Ktl-icon-tai-lieu

Thủ thuật catia

Được đăng lên bởi khanhnga84
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1125 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009
Bươc1: Rất đơn giả để tạo được như hình dưới.

[/IMG]
Bước 2: Dùng lệnh extrute để được biên dạng như hình dưới:

1

Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009

[/IMG]
Bước 3: Dùng lệnh swept surface và lựa chọn như hình dưới.
Chú ý là muốn tạo được biên dang xoắn thì trong lựa chon law thi phải chọn giá trị cho end value
là 360 độ.

2

Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009

[/IMG]
Bước 4: Dùng lệnh swept surface và lựa chọn các thuộc tính như hình dưới để tạo ra một ống dẫn
xoắn.

3

Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009

[/IMG]
Và các ống xoắn còn lại làm theo tương tự.

[/IMG]

4

Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009
Bước 5: Và cuối cùng gán màu theo ý thích như hình dưới:
H1

5

...
Trung tâm đ
ào t
o và ng dng công ngh VTech
2009
1
Bươc1: Rất đơn giả để tạo được như hình dưới.
[/IMG]
Bước 2: Dùng lệnh extrute để được biên dng như hình dưới:
Thủ thuật catia - Trang 2
Thủ thuật catia - Người đăng: khanhnga84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thủ thuật catia 9 10 559