Ktl-icon-tai-lieu

Thông khí xe bus samco

Được đăng lên bởi Thanhtien Hoang
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 503 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báocáohộinghịkhoahọc(CHVRBD)lầnthứ11

PHÂN TÍCH TRƯỜNG PHÂN BỐ NHIỆT VÀ VẬN TỐC
CỦA DÒNG KHÍ TRONG XE BUÝT SAMCO
ANALYSIS OF TEMPERATURE DISTRIBUTION AND VELOCITY FIELD OF
AIR FLOW IN A SAMCO CITY-BUS

HoàngThanhTiến,PhanTấnHuy,NguyễnThànhLuân,NguyễnXuânHùng

1

Nộidungbáocáo

•

Giớithiệutổngquannghiêncứu

•

GiớithiệulýthuyếtCFD

•

MôhìnhxebusSamco

•

Cáckếtquảtínhtoán

•

HướngỨngDụng

•

Kếtluận

2

Giớithiệutổngquannghiêncứu
Đốitượng:xebuýtnhãnhiệuSAMCO H75 CNGtạiTp.HCM

Mụctiêuchính:tìmrasựphânbốnhiệtđộvàvậntốcdòngkhítrongcácđiềukiệntrạngtháiổnđịnh

Phươngphápnghiêncứu:tínhtoánđộnglựchọcdòngchảybằngphươngphápsố

Ýnghĩa:manglạihiệuquảkinhtếchonhàsảnxuất,sựthoảimáichohànhkháchvàphụcvụchocáccảitiếntrongtươnglai.

3

Giớithiệutổngquannghiêncứu
Biểuđồtiệnnghinhiệtcủacơthểconngười

Cácthôngsốtạocảmgiáctiệnnghinhiệt

•
•
•

Vậntốc: 0.3÷0.5m/s
Nhiệtđộ:22÷27oC
Độẩm: 50÷60%

4

LýthuyếtcơbảnCFD
PhươngphápCFDđượcxâydựngtừcácđịnhluậtcơbảnsau:

•Biếnthiênđộnglượng:PhươngtrìnhNavier-Stockes
•Địnhluậtbảotoànkhốilượng:Phươngtrìnhliêntục
•Địnhluậtbảotoànnănglượng:Phươngtrìnhnănglượng
•Phươngphápsốđượcsửdụng:Phươngphápthểtíchhữuhạn(FVM)
1

Các

Tạolướivùngkhônggianthểtích
Tạolướivùngkhônggianthểtích

2

Tíchphâncácphươngtrìnhđặctrưngtrênthểtí
Tíchphâncácphươngtrìnhđặctrưngtrênthểtícchkiểmtra.
hkiểmtra.

bước
3

thực

Xấpxỉ
Xấpxỉpphươngtrìnhtíchphânbằngphươngtrì
hươngtrìnhtíchphânbằngphươngtrìnnhsaiphân.
hsaiphân.

hiện
4

5

Rờirạchóacácđiềukiệnbiên.
Rờirạchóacácđiềukiệnbiên.

Giảihệphươngtrìnhđạisố.
Giảihệphươngtrìnhđạisố.

5

Môhìnhhìnhhọcbàitoán

Air fan
Lỗthôngkhí

Kíchthướcxe:chiềudài:11.12m,Chiềurộng:2.5m,Chiềucao: 2.65m

6

Lướiphầntử
Loạiphẩntử: tetrahedral
Sốlượng:869.765 elements

7

Thiếtlậpđiềukiệnbiên
Thiếtlậpphươngphápsố

•
•
•

Môhìnhrối: k-ɛ realizable
Phươngpháp: second-orderdiscretization(chobàitoánđốilưu)
Sửdụngphươngtrìnhnănglượng

Điềukiệnbiên

•
•
•
•
•
•

Air fan: v=8m/s, t=20ºC
KhốilượngriêngbiênthiêntheolýthuyếtcủaBoussinesq
Cửakính:cóhệsốtruyềnnhiệtlà30 w/m².ºC
Lỗthôngvớikhítrời: p=0 (pa)
Bềmặttiếpxúcvớiđộngcơ: 35ºKC
Bềmặtcònlại: 25ºC

8

Phânbốnhiệtđộ
•

Phânbốnhiệtđộtrêncácmặtcắtcủamôhình:Dọctheochínhgiữaxe

9

Phânbốnhiệtđộ
•

Phânbốnhiệtđộtrêncácmặtcắtcủamôhình:Dọctheolỗthônggióbênhôngxe

10

Phânbốvậntốc
•

Phânbốvậntốctổngthểcủamôhình

11

Phânbốvậntốc
•

Phânbốvậntốc:Dọctheochínhgiữaxe

12

Phânbốvậntốc
•

Phânbốvậntốc:Dọctheolỗthônggióbênhôngxe

13

Phânbốvậntốc
•

Phânbốvậntốctrêncácmặtcắtcủamôhình:Dọctheo...

 !"#$%&'#
()*"+,"-./01)2,
ANALYSIS OF TEMPERATURE DISTRIBUTION AND VELOCITY FIELD OF
AIR FLOW IN A SAMCO CITY-BUS
1
34567857893:7;5789-7;<
Thông khí xe bus samco - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông khí xe bus samco - Người đăng: Thanhtien Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Thông khí xe bus samco 9 10 84