Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Được đăng lên bởi ngocthach3989.rge
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 797 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH TM – SX
DÂY & CÁP ĐIỆN ĐẠI LONG
D17/26 ấp 4-xã Bình Chánh-H.Bình Chánh
ĐT : 08.37 605 134 – FAX : 08.37 605 622

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2015

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

DÂY NHÔM LÕI THÉP CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC NGOÀI PVC
[AC/XLPE/PVC 50/8mm2 - 12,7/22(24)kV]
Stt

Đặc tính

1

Mã hiệu, nguồn gốc xuất xứ

2

Năm sản xuất

3

Tiêu chuẩn áp dụng

4
5
6

Điện áp định mức (Uđm)
Tiết diện danh định
Tiết diện tính toán
Kết cấu cáp (số sợi, đường kính
sợi)

7

Điện trở một chiều ở 200C
Lực kéo đứt lõi nhỏ nhất
Dòng điện định mức
Điện áp chịu xung sét định mức
11
(sóng 1,2/50s)
Điện áp chịu tần số nguồn
12
(1phút, 50Hz)
Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép:
+ Khi vận hành dài hạn.
13
+ Trong tình trạng ngắn mạch
nhiều pha.
8
9
10

14

Lõi dây dẫn của cáp

15

Lớp bán dẫn ruột dẫn

16

Lớp cách điện XLPE

Đơn vị

Chào thầu
AC/XLPE/PVC
Việt Nam/ Công ty Đại Long
2015
TCVN 5064-1994, TCVN 5064-1994/SĐ1:
1995
TCVN 5935-2: 2013
IEC 61089
IEC 60502-2
TCVN 5397-1991
12,7/22(24)
50/8
48,25/8,04

kV
mm2
mm2
Sợi/mm

/km
N
A

Phần nhôm: 6 x (3,20 ± 0,03)
Phần thép: 1 x (3,20 ± 0,07)
≤ 0,5951
≥ 17.112
≥ 215

kV đỉnh

≥ 125

kV

≥ 30

o

90

o

250

C
C

- Lõi dây dẫn bọc phải được chế tạo bằng các sợi
nhôm, sợi thép, bện thành các lớp đồng tâm và có
tiết diện hình tròn. Bề mặt của lõi dây dẫn phải
không có khuyết tật mà mắt thường nhìn thấy được
như các vết sứt, xước….
- Có thể hàn nối dây nhưng các mối nối không
tập trung ở một sợi. Mối hàn phải đều đặn, sau
khi hàn phải sửa gờ cẩn thận theo đúng đường
kính sợi gốc.Các mối hàn thực hiên trên cùng
một sợi thì yêu cầu khoảng cách giữa hai mối
hàn liên tiếp ít nhất là 50m.
Bằng bán dẫn XLPE màu đen, chiều dày ≥
0,5mm
Chiều dày lớp cách điện ít nhất là 5,5mm. Chiều

KH: Công ty TNHH TM & KT RGE
Người TH: Nguyễn Quốc Hiển
Page 1 of 2

17

Vỏ ngoài PVC

18

Bề dày lớp vỏ PVC
Ký hiệu

mm

19

dày tại một điểm bất kỳ cho phép nhỏ hơn nhưng
không vượt quá 0.1mm+10% giá trị quy định.
Lớp vỏ bên ngoài là PVC, chịu được tác động của
tia cực tím, chống được tất cả các tác nhân môi
trường. Chiều dày lớp vỏ cách điện là không đổi
trên toàn bộ đoạn dây bọc được chế tạo.
≥ 1,6
- Hãng sản xuất:
- Năm sản xuất:
- Ký hiệu dây bọc:
- Tiết diện:
- Điện áp định mức:
- Số mét:
Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài
dây dẫn các thông tin sau được in phun bằng
mực không phai, chống được tất cả các tác nhân
môi trường:
Ví dụ:
0m DAILONG 2015 AC/XLPE/PVC 50/8mm2 –
1...
CÔNG TY TNHH TM – SX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DÂY & CÁP ĐIỆN ĐẠI LONG Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
D17/26 ấp 4-xã Bình Chánh-H.Bình Chánh 
ĐT : 08.37 605 134 – FAX : 08.37 605 622
TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2015
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
DÂY NHÔM LÕI THÉP CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC NGOÀI PVC
[AC/XLPE/PVC 50/8mm
2
- 12,7/22(24)kV]
Stt Đặc tính Đơn vị Chào thầu
1 Mã hiệu, nguồn gốc xuất xứ
AC/XLPE/PVC
Việt Nam/ Công ty Đại Long
2 Năm sản xuất 2015
3 Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 5064-1994, TCVN 5064-1994/SĐ1:
1995
TCVN 5935-2: 2013
IEC 61089
IEC 60502-2
TCVN 5397-1991
4 Điện áp định mức (U
đm
) kV 12,7/22(24)
5 Tiết diện danh định mm
2
50/8
6 Tiết diện tính toán mm
2
48,25/8,04
7
Kết cấu cáp (số sợi, đường kính
sợi)
Sợi/mm
Phần nhôm: 6 x (3,20 ± 0,03)
Phần thép: 1 x (3,20 ± 0,07)
8
Điện trở một chiều ở 20
0
C /km ≤ 0,5951
9
Lực kéo đứt lõi nhỏ nhất
N ≥ 17.112
10 Dòng điện định mức A ≥ 215
11
Điện áp chịu xung sét định mức
(sóng 1,2/50s)
kV đỉnh 125
12
Điện áp chịu tần số nguồn
(1phút, 50Hz)
kV ≥ 30
13
Nhit đ làm vic ti đa cho phép:
+ Khi vận hành dài hạn.
o
C 90
+ Trong tình trạng ngắn mạch
nhiều pha.
o
C 250
14 Lõi dây dẫn của cáp
-i dây dn bọc phi đưc chế tạo bằng các si
nhôm, si thép, bện thành các lp đng tâm và có
tiết din hình tròn. B mặt ca lõi dây dẫn phi
không có khuyết tt mà mt tng nhìn thấy được
như các vết sứt, xước….
- thể hàn nối dây nhưng các mối nối không
tập trung một sợi. Mối hàn phải đều đặn, sau
khi hàn phải sửa gờ cẩn thận theo đúng đường
kính sợi gốc.Các mối hàn thực hiên trên cùng
một sợi t yêu cầu khoảng cách giữa hai mối
hàn liên tiếp ít nhất là 50m.
15 Lớp bán dẫn ruột dẫn
Bằng bán dn XLPE u đen, chiu y
0,5mm
16 Lớp cách điện XLPE Chiu dày lớp ch đin ít nhất 5,5mm. Chiu
KH: Công ty TNHH TM & KT RGE
Người TH: Nguyễn Quốc Hiển
Page 1 of 2
THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Trang 2
THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Người đăng: ngocthach3989.rge
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 9 10 629