Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ WEB VỚI MICROSOFT EXPRESSION WEB

Được đăng lên bởi ngocnudhgdth12b
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 5069 lần   |   Lượt tải: 11 lần
THIẾT KẾ WEB VỚI
MICROSOFT EXPRESSION WEB

14/03/2014

...

1

NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Một số khái niệm cơ bản
2. Một số thẻ HTML thông dụng
3. Giới thiệu phần mềm Expression web
4: Công cụ hỗ trợ giao diện web

14/03/2014

...

2

1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.1. Mạng Internet là gì?
1.2. Các dịch vụ quan trọng trên mạng Internet
1.3. Dịch vụ World Wide Web (Web), trang
web, Website,
1.4. URL (Uniform Resource Location)

14/03/2014

...

3

1.1. Mạng Internet là gì?
Internet là một mạng máy tính toàn cầu
trong đó các máy tính truyền thông tin với nhau
theo một ngôn ngữ chung gọi là TCP/IP
(Transmission
Control
Protocol/Internet
Protocol). Không có máy tính nào làm chủ và
điều khiển tất cả.

14/03/2014

...

4

1.2. Các dịch vụ quan trọng trên mạng Internet
Có nhiều dịch vụ khác nhau trên Internet, nhưng các dịch vụ
phổ biến nhất đó là:
- WWW (World Wide Web):Cung cấp thông tin dạng siêu
văn bản (Hypertext), kết hợp văn bản với hình ảnh,âm
thanh và được liên kết với nhau giúp truy xuất nhanh thông
tin.
- E-mail (Electronic Mail-Thư điện tử): Gởi nhận thư điện tử
trên Internet.
- Usenet News Group(Các nhóm tin): Khi bạn gởi thông
điệp tới dịch vụ này thì mọi người trên Internet có thể đọc
được nó và trả lời cho bạn
- Chatting & Conferencing: Cho phép bạn tham gia thảo
luận với nhau trên Internet.
- FTP (File Transfer Protocol): Được dùng để tải các file lên
máy chủ hay tải các file từ máy chủ xuống.
14/03/2014

...

5

1.3 Trang web, Website ?
• Trang web:
Hay còn gọi là web page. Các trang web là
các tập tin (thường là các tập tin văn bản gồm
hình ảnh, tư liệu, nhạc, …) có dạng *.HTML
hay *.HTM
• Website:
Là một tập họp các trang web được liên kết
với nhau.

14/03/2014

...

6

1.4. URL (Uniform Resource Location)
URL, viết tắt của Uniform Resource Locator
(Định vị Tài nguyên thống nhất), được dùng để
tham chiếu tới tài nguyên trên Internet.
URL mang lại khả năng siêu liên kết cho các
trang mạng. Các tài nguyên khác nhau được
tham chiếu tới bằng địa chỉ, chính là URL, còn
được gọi là địa chỉ web hay là liên kết mạng
(hay ngắn gọn là liên kết).

14/03/2014

...

7

2. MỘT SỐ THẺ HTML THÔNG DỤNG
2.1. Giới thiệu HTML
2.2. Cấu trúc trang HTML
2.3. Cú pháp các thẻ (tag) trong HTML
2.4. Một số thẻ HTML thông dụng
2.4.1. Các thẻ định dạng văn bản
2.4.2. Các thẻ hình ảnh và âm thanh
2.4.3. Tạo các liên kết (Hyper link)
2.4.4. Tạo bảng (Table)
14/03/2014

...

8

2.1. Giới thiệu HTML
- Là ngôn ngữ dùng để lập trình tạo ra các
trang web (ở dạng tập tin văn bản đ...
THIẾT KẾ WEB VỚI
MICROSOFT EXPRESSION WEB
14/03/2014
...
1
THIẾT KẾ WEB VỚI MICROSOFT EXPRESSION WEB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ WEB VỚI MICROSOFT EXPRESSION WEB - Người đăng: ngocnudhgdth12b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
THIẾT KẾ WEB VỚI MICROSOFT EXPRESSION WEB 9 10 623