Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế xưởng

Được đăng lên bởi phamxuan
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1775 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Lời nói đầu
Thiết kế nhà xưởng là một lĩnh vực chuyên môn quan trọng của ngành cơ
khí, mang tính tổng hợp cao: bởi vì nó thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa các khâu
thiết kế kết cấu sản phẩm, thiết kế công nghệ chế tạo, thiết kế trang thiết bị và dụng
cụ sản xuất, tổ chức sản xuất theo các dây chuyền công nghệ. Chất lượng của công
việc này có ảnh hưởng lâu dài đến quá trình sản xuất của nhà máy được cải tạo
hoặc xây dựng mới.
Mặc khác, thiết kế mới hoặc cải tạo nhà máy công nghiệp còn góp phần tận
dụng có hiệu quả sức sản xuất của xã hội, cụ thể là thu hút và sử dụng lực lượng
lao động dư thừa, nhằm đẩy mạnh sản xuất theo chiều rộng và chiều sâu, tạo điều
kiện tăng nhanh mức thu nhập quốc dân và cải thiện đời sống nhân dân lao động và
toàn xã hội.
Công việc thiết kế nhà máy phải theo kế hoạch phát triển kinh tế của nhà
máy hay địa phương. Thiết kế nhà máy mới chủ yếu dựa trên những dự kiến và yêu
cầu cụ thể của một địa phương để xây dựng nhà máy mới. Trong thiết kế các yêu
cầu phải đáp ứng tới mức tối đa những điều kiện của địa phương như: tình hình khí
hậu, đất đai, giao thông vận tải, nguồn cung cấp nguyên liệu, vật liệu, điện, nước,
nhân lực...
Như vậy khi thiết kế nhà máy cơ khí cần phải phân tích và xác định mối quan
hệ chặt chẽ giữa các phân xưởng và bộ phận sản xuất trên chương trình sản xuất
chung theo các luận điểm cơ bản về các hệ thống kỹ thuật.
Mặt khác, thiết kế mới hoặc cải tạo nhà máy cơ khí còn góp phần tận dụng có
hiệu quả sức sản xuất của xã hội nhằm đẩy mạnh sản xuất, tăng nhanh mức thu
nhập và cải thiện đời sống nhân dân lao động và toàn xã hội.
Vì vậy việc được đi thực tập môn học thiết kế nhà xưởng đã giúp chúng em
những sinh viên nghành công nghệ chế tạo máy ngoài việc nắm vững những kiến
thức chuyên nghành còn được hiểu biết thêm những kiến thức thiết kế một nhà
máy cơ khí. Chúng em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, CBCNV công ty
………………………………… đã tạo điều kiện và giúp đỡ cho chúng em có
được điều kiện thực tập và tim hiểu về công ty một cách tốt nhất, đồng thời chúng
em xin cảm ơn thầy giáo Th.s Nguyễn Văn Trúc đã tận tình giảng dạy và hướng
dẫn em hoàn thành bài tập này.
Nhóm sinh viên

Phần I. Bố trí mặt bằng phân xưởng.
Khái niệm
Bố trí tổng mặt bằng nhà máy là xếp đặt nhà máy vào địa điểm xây dựng đã chọn,
và xếp đặt vị trí các phân xưởng, bộ phận cấu thành nhà máy vào trong khu vực
nhà máy, đồng thời sắp xếp vị trí các máy móc, thiết bị vào phân xưởng và bộ
phận. Sự xếp đặt này mang tính chất tổ chức hoạt động được biểu diễn...
Lời nói đầu
Thiết kế nhà xưởng một lĩnh vực chuyên môn quan trọng của ngành
khí, mang tính tổng hợp cao: bởi vì nó thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa các khâu
thiết kế kết cấu sản phẩm, thiết kế công nghệ chế tạo, thiết kế trang thiết bị và dụng
cụ sản xuất, tổ chức sản xuất theo các dây chuyền công nghệ. Chất lượng của công
việc này ảnh hưởng lâu dài đến quá trình sản xuất của nhà máy được cải tạo
hoặc xây dựng mới.
Mặc khác, thiết kế mới hoặc cải tạo nhà máy công nghiệp còn góp phần tận
dụng hiệu quả sức sản xuất của hội, cụ thể thu hút sử dụng lực ợng
lao động thừa, nhằm đẩy mạnh sản xuất theo chiều rộng chiều sâu, tạo điều
kiện tăng nhanh mức thu nhập quốc dân và cải thiện đời sống nhân dân lao động và
toàn xã hội.
Công việc thiết kế nhà máy phải theo kế hoạch phát triển kinh tế của nhà
máy hay địa phương. Thiết kế nhà máy mới chủ yếu dựa trên những dự kiến và yêu
cầu cụ thể của một địa phương đểy dựng nhà máy mới. Trong thiết kế các yêu
cầu phải đáp ứng tới mức tối đa những điều kiện của địa phương như: tình hình khí
hậu, đất đai, giao thông vận tải, nguồn cung cấp nguyên liệu, vật liệu, điện, nước,
nhân lực...
Như vậy khi thiết kế nhà máykhí cần phải phân tíchxác định mối quan
hệ chặt chẽ giữa các phân xưởng và bộ phận sản xuất trên chương trình sản xuất
chung theo các luận điểm cơ bản về các hệ thống kỹ thuật.
Mặt khác, thiết kế mới hoặc cải tạo nhà máy cơ khí còn góp phần tận dụng có
hiệu quả sức sản xuất của hội nhằm đẩy mạnh sản xuất, tăng nhanh mức thu
nhập và cải thiện đời sống nhân dân lao động và toàn xã hội.
vậy việc được đi thực tập môn học thiết kế nhà xưởng đã giúp chúng em
những sinh viên nghành công nghệ chế tạo máy ngoài việc nắm vững những kiến
thức chuyên nghành còn được hiểu biết thêm những kiến thức thiết kế một nhà
máy khí. Chúng em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, CBCNV công ty
………………………………… đã tạo điều kiện giúp đỡ cho chúng em
được điều kiện thực tập tim hiểu về công ty mộtch tốt nhất, đồng thời chúng
em xin cảm ơn thầy giáo Th.s Nguyễn Văn Trúc đã tận nh giảng dạy hướng
dẫn em hoàn thành bài tập này.
Nhóm sinh viên
Thiết kế xưởng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế xưởng - Người đăng: phamxuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Thiết kế xưởng 9 10 948