Ktl-icon-tai-lieu

Thực Hành Điện tử công suất

Được đăng lên bởi Thukhoadaihocla Ta
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Danh sách thực hành môn Điện tử công suất lớp Điện K14B
Nhóm

1

Họ và tên
Nguyễn Mạnh Thái

Mắc mạch nguồn chỉnh lưu cầu, mạch ổn áp

Bùi Đức Toàn

7805, 7812 và mạch dao động đa hài sử dụng

Phạm Đình Tráng

nguồn ra của 7805

Nguyễn Văn Vinh
2

Phạm Quang Vinh
Nguyễn Đình Việt

3

4

Nhiệm vụ

Ngày sinh

Mắc mạch nguồn chỉnh lưu cầu cấp nguồn cho
mạch ổn áp dùng tranzito có điều chỉnh được
điện điện áp

Vũ Trọng Nghĩa

Mắc mạch nguồn chỉnh lưu cầu và cấp nguồn cho

Bùi Đức Tình

mạch điều khiển đảo chiều động cơ DC với mạch

Nguyễn Thanh Tính

sử dụng toàn bộ các tranzito ngược.

+) Thân Văn Thương

Mắc mạch nguồn chỉnh lưu cầu và cấp nguồn cho

+) Nguyễn Hữu Toàn

mạch điều khiển đảo chiều động cơ DC với mạch

+)Phạm Văn Phúc

sử dụng toàn bộ các tranzito ngược.

+) Lê Đình Quảng

5

+) Nguyễn Thị Mến

Mắc mạch nguồn chỉnh lưu cầu và cấp nguồn cho

+) Nguyễn M Quyết

mạch điều khiển đảo chiều động cơ DC với mạch

+) Phạm Văn Việt

sử dụng toàn bộ các tranzito thuận.

+) Liễu Minh Tài

6

+) Lương Văn Tiến

Mắc mạch nguồn chỉnh lưu cầu và cấp nguồn cho

+)Đào Văn Toản

mạch điều khiển đảo chiều động cơ DC với mạch

+) Đỗ Đình Trọng

sử dụng toàn bộ các tranzito thuận.

...
Danh sách thực hành môn Điện tử công suất lớp Điện K14B
Nhóm
Họ và tên
Ngày sinh
Nhiệm vụ
1
Nguyễn Mạnh Thái
Bùi Đức Toàn
Phạm Đình Tráng
Mắc mạch nguồn chỉnh lưu cầu, mạch ổn áp
7805, 7812 mạch dao động đa hài sử dụng
nguồn ra của 7805
2
Nguyễn Văn Vinh
Phạm Quang Vinh
Nguyễn Đình Việt
Mắc mạch nguồn chỉnh lưu cầu cấp nguồn cho
mạch ổn áp dùng tranzito có điều chỉnh được
điện điện áp
3
Vũ Trọng Nghĩa
Bùi Đức Tình
Nguyễn Thanh Tính
Mắc mạch nguồn chỉnh lưu cầu và cấp nguồn cho
mạch điều khiển đảo chiều động cơ DC với mạch
sử dụng toàn bộ các tranzito ngược.
4
+) Thân Văn Thương
+) Nguyễn Hữu Toàn
+)Phạm Văn Phúc
+) Lê Đình Quảng
Mắc mạch nguồn chỉnh lưu cầu và cấp nguồn cho
mạch điều khiển đảo chiều động cơ DC với mạch
sử dụng toàn bộ các tranzito ngược.
5
+) Nguyễn Thị Mến
+) Nguyễn M Quyết
+) Phạm Văn Việt
+) Liễu Minh Tài
Mắc mạch nguồn chỉnh lưu cầu và cấp nguồn cho
mạch điều khiển đảo chiều động cơ DC với mạch
sử dụng toàn bộ các tranzito thuận.
6
+) Lương Văn Tiến
+)Đào Văn Toản
+) Đỗ Đình Trọng
Mắc mạch nguồn chỉnh lưu cầu và cấp nguồn cho
mạch điều khiển đảo chiều động cơ DC với mạch
sử dụng toàn bộ các tranzito thuận.
Thực Hành Điện tử công suất - Người đăng: Thukhoadaihocla Ta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thực Hành Điện tử công suất 9 10 740