Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục bảo dưỡng máy biến thế

Được đăng lên bởi No Owin
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I/ THỦ TỤC BÃO DƯỠNG MÁY BIẾN THẾ ABB VÀ MÁY
CẮT SF6
Trước khi vào trạm biến thế để thực hiện công việc bảo trì bảo dưỡng máy biến áp và
máy cắt cần phải thực hiện các yêu cầu an toàn sau đây:
1/Muốn bão dưỡng máy biến áp trung thế ABB phải có kế hoặch cụ thể để làm
công văn gửi cho bên cung cấp điện(Điện Lực Định Quán) để bên cung cấp điện cho
người xuống cô lập các dao cắt ngoài trụ điện và tiếp đất, có sự giám sát của nhân viên
điện của công ty(thợ điện bậc 4 trở lên)
2/ Nhân viên bảo trì cô lập điện lưới cấp cho công ty bằng cách cắt các máy cắt và
tiến hành đóng nối đất hệ thống điện
3/ Sau khi đã cô lập điện lưới từ nguồn cấp điện và hệ thống điện của công ty đã
được nối đất an toàn thì nhân viên bảo trì mới được tiến hành vào trong trạm điện để thực
hiện công việc bão dưỡng máy biến áp
4/ Trong suốt quá trình bão trì, bão dưỡng nhân viên điện của công ty phải trực ở
trụ điện lưới cấp điện cho công ty, nếu đi đâu phải có người khác trực thay.
***/ Hội tụ đủ các điều kiện an toàn tù số 1 đến số 4 thì nhân viên bảo trì mới được vào
trạm biến thế để thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng

II/ TRIỂN KHAI BÃO TRÌ, BẢO DƯỠNG MÁY BIẾN THẾ ABB
1/ Bão dưỡng định kỳ: Thực hiện một năm một lần
- Làm sạch sứ cách điện và các đầu cos
- Kiểm tra mức dầu, nếu mức dầu quá thấp,kiểm tra hiện tượng rò rỉ.
- Kiểm tra lớp sơn trên thân vỏ máy biến thế
- Đối với điều kiện hoạt động bình thường không cần thiết phải kiểm tra dầu
- Không cần điều chỉnh van giảm áp
2/ Bão dưỡng thay thế: Thực hiên khi xảy ra sự cố. Thời gian sửa chữa thay thế không
nên quá hai giờ để tránh sự xâm nhập của không khí vào trong máy.
- Thay thế sứ cao thế (Xem tài liệu của ABB và bản vẽ sứ kèm theo)
Tháo nắp ở trên ống dầu. Hạ thấp mức dầu bằng cách mở van tháo dầu để
mức dầu tụt xuống ngay dưới nắp máy, các cuộn dây vẫn đảm bảo ngập trong dầu. Chứa
dầu vào thùng khô và sạch.
- Thay thế sứ hạ thế ( Xem tài liệu của ABB và bản vẽ kèm theo)
Làm tương tự như thay thế sứ cao thế.

III/ TRIỂN KHAI BẢO TRÌ, BÃO DƯỠNG MÁY CẮT SF6
Kiểm tu máy cắt:
- Vệ sinh toàn bộ máy cắt, khắc phục các khuyết điểm tồn tại trong vận hành.
- Vệ sinh sứ, kiểm tra các vết nứt nẻ, phóng điện trên thân sứ.
- Kiểm tra độ lắp chặt của các chi tiết.
- Kiểm tra tiếp địa còn đủ chắc.
- Ghi số lần đóng cắt tại bộ đếm (nếu có)
- Kiểm tra và ghi áp lực SF6 và nhiệt độ lúc kiểm tra
- Kiểm tra sự hoạt động của bộ sấy chống ngưng tụ bằng ampe kiềm
- Kiểm tra ghỉ ở các bề mặt kim loại, nếu có phải khử sạch và tiến hành sơn lại.

-

Kiểm...
I/ THỦ TỤC BÃO DƯỠNG MÁY BIẾN THẾ ABB VÀ MÁY
CẮT SF6
Trước khi vào trạm biến thế để thực hiện công việc bảo trì bảo dưỡng máy biến áp và
máy cắt cần phải thực hiện các yêu cầu an toàn sau đây:
1/Muốn bão dưỡng máy biến áp trung thế ABB phải có kế hoặch cụ thể để làm
công văn gửi cho bên cung cấp điện(Điện Lực Định Quán) để bên cung cấp điện cho
người xuống cô lập các dao cắt ngoài trụ điện và tiếp đất, có sự giám sát của nhân viên
điện của công ty(thợ điện bậc 4 trở lên)
2/ Nhân viên bảo trì cô lập điện lưới cấp cho công ty bằng cách cắt các máy cắt và
tiến hành đóng nối đất hệ thống điện
3/ Sau khi đã cô lập điện lưới từ nguồn cấp điện và hệ thống điện của công ty đã
được nối đất an toàn thì nhân viên bảo trì mới được tiến hành vào trong trạm điện để thực
hiện công việc bão dưỡng máy biến áp
4/ Trong suốt quá trình bão trì, bão dưỡng nhân viên điện của công ty phải trực ở
trụ điện lưới cấp điện cho công ty, nếu đi đâu phải có người khác trực thay.
***/ Hội tụ đủ các điều kiện an toàn tù số 1 đến số 4 thì nhân viên bảo trì mới được vào
trạm biến thế để thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng
II/ TRIỂN KHAI BÃO TRÌ, BẢO DƯỠNG MÁY BIẾN THẾ ABB
1/ Bão dưỡng định kỳ: Thực hiện một năm một lần
- Làm sạch sứ cách điện và các đầu cos
- Kiểm tra mức dầu, nếu mức dầu quá thấp,kiểm tra hiện tượng rò rỉ.
- Kiểm tra lớp sơn trên thân vỏ máy biến thế
- Đối với điều kiện hoạt động bình thường không cần thiết phải kiểm tra dầu
- Không cần điều chỉnh van giảm áp
2/ Bão dưỡng thay thế: Thực hiên khi xảy ra sự cố. Thời gian sửa chữa thay thế không
nên quá hai giờ để tránh sự xâm nhập của không khí vào trong máy.
- Thay thế sứ cao thế (Xem tài liệu của ABB và bản vẽ sứ kèm theo)
Tháo nắp ở trên ống dầu. Hạ thấp mức dầu bằng cách mở van tháo dầu để
mức dầu tụt xuống ngay dưới nắp máy, các cuộn dây vẫn đảm bảo ngập trong dầu. Chứa
dầu vào thùng khô và sạch.
- Thay thế sứ hạ thế ( Xem tài liệu của ABB và bản vẽ kèm theo)
Làm tương tự như thay thế sứ cao thế.
III/ TRIỂN KHAI BẢO TRÌ, BÃO DƯỠNG MÁY CẮT SF6
Kiểm tu máy cắt:
- Vệ sinh toàn bộ máy cắt, khắc phục các khuyết điểm tồn tại trong vận hành.
- Vệ sinh sứ, kiểm tra các vết nứt nẻ, phóng điện trên thân sứ.
- Kiểm tra độ lắp chặt của các chi tiết.
- Kiểm tra tiếp địa còn đủ chắc.
- Ghi số lần đóng cắt tại bộ đếm (nếu có)
- Kiểm tra và ghi áp lực SF6 và nhiệt độ lúc kiểm tra
- Kiểm tra sự hoạt động của bộ sấy chống ngưng tụ bằng ampe kiềm
- Kiểm tra ghỉ ở các bề mặt kim loại, nếu có phải khử sạch và tiến hành sơn lại.
Thủ tục bảo dưỡng máy biến thế - Trang 2
Thủ tục bảo dưỡng máy biến thế - Người đăng: No Owin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục bảo dưỡng máy biến thế 9 10 902