Ktl-icon-tai-lieu

thủ tục an toàn vận hành máy biến thế

Được đăng lên bởi No Owin
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
AB MAURI VIET NAM LIMITED
MAINTENANCE SECTION

Ident

: FSP

Doc no : 04/FSP-ENG-01

FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

THỦ TỤC ĐI VÀO VÀ THOÁT RA KHU VỰC MÁY
BIẾN THẾ TRUNG THẾ
Để đảm bảo an toàn khi làm việc tại khu vực trạm biến thế trung thế cần phải thực
hiện nghiêm túc và theo từng bước cụ thể dưới đây:
I/ THỦ TỤC VÀO LÀM VIỆC TẠI TRẠM ĐIỆN CỦA CÔNG TY
Bước 1:
- Phải có công văn từ phía bên công ty gửi cho bên điện lực xin cô lập điện
lưới, cắt các dao DS từ trụ điện ra.
Bước 2:
- Máy cắt nhánh (OUT GOING) phải được chuyển về vị trí “OFF” bằng
khóa chuyên dùng để cách ly các máy biến thế ( * ).
Bước 3:
- Máy cắt chính (IN COMING) phải được chuyển về vị trí “OFF” bằng khóa
chuyên dùng để cách ly điện lưới vào công ty (Tham khảo thủ tục vận hành máy
cắt trung thế: 06/FSP-ENG-VH-01)
Bước 4:
- Các cầu dao DS trung thế phải được cắt ra bởi nhân viên điện lực, có sự
xác nhận của phía điện lực và phải treo biển báo.
Bước 5:
- Có sự xác nhận đã thực hiện đầy đủ các bước trên và xác nhận đủ điều
kiện an toàn vào làm việc tại khu vực trạm biến thế của kỹ sư điện nhà máy hoặc
nhân viên quản lý khu vực máy biến thế của nhà máy.
Sau khi hội tụ các đủ các điều kiện an toàn và giám sát như trên đã nêu thì các
nhân viên mới được vào làm việc tại khu vực trạm bien the của công ty.

AB MAURI VIET NAM LIMITED
MAINTENANCE SECTION

Ident

: FSP

Doc no : 04/FSP-ENG-01

FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

Trong suôt quá trình nhân viên làm việc tại khu vực trạm điện của công ty phải có
sự phân công nhân viên giám sát.
II/ THỦ TỤC TRƯỚC KHI ĐÓNG LẠI ĐIỆN LƯỚI SAU KHI ĐÃ BẢO
DƯỠNG:
Cũng như thủ tục đi vào làm việc tại khu vực trạm điện của công ty thì để đảm bảo
an toàn hiệu quả công việc, chúng ta cần tuân thủ them một nguyên tắc nữa trước
khi đóng lại điện lưới.
Bước 1: Kiểm tra
- Kiểm tra trong khu vực các máy biến thế còn sót lại dụng cụ hay là vật gì
khác hay không nêu không còn sót gì và đã sạch sẽ thì tiến hành khóa cửa lại
- Kiểm tra khu vực các máy đóng cắt đã sạch sẽ chưa?
Bước 2: tiến hành đóng lại điện lưới
- Bên điện lực sẽ xuống đóng lại các dao DS, tháo biển báo
- Đóng lại máy cắt trung thế chính “IN COMING” bằng khóa chuyên dùng
( tham khảo thủ tục vận hành máy biến thế: 06/FSO-ENG-VH-01)
- Đóng điện từng máy cắt nhánh “OUT GOING” bằng khóa chuyên dùng
( tham khảo thủ tục vận hành máy biến thế: 06/FSO-ENG-VH-01)
( * )Chú ý:
- Không được chuyển khóa của máy cắt chính đến vị trí nối đất
- Chuyển khóa của các máy cắt nhánh đến vị trí nối đất
I/ ĐIỀU KIỆN ĐỂ VÀO LÀM VIỆ...
AB MAURI VIET NAM LIMITED
MAINTENANCE SECTION
FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
Ident : FSP
Doc no : 04/FSP-ENG-01
THỦ TỤC ĐI VÀO VÀ THOÁT RA KHU VỰC MÁY
BIẾN THẾ TRUNG THẾ
Để đảm bảo an toàn khi làm việc tại khu vực trạm biến thế trung thế cần phải thực
hiện nghiêm túc và theo từng bước cụ thể dưới đây:
I/ THỦ TỤC VÀO LÀM VIỆC TẠI TRẠM ĐIỆN CỦA CÔNG TY
Bước 1:
- Phải có công văn từ phía bên công ty gửi cho bên điện lực xin cô lập điện
lưới, cắt các dao DS từ trụ điện ra.
Bước 2:
- Máy cắt nhánh (OUT GOING) phải được chuyển về vị trí “OFF” bằng
khóa chuyên dùng để cách ly các máy biến thế ( * ).
Bước 3:
- Máy cắt chính (IN COMING) phải được chuyển về vị trí “OFF” bằng khóa
chuyên dùng để cách ly điện lưới vào công ty (Tham khảo thủ tục vận hành máy
cắt trung thế: 06/FSP-ENG-VH-01)
Bước 4:
- Các cầu dao DS trung thế phải được cắt ra bởi nhân viên điện lực, có sự
xác nhận của phía điện lực và phải treo biển báo.
Bước 5:
- Có sự xác nhận đã thực hiện đầy đủ các bước trên và xác nhận đủ điều
kiện an toàn vào làm việc tại khu vực trạm biến thế của kỹ sư điện nhà máy hoặc
nhân viên quản lý khu vực máy biến thế của nhà máy.
Sau khi hội tụ các đủ các điều kiện an toàn và giám sát như trên đã nêu thì các
nhân viên mới được vào làm việc tại khu vực trạm bien the của công ty.
thủ tục an toàn vận hành máy biến thế - Trang 2
thủ tục an toàn vận hành máy biến thế - Người đăng: No Owin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
thủ tục an toàn vận hành máy biến thế 9 10 514