Ktl-icon-tai-lieu

THUẬT NGỮ ANH-VIỆT CĂN BẢN VỀ CHỐNG SÉT VÀ NỐI ĐẤT

Được đăng lên bởi mr.minh8x
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 7107 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Đ ẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
R N

M Đ

N

M

N

---oooOOOooo---

THUẬT NGỮ ANH-VIỆT CĂN BẢN
VỀ CHỐNG SÉT VÀ NỐI ĐẤT
(Ấn bản Lần II)

BASIC ENGLISH-VIETNAMESE
TERMS OF LIGHTNING
PROTECTION AND EARTHING
(2nd Edition)

Biên soạn: Vũ Hùng Cường,
Chủ nhiệm Chuyên Đề THIẾT KẾ ĐIỆN HỢP CHUẨN

-ooOoo

TPHCM,2012

1

ooOoo-

2

Lời nói đầu
Tài liệu này được soạn thảo trong khuôn khổ biên soạn tài liệu cho
chuyên đề THIẾT KẾ Đ ỆN HỢP CHUẨN của rung tâm Điện tử Máy tính,
rường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh.
Tài liệu được hoàn thành sơ thảo nhằm mục đích kịp thời trợ giúp thuật
ngữ cho những ai đang cố công nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật thực
hành chống sét, một kỹ thuật đang được xem là có ít tài liệu bằng
tiếng Việt.
Một số người cho rằng kỹ thuật chống sét còn nhiều điều mơ hồ. Thực tế
không hẳn là như vậy !
Tiêu chuẩn chống sét và nối đất cho các công trình hiện nay đang có
nhiều phát triển đổi mới trên phạm vi thế giới. Trong thời đại bùng nổ
công nghệ hiện nay, các thành phần điện tử điều khiển và truyền thông
nhạy nhiễu ngày càng hiện diện nhiều trong các công trình. Do đó các
kỹ thuật và tiêu chuẩn chống sét hiện đại không chỉ đưa ra các biện
pháp bảo vệ chính bản thân công trình xây dựng mà còn đưa ra các biện
pháp bảo vệ cho các hệ thống điện và điện tử bên trong công trình đó.
Đồng thời cũng vì mục đích giảm thiểu nhiễu điện áp và điện từ, hiện
nay trong những công trình quan trọng, các tiêu chuẩn mới khuyên dùng
duy nhất một hệ thống nối đất cho tất cả các mục đích nối đất hệ
thống, nối đất chống sét và nối đất viễn thông/điều khiển.
Các thuật ngữ mới trong kỹ thuật nối đất và chống sét bao hàm các khái
niệm và biện pháp kỹ thuật mới, cần phải được đưa ra không chỉ dưới
dạng tên gọi mà phải dưới dạng định nghĩa. Do đó hầu hết các mục từ
được trình bày theo dạng định nghĩa song ngữ Anh-Việt.
Trên quan điểm tôn trọng sự thống nhất thuật ngữ, các thuật ngữ tiếng
Việt trong tài liệu này hoàn toàn tương thích với các thuật ngữ đang
được sử dụng trong những tiêu chuẩn chống sét, tiêu chuẩn lắp đặt
điện, và tiêu chuẩn lắp đặt viễn thông hiện hành của Việt Nam.
Các thuật ngữ mới được đề nghị trong tài liệu này hầu hết được dịch
theo nguyên tắc „một-một‟ từ những thuật ngữ tiếng Anh trong các tiêu
chuẩn mới của Ủy Ban Kỹ thuật Điện Quốc tế IEC và Liên hiệp Viễn thông
Quốc tế ITU.
Việc dịch một thuật ngữ mới trong tài liệu này tu n thủ nghiêm khắc
nguyên tắc kế thừa thuật ngữ khoa học. Nghĩa là khi dịch một thuật ngữ
k p trong đó có thành phần ...
1
I HC KHOA HC T NHIÊN TP.HCM

---oooOOOooo---
THUT NG ANH-VIT N BẢN
V CHNG SÉT VÀ NỐI ĐẤT
(n bn Ln II)
BASIC ENGLISH-VIETNAMESE
TERMS OF LIGHTNING
PROTECTION AND EARTHING
(2
nd
Edition)
Biên soạn: Vũ Hùng Cường,
Ch nhim Chuyên Đ THIT K ĐIN HP CHUN
-ooOoo TPHCM,2012 ooOoo-
THUẬT NGỮ ANH-VIỆT CĂN BẢN VỀ CHỐNG SÉT VÀ NỐI ĐẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THUẬT NGỮ ANH-VIỆT CĂN BẢN VỀ CHỐNG SÉT VÀ NỐI ĐẤT - Người đăng: mr.minh8x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
THUẬT NGỮ ANH-VIỆT CĂN BẢN VỀ CHỐNG SÉT VÀ NỐI ĐẤT 9 10 272