Ktl-icon-tai-lieu

thủ thuật ghost

Được đăng lên bởi Duyendang Vietnam
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 602 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ thuật ghost và bung ghost qua mạng
(24h) - Ban đầu khi máy Client chưa có hệ điều hành sẽ rất khó khăn cho việc nhận biết
được máy nào đang share file ghost để thuận tiện cho việc tải về. Đến đây ta mới thấy
được giá trị của đĩa boot Hiren.
Trong boot Hiren có 1 số chương trình có thể cho ánh xạ thư mục share từ máy khác
trên mạng thành 1 ổ đĩa trên máy của mình từ môi trường DOS. Điều này tương tự như
“map network drive” khi ta nhấp chuột phải vào file đã share như vậy.
Cách thực hiện:
Trên Server:
Chỉ cần share thư mục dùng để chứa file ghost, các bạn nhớ để permission quyền Full
Control.
Trên Client:
Dùng chương trình sau trong đĩa boot Hiren
Ta có thể ghost từ máy dùng IP tự cấu hình hoặc dùng DHCP. Ví dụ ở đây mình cấu hình
địa chỉ IP card mạng của Client

Nhấn ESC để tiếp tục, ít giây sau sẽ có hộp thoại hiện ra hỏi có load Driver CD không,
bạn chọn YES.

Sau khi có dấu nhắc hiện ra, bạn gõ lệnh:
net use <đường dẫn UNC đến thư mục share>
Trong đó:
Tên ổ đĩa cần map: là 1 kí tự ổ đĩa bất kì không trùng với các phân vùng trong máy.
Đường dẫn UNC đến thư mục share: ví dụ trên máy Server tên juniper, bạn share một
thư mục có tên là thunghiem thì đường dẫn sẽ là \\juniper\thunghiem

Sau đó gõ lệnh Ghost để vào chương trình Ghost rồi làm bình thường. Lúc này trên phần
chọn ổ đĩa sẽ có thêm ổ X do ta mới map ở trên. Vậy là bạn đã truy xuất qua mạng từ môi
trường DOS được rồi đó.

Chúc các bạn thực hiện thành công!
●
●

Mẹo hay sử dụng hàm D trong Excel
Mẹo chuyển danh sách từ Yahoo cũ qua Yahoo mới

...
Thủ thuật ghost và bung ghost qua mạng
(24h) - Ban đầu khi máy Client chưa có hệ điều hành sẽ rất khó khăn cho việc nhận biết
được máy nào đang share file ghost để thuận tiện cho việc tải về. Đến đây ta mới thấy
được giá trị của đĩa boot Hiren.
Trong boot Hiren 1 số chương trình thể cho ánh xạ thư mục share từ máy khác
trên mạng thành 1 đĩa trên máy của mình từ môi trường DOS. Điều này tương tự như
“map network drive” khi ta nhấp chuột phải vào file đã share như vậy.
Cách thực hiện:
Trên Server:
Chỉ cần share thư mục dùng để chứa file ghost, các bạn nhớ để permission quyền Full
Control.
Trên Client:
Dùng chương trình sau trong đĩa boot Hiren
Ta có thể ghost từ máy dùng IP tự cấu hình hoặc dùng DHCP. Ví dụ ở đây mình cấu hình
địa chỉ IP card mạng của Client
thủ thuật ghost - Trang 2
thủ thuật ghost - Người đăng: Duyendang Vietnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
thủ thuật ghost 9 10 87