư viện. Đây chính là quá trình hình thành các thư viện thiết kế (các
library cell).
Ngoài các library cell, khi chế tạo chip ta còn cần có thêm các thư viện công nghệ, các
luật, quy tắc thiết kế…
Trên đây là tổng quan về quá trình thiết kế chip. Vậy qui trình thiết kế vi mạch sẽ gồm
các bước nào?

II) QUI TRÌNH THIẾT KẾ VI MẠCH
Để hiểu về quá trình thiết kế ta có thể quan sát hình 1.2

Hình 1.2: Qui trình thiết kế vi mạch

1) System spec
Mô tả yêu cầu chức năng của hệ thống. Phần này sẽ được cả hai bên là nhà sản xuất và
khách hàng cùng kết hợp thực hiện.
Khách hàng sẽ đưa yêu cầu của mình. Nhà thiết kế sẽ dựa vào các công nghệ và các thiết
kế thực tế để điều chỉnh thiết kế cho phù hợp.

2) System design

2

Trung tâm nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch

ICDREC

Từ yêu cầu chức năng của thiết kế, hệ thống, các chuyên gia sẽ phân tích và đưa ra mô
hình các khối chức năng, thứ tự và các sắp xếp của từng khối, nội dung, chức năng của từng
khối.
Xây dựng luồng thiết kế và đưa ra thời gian ước lượng để thiết kế.

3) Logic design
a) RTL_design: Sử dụng ngôn ngữ mô tả phần cứng VerilogHDL hay VHDL để mô
tả thiết kế.
Ví dụ:
module mux (x1,x2,slect,out );
input x1,x2;

// tín hiệ...
Trung tâm nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch ICDREC
CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU QUI TRÌNH THIẾT KẾ VI MẠCH
I) TỔNG QUAN
Để thiết kế ra các chip ICs số thông thường người ta dựa trên quá trìnhBasic platform
development flow”
Hình 1.1: Tổng quan về thiết kế chip
Trước khi thực hiện một thiết kế ta cần phân tích, xác định các đặc tính kỹ thuật của IC số
bằng cách tìm hiểu xuớng thị trường, các yêu cầu của khách hàng. Từ đó đưa ra các đặc
trưng (spec) của hệ thống, các thông số kỹ thuật: hoạt động của hệ thống (performance), tiêu
hao năng lượng (power dissipation), độ tin cậy, giá cả…
Trong quá trình thiết kế ta cần quan tâm:
Tối ưu hóa hệ thống: rút gọn các phần dư, mô tả không cần thiết.
Cần phân tích để tránh các tình huống, yếu tố có thể làm thay đổi hệ thống. Ví dụ:
Chiều dài dây nối, cấu trúc các khối, phân tầng thiết kế… có thể làm thay đổi tần
số hoạt động tối đa, công suất tiêu tán của chip…
Về mặt kỹ thuật ta cần quan tâm đến spec, các thông số kỹ thuật khác: tần số hoạt
động, kích thước, công nghệ chế tạo.
Các hệ thống lớn thường được xây dựng lên bằng cách kế thừa các hệ thống nhỏ sẵn.
Kết hợp phát triển các hệ thống nhỏ để được hệ thống lớn. Tập hợp các hệ thống nhỏ
1
thiết kế vi mạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế vi mạch - Người đăng: anhtt31094
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
thiết kế vi mạch 9 10 951