Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành đánh giá cảm quan

Được đăng lên bởi Khủng Long Tran
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 28580 lần   |   Lượt tải: 47 lần
1

NGUYỄN HOÀNG DŨNG

Giáo trình
Thực hành Đánh giá Cảm quan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
TP. HỒ CHÍ MINH
2005

2

Mục lục
1 Những hiểu biết cơ sở về đánh giá cảm quan
1.1

Nhóm người thử cảm quan

1.2

3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Sản phẩm-Mẫu thử

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.3

Lựa chọn phép thử

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.4

Phòng đánh giá cảm quan

1.5

Thời điểm đánh giá cảm quan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Một số phép thử "đơn giản"

5
5
7

2.1

Phép thử Tam giác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

2.2

Phép thử phù hợp - AnotA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

2.3

Phép thử ABX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

2.4

Phép thử 3-AFC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

2.5

Phép thử so hàng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

2.6

Phép thử phân nhóm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

2.7

Phép thử cho điểm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

2.8

Phép thử thị hiếu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

2.9

Viết báo cáo đánh giá cảm quan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

2.9.1

Những điều cần tránh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

2.9.2

Những phần không thể thiếu của báo cáo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

3 Các thí nghiệm cảm quan

13

3.1

Thí nghiệm 1. Những điều kiện cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

3.2

Thí nghiệm 2. Lựa chọn hội đồng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

3.3

Thí nghiệm 3. So sánh các phép thử phân biệt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

3.4

Thí nghiệm 4. Xác định ngưỡng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

3.5

Thí nghiệm 5. Xác định tín hiệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

3.6

Thí nghiệm 6. Phép thử ước lượng độ lớn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

3.7

Thí nghiệm 7. Phương pháp Thời gian-Cường đ...
1
NGUYỄN HOÀNG DŨNG
Giáo trình
Thực hành Đánh giá Cảm quan
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CH KHOA
TP. HỒ CHÍ MINH
2005
Thực hành đánh giá cảm quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành đánh giá cảm quan - Người đăng: Khủng Long Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Thực hành đánh giá cảm quan 9 10 300