Ktl-icon-tai-lieu

Thông tin dây dẫn điện

Được đăng lên bởi Neymar
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2.1.1.

Các loại dây dẫn:

Dây dẫn gồm hai loại: dây bọc cách điện và dây
trần.
Dây bọc cách điện: thường dùng trên lưới hạ áp.
Dây bọc có nhiều loại: một sợi, nhiều sợi, dây cứng,
mềm, đơn, đôi… Vật liệu thông dụng là đồng và
nhôm.
Hình Error! No text of specified style in
document..1: Cáp và dây trần

Ký hiệu: M(n, F), trong đó: M là dây đồng; n là số
dây; F là tiết diện dây.
Dây trần: dùng cho mọi cấp điện áp. Có các loại
như: nhôm, thép, đồng và nhôm lõi thép. Trong đó
dây nhôm và nhôm lõi thép được dùng phổ biến cho
đường dây trên không, trong đó phần nhôm làm
nhiệm vụ dẫn điện và phần thép tăng độ bền cơ học.

Ký hiệu: Loại dây(A, AC) - F, trong đó: A là dây
nhôm; AC dây nhôm lõi thép; F là tiết diện.
Ký hiệu cho mạng điện: loại dây (n.F +1.Fo) với n
là số dây pha và Fo tiết điện dây trung tính.
2.1.2.
a)

Các loại cáp:

Cấu tạo cáp:
Cáp lực gồm các phần tử chính sau: lõi, cách điện

và lớp vỏ bảo vệ.
Lõi (ruột dẫn điện):
Vật liệu cơ bản dùng làm ruột dẫn điện của cáp là
đồng hay nhôm kỹ thuật điện.
Ruột cáp có các hình dạng tròn, quạt, hình mảnh.
Ruột có thể gồm một hay nhiều sợi.
Lớp cách điện:
Lớp vật liệu cách điện cách ly các ruột dẫn điện với
nhau và cách ly với lớp bảo vệ.

Hiện nay cách điện của cáp thường dùng là nhựa
tổng hợp, các loại cao su, giấy cách điện, các loại dầu
và khí cách điện.
Lớp vỏ bảo vệ:
Lớp vỏ bảo vệ để bảo vệ cách điện của cáp tránh
ẩm ướt, tránh tác động của hóa chất do dầu tẩm thoát
ra do hư hỏng cơ học cũng như tránh ăn mòn, han gỉ
khi đặt trong đất.
Lớp vỏ bảo vệ dây dẫn là đai hay lưới bằng thép,
nhôm hay chì. Ngoài cùng là lớp vỏ cao su hoặc nhựa
tổng hợp.
b)

Phân loại cáp:
Cáp có thể phân loại theo nhiều cách:

 Theo số lõi: một, hai, ba hay bốn lõi. Thông
thường cáp cao áp chỉ có một lõi.

 Theo vật liệu cách điện: giấy cách điện (có tẩm hay
không tẩm), cách điện cao su hay nhựa tổng hợp và
cách điện tổ hợp.
 Theo mục đích sử dụng: hạ, trung và cao áp, ngoài
ra còn có cáp rado và cáp thông tin.
 Theo lĩnh vực sử dụng: cáp dùng
cho hàng hải, hàng không, dầu mỏ,
hầm mỏ, trong nước hay cho các thiết
bị di chuyển (cần cẩu, cần trục…)
2.2. Cấu trúc đường dây tải điện:
Đường dây tải điện trên không ký
hiệu là ĐDK. Đường dây tải điện trên
không bao gồm các phần tử: dây dẫn, sứ, xà, cột,
móng, còn có thể có dây chống sét, dây néo và bộ
chống rung.
2.2.1.

Một số định nghĩa liên quan:

a)

Đường dây truyền tải điện trên không: công

trình xây dựng mang tính chất kỹ thuật dùng để
truyền tải điện năng theo dây dẫn, ...
2.1.1. Các loại dây dẫn:
y dẫn gồm hai loại: dây bọc cách điện và dây
trần.
Dây bc cách điện: thường dùng trên ới h áp.
y bc nhiều loại: một sợi, nhiều sợi, y cứng,
mềm, đơn, đôi… Vật liệu thông dụng là đồng và
nhôm.
Hình Error! No text of specified style in
document..1: Cáp và dây trần
Ký hiệu: M(n, F), trong đó: M dây đồng; n là s
dây; F là tiết diện dây.
Dây trần: dùng cho mọi cấp điện áp. các loại
như: nhôm, thép, đồng và nhôm lõi thép. Trong đó
dây nhôm nhôm lõi thép được dùng ph biến cho
đường y trên không, trong đó phần nhôm làm
nhiệm vụ dẫn điện và phn thép tăng độ bền cơ học.
Thông tin dây dẫn điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tin dây dẫn điện - Người đăng: Neymar
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thông tin dây dẫn điện 9 10 148