Ktl-icon-tai-lieu

Thủ thuật AutoCAD

Được đăng lên bởi Huynh Loi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1088 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thủ thuật AutoCAD
*** Khi chọn đối tượng, đối tượng được chọn không hiện ra như nét đứt.
Cách khác phục: gõ lệnh Command: Highlight.
Dòng nhắc xuất hiện:
New value for HIGLIGHT <0>: cho một trong các giá trị sau:
0

không hiện nét đứt

1

có hiện nét đứt.

*** Khi không thực hiện được một lệnh.
Khi các bạn ra lệnh nhưng lệnh đó không thực hiện được, do người nào đó đã lập trình nhúng vào
làm thay đổi chức năng của lệnh hoặc cấm lệnh đó hoạt động.
+ Khắc phục nhanh:
Gõ lệnh có dấu . (dấu chấm) đằng trước. Ví dụ: nếu bạn gõ lệnhCommand: Line (hoặc phím tắt là l)
mà lệnh không thực hiện, bạn gõ .line, lệnh sẽ thực hiện ngay.
*** Trim and Extend
Hai lệnh này có một số điều cơ bản nhưng khá thú vị, không biết mọi người đã biết chưa?
- Khi dùng lệnh trim, chọn đối tượng chặt xong, đến lúc chọn đối tượng cần chặt, nhấn phím Shift sẽ
trở thành lệnh extend. và ngược lại. Thật ra, AutoCAD đã hướng dẫn rất kỹ: Select object to trim or
shift-select to extend nhưng không mấy ai để ý.
- Dùng tham số f (fence) lúc dòng lệnh hỏi object to trim/extend sẽ chặt/duỗi được nhiều đối tượng
cùng một lúc.
- Ngoài phim F nếu muốn biết có những cách lựa chọn jì khác nữa thì thử ẩn lệnh move , sau đó ấn
một loạt kí tự cho lỗi , nó hiện ra hết
VD: move _ Enter
aaaaa_enter
/… kết quả hiện ra các cách lựa chọn
Trong trường hợp biên extend bị ngắn, đường cần extend phi ra ngoài biên có thể tham số này cũng
tiết kiệm được thời gian
Lệnh Trim cũng hoàn toàn tương tự, các bạn cũng có thể dùng tham số e để dùng đường này cắt
đường kia mặc dù chúng không giao nhau.
*** Mẹo chọn đối tượng
Bạn đang cần chọn một đối tượng nằm ở phía dưới một đối tượng khác, bạn làm như thế nào? có một
cách rất đơn giản: khi chọn bạn nhấn thêm ctr, pick 1 lần nếu trúng rồi thì thôi, nếu chưa trúng thì
pick thêm lần nữa nó sẽ chọn xoay vòng các đối tượng nằm tại 1 vị trí cho đến lúc đối tượng bạn
chọn là thì bạn nhấn phím space (enter hoặc phải chuột).

Bạn đang bật một lúc nhiều lựa chọn osnap, vì thế khi bạn di chuột đến gần đối tượng, thay vào bắt
theo cách bạn mong muốn, AutoCAD lại chọn kiểu snap không đúng? bạn chỉ cần nhấn phím tab
chức năng osnap sẽ thay đổi xoay vòng cho đến kiểu bạn muốn thì thôi.
*** Mẹo bắt trung điểm
Bạn muốn chỉ định một điểm là trung điểm của 2 điểm khác mà không có đối tượng nào để bắt
midpoint? bạn sẽ vẽ một line đi qua 2 điểm đó và chọn midpoint, sau đó lại xóa line này đi?
Không đến nỗi phức tạp như thế, khi bạn muốn xác định trung điểm, bạn chỉ cần nhập
vào mtp hoặc m2p (midd...
Thủ thuật AutoCAD
*** Khi chọn đối tượng, đối tượng được chọn không hiện ra như nét đứt.
Cách khác phục: gõ lệnh Command: Highlight.
Dòng nhắc xuất hiện:
New value for HIGLIGHT <0>: cho một trong các giá trị sau:
0 không hiện nét đứt
1 có hiện nét đứt.
*** Khi không thực hiện được một lệnh.
Khi các bạn ra lệnh nhưng lệnh đó không thực hiện được, do người nào đó đã lập trình nhúng vào
làm thay đổi chức năng của lệnh hoặc cấm lệnh đó hoạt động.
+ Khắc phục nhanh:
Gõ lệnh có dấu . (dấu chấm) đằng trước. Ví dụ: nếu bạn gõ lệnhCommand: Line (hoặc phím tắt là l)
mà lệnh không thực hiện, bạn gõ .line, lệnh sẽ thực hiện ngay.
*** Trim and Extend
Hai lệnh này có một số điều cơ bản nhưng khá thú vị, không biết mọi người đã biết chưa?
- Khi dùng lệnh trim, chọn đối tượng chặt xong, đến lúc chọn đối tượng cần chặt, nhấn phím Shift sẽ
trở thành lệnh extend. và ngược lại. Thật ra, AutoCAD đã hướng dẫn rất kỹ: Select object to trim or
shift-select to extend nhưng không mấy ai để ý.
- Dùng tham số f (fence) lúc dòng lệnh hỏi object to trim/extend sẽ chặt/duỗi được nhiều đối tượng
cùng một lúc.
- Ngoài phim F nếu muốn biết có những cách lựa chọn jì khác nữa thì thử ẩn lệnh move , sau đó ấn
một loạt kí tự cho lỗi , nó hiện ra hết
VD: move _ Enter
aaaaa_enter
/… kết quả hiện ra các cách lựa chọn
Trong trường hợp biên extend bị ngắn, đường cần extend phi ra ngoài biên có thể tham số này cũng
tiết kiệm được thời gian
Lệnh Trim cũng hoàn toàn tương tự, các bạn cũng có thể dùng tham số e để dùng đường này cắt
đường kia mặc dù chúng không giao nhau.
*** Mẹo chọn đối tượng
Bạn đang cần chọn một đối tượng nằm ở phía dưới một đối tượng khác, bạn làm như thế nào? có một
cách rất đơn giản: khi chọn bạn nhấn thêm ctr, pick 1 lần nếu trúng rồi thì thôi, nếu chưa trúng thì
pick thêm lần nữa nó sẽ chọn xoay vòng các đối tượng nằm tại 1 vị trí cho đến lúc đối tượng bạn
chọn là thì bạn nhấn phím space (enter hoặc phải chuột).
Thủ thuật AutoCAD - Trang 2
Thủ thuật AutoCAD - Người đăng: Huynh Loi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thủ thuật AutoCAD 9 10 914