Ktl-icon-tai-lieu

thuật ngữ Master Cam

Được đăng lên bởi nguyensauhd91-gmail-com
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trước tiên mình xin giới thiệu Về gia công phay pocket :Thuật
ngữ thiếu xót có thể được cập nhật sau,đồng thời mong các bạn
cho ý kiến bổ sung.
Gia công phay Pocket milling phay hốc.(cavity)-Các chi tiết có
bề mặt lõm áp dụng được
1:chi tiết :
Mở MasterCam và đưa chi tiết vào môi trường gia công :

2:Chọn máy gia công :Trong Machine type (Loại máy gia công)Chọn Generic(máy gia công thông thường-Hệ mét sẽ là FANUC)
Định nghĩa phôi :
Mở Properties trong Operation Manager chọn Stock :Hiện ra
hộp thoại :

Trên hộp thoại này sẽ có những thông số và ý nghĩa như sau :
Machine group Properties :Các thông số của (nhóm) máy.
Stock setup :thiết lập phôi.
Tool setting: Thiết lập dụng cụ cắt.
Safety Zone :Vùng an toàn.
Ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến thẻ Stock setup:
Stock view :Khung nhìn quan sát phôi.
Trong phần shape (hình dạng phôi) Sẽ có những tùy chọn sau :
Rectangular :dạng chữ nhật
Cylindrical : Dạng khối trụ.
Solid phôi có dạng khối solid (không có dạng đặc biệt).
File :Lấy phôi từ một file sẵn có.

3 giá trị X,Y,Z trong mô hình :nhập kích thước phôi bằng tay.
Tùy chọn Bounding box phôi sẽ tự động nhận bằng giới hạn
biên của chi tiết.
Select corners :Tạo phôi bằng cách chọn các góc của chi tiết.
Stock origin :Gốc của phôi
in view coordinates :Trong các hệ tọa độ trong khung nhìn. (các
bạn nhìn thấy mũi tên chỉ tâm khối hộp trong hộp thoại đấy).
Ok kết thúc quá trình tạo phôi.
Để tiếp tục chúng ta vào toolpath chọn surface rough (gia công
thô bề mặt cong) chọn Pocket để tiến hành bước gia công thô.

Xuất hiện dòng nhắc :Select drive surfaces (chọn các bề mặt
cần gia công).Trên chi tiết gia công của chúng ta có những bề
mặt không cần gia công nên ta không cần phải chọn.Nhớ là
chọn đầy đủ các bề mặt của hốc chi tiết,nếu thiếu MX sẽ loại trừ
bề mặt đó và không tính toán gia công cho bề mặt đó.

Trên hình trên có chỗ bị nhầm đó là vùng chữ nhật khoanh
vùng,bước này không đúng,nhưng không thể chờ tiếp nên phải
up đại thôi.Nên nhớ là chỉ chọn các bề mặt cần gia công thôi
(hốc-Cavity).
Enter tiếp tục.Sẽ hiện ra hộp thoại

Surface selection :Các lựa chọn bề mặt gia công
Drive :Bề mặt cần gia công.Trỏ chuột ở nút chọn là chỉ vào chọn
bề mặt cần gia công,Nút có dấu chéo đỏ là hủy bỏ lựa chọn và
chọn lại.
Nút show :Cho xem các mặt vừa chọn,khi chọn nút này các bề
mặt không được chọn sẽ ẩn đi các bạn sẽ thấy các thiếu xót nếu
có,hoặc các bề mặt chọn thừa,chỉ cần pick chuột chỉ vào bề mặt
cần loại bỏ thôi.
Check :Các bề mặt không gia công,trường hợp các bạn đã thực
hiệ...
Trước tiên mình xin giới thiệu Về gia công phay pocket :Thuật
ngữ thiếu xót có thể được cập nhật sau,đồng thời mong các bạn
cho ý kiến bổ sung.
Gia công phay Pocket milling phay hốc.(cavity)-Các chi tiết có
bề mặt lõm áp dụng được
1:chi tiết :
Mở MasterCam và đưa chi tiết vào môi trường gia công :
2:Chọn máy gia công :Trong Machine type (Loại máy gia công)-
Chọn Generic(máy gia công thông thường-Hệ mét sẽ là FANUC)
Định nghĩa phôi :
Mở Properties trong Operation Manager chọn Stock :Hiện ra
hộp thoại :
thuật ngữ Master Cam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuật ngữ Master Cam - Người đăng: nguyensauhd91-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
thuật ngữ Master Cam 9 10 996