Ktl-icon-tai-lieu

thông tin quang

Được đăng lên bởi Người Cuối Phố
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

MÔN THI: HỆ THỐNG THÔNG TIN SỢI QUANG
LỚP CAO HỌC KHOÁ 1 (2004-2007)
ĐỀ THI SỐ 1
Thời gian làm bài: 50 phút
Hãy đánh dấu chéo (x) vào trước phương án trả lời a hoặc b hoặc c hoặc d mà anh
chị cho là đúng nhất. (mỗi câu chỉ chọn một phương án)
Câu 1: Đặc điểm của hệ thống thông tin sợi quang so với hệ thống thông tin vi ba số và vệ tinh:
a. Băng thông rộng nhất và khoảng cách truyền dẫn xa nhất
b. Dung lượng lớn nhất và chất lượng truyền dẫn tín hiệu cao nhất
c. Tính bảo mật cao nhất và thích hợp với thông tin quảng bá
d. Cả ba câu trả lời a, b, c đều đúng
Câu 2: Các loại sợi quang tiêu biểu có các đặc điểm sau:
a. Tổn hao do ion hydroxyl (OH) hấp thụ là một trong các tổn hao chủ yếu
b. Sợi quang đa mode có dung lượng lớn hơn sợi đơn mode vì nó có nhiều mode truyền
ánh sáng hơn
c. Trong sợi đơn mode, tán sắc mode lớn hơn nhiều so với loại tán sắc khác của nó
d. Câu a, b,c đều đúng.
Câu 3: Hai đặc điểm của sợi quang được quan tâm nhất khi thiết kế hệ thống là:
a. Giá thành và tính bảo mật
b. Độ rộng băng tần và trọng lượng
c. Tán sắc và tổn hao công suất quang
d. Độ rộng băng tần và tổn hao trên sợi quang
Câu 4: Cửa sổ quang 1550nm là vùng bước sóng ánh sáng có tính chất sau đây:
a. Tán sắc bé nhất
b. Suy hao bé nhất
c. Tán sắc và suy hao bé nhất
d. Tất cả các câu trả lời a, b, c đều đúng
Câu 5: Suy haovà tán sắc trong sợi quang ảnh hưởng đến chất lượng truyền dẫn tín hiệu như sau:
a. Suy hao làm giảm tốc độ bít truyền dẫn
b. Tán sắc làm giảm nghiêm trọng khoảng cách giữa hai trạm trung gian
c. Tán sắc làm tăng tỉ lệ lỗi bit (BER)
d. Suy hao làm giảm băng thông của tín hiệu truyền
Câu 6: Laser, Led phát mặt, Led phát cạnh có các đặc tính như sau:
a. Laser có công suất phát lớn nhất và phát ra ánh sáng không kết hợp
b. Led phát cạnh và Laser đều tạo ánh sáng dựa vào nguyên lý phát xạ kích thích
c. Laser có độ rộng đường phổ hẹp và nhạy với nhiệt độ nhiều hơn so với Led phát mặt,
Led phát cạnh
d. Led phát mặt có công suất phát tương đương Laser nhưng giá thành cao hơn.
Câu 7: Laser cổ điển và Laser hồi tiếp phân bố (DFB) có những tính chất như sau:
a. Laser DFB có nhiều mode dọc hơn so với Laser cổ điển
b. Laser DFB hoạt động với tốc độ bít lớn hơn so với Laser cổ điển
NGOC06SK@LIVE.COM

2
c. Cả hai đều có cấu trúc phản xạ Bragg
d. Cả ba câu trả lời a, b, c đều sai
Câu 8: Photodiode PIN và Photodiode APD có các đặc tính như sau:
a. Photodiode PIN hoạt động dựa trên nguyên lý hiệu ứng quang điện còn APD dựa trên
hiệu ứ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
MÔN THI: HỆ THỐNG THÔNG TIN SỢI QUANG
LỚP CAO HỌC KHOÁ 1 (2004-2007)
ĐỀ THI SỐ 1
Thời gian làm bài: 50 phút
Hãy đánh dấu chéo (x) vào trước phương án trả lời a hoặc b hoặc c hoặc d anh
chị cho là đúng nhất. (mỗi câu chỉ chọn một phương án)
Câu 1: Đặc điểm của hệ thống thông tin sợi quang so với hệ thống thông tin vi ba số và vệ tinh:
a. Băng thông rộng nhất và khoảng cách truyền dẫn xa nhất
b. Dung lượng lớn nhất và chất lượng truyền dẫn tín hiệu cao nhất
c. Tính bảo mật cao nhất và thích hợp với thông tin quảng bá
d. Cả ba câu trả lời a, b, c đều đúng
Câu 2: Các loại sợi quang tiêu biểu có các đặc điểm sau:
a. Tổn hao do ion hydroxyl (OH) hấp thụ là một trong các tổn hao chủ yếu
b. Sợi quang đa mode có dung lượng lớn hơn sợi đơn mode vì nó có nhiều mode truyền
ánh sáng hơn
c. Trong sợi đơn mode, tán sắc mode lớn hơn nhiều so với loại tán sắc khác của nó
d. Câu a, b,c đều đúng.
Câu 3: Hai đặc điểm của sợi quang được quan tâm nhất khi thiết kế hệ thống là:
a. Giá thành và tính bảo mật
b. Độ rộng băng tần và trọng lượng
c. Tán sắc và tổn hao công suất quang
d. Độ rộng băng tần và tổn hao trên sợi quang
Câu 4: Cửa sổ quang 1550nm là vùng bước sóng ánh sáng có tính chất sau đây:
a. Tán sắc bé nhất
b. Suy hao bé nhất
c. Tán sắc và suy hao bé nhất
d. Tất cả các câu trả lời a, b, c đều đúng
Câu 5: Suy haovà tán sắc trong sợi quang ảnh hưởng đến chất lượng truyền dẫn tín hiệu như sau:
a. Suy hao làm giảm tốc độ bít truyền dẫn
b. Tán sắc làm giảm nghiêm trọng khoảng cách giữa hai trạm trung gian
c. Tán sắc làm tăng tỉ lệ lỗi bit (BER)
d. Suy hao làm giảm băng thông của tín hiệu truyền
Câu 6: Laser, Led phát mặt, Led phát cạnh có các đặc tính như sau:
a. Laser có công suất phát lớn nhất và phát ra ánh sáng không kết hợp
b. Led phát cạnh và Laser đều tạo ánh sáng dựa vào nguyên lý phát xạ kích thích
c. Laser có độ rộng đường phổ hẹp và nhạy với nhiệt độ nhiều hơn so với Led phát mặt,
Led phát cạnh
d. Led phát mặt có công suất phát tương đương Laser nhưng giá thành cao hơn.
Câu 7: Laser cổ điển và Laser hồi tiếp phân bố (DFB) có những tính chất như sau:
a. Laser DFB có nhiều mode dọc hơn so với Laser cổ điển
b. Laser DFB hoạt động với tốc độ bít lớn hơn so với Laser cổ điển
NGOC06SK@LIVE.COM
1
thông tin quang - Trang 2
thông tin quang - Người đăng: Người Cuối Phố
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
thông tin quang 9 10 809