Ktl-icon-tai-lieu

thực hành điện tử

Được đăng lên bởi Giang Vo
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 1440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu hướng dẫn sử dụng mô hình thực hành mạch điện tử
Trường Đại Học Văn Hiến

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Khoa Kỹ Thuật - Công Nghệ

Buổi: …………………...
Ngày:……………………
Tên SV:…………………
Mã số SV: ..…………….
GV: …………………….

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ THỰC HÀNH MẠCH ĐIỆN TỬ
I. Mục đích
Bộ thực hành mạch điện tử được dùng để phục vụ giảng dạy và học tập các học phần
Linh kiện điện tử, Mạch điện tử 1, Mạch điện tử 2 và Mạch tương tự. Bộ thực hành có hình dạng
như sau:

Hình 1: Bộ thực hành mạch điện tử

Trường Đại Học Văn Hiến, Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ

Trang 1

Tài liệu hướng dẫn sử dụng mô hình thực hành mạch điện tử
Mô hình của đề tài trên, gồm các khối cơ bản như sau:
- Khối nguồn AC (6V, 9V, 15V, 12V-0-12V) và DC (+/-5, +/-12V, +/-24V, 0..30V, 30V..0V),
-

Khối phát tín hiệu (sin, vuông và tam giác),

-

Khối linh kiện,

-

Khối breadboard dùng để cắm linh kiện thực hành,

-

Khối hộp đựng linh kiện,

-

Khối các mạch thí nghiệm dùng để khảo sát linh kiện,

-

Nắp gắn tài liệu thực hành và đồng hồ đo,

-

Nắp bảo vệ thiết bị.

II. Giới thiệu các khối, giải thích hoạt động và hướng dẫn sử dụng
2.1 Khối nguồn AC-POWER SUPPLY
Sơ đồ

Sơ đồ nguyên lý

Mô tả
1. Sơ đồ nguyên lý:
Nguồn AC POWER được
cấp theo quy trình như sau:
B1. Cắm chốt nguồn
220Vac
B2. Bật công tắc SW1, điện
220Vac qua cầu chì.
B3. Thứ cấp TF1 và TF2
cho nguồn AC (6V, 9V,
15V, 12V-0-12V)
2. Tắt nguồn AC POWER
B1. Tắt công tắc
B2. Rút dây cắm nếu cần di
chuyển
B3. Tắt CP tổng cấp nguồn
AC trên bàn thí nghiệm
2. Bố trí linh kiện:
1.Lấy nguồn thí nghiệm AC
POWER
+ 6V được lấy từ J1(thay
đổi ký hiệu 3V),
+ 9V được lấy từ J2(thay
đổi ký hiệu 6V),
+ 15V được lấy từ J3(thay
đổi ký hiệu 9V),
+ 12V-0-12V được lấy từ
J4,J5,J6.

Trường Đại Học Văn Hiến, Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ

Trang 2

Tài liệu hướng dẫn sử dụng mô hình thực hành mạch điện tử

Sơ đồ bố trí linh kiện

Trường Đại Học Văn Hiến, Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ

Trang 3

Tài liệu hướng dẫn sử dụng mô hình thực hành mạch điện tử
2.2 Khối nguồn DC-POWER SUPPLY
Sơ đồ

Mô tả
1. Sơ đồ nguyên lý:
Nguồn DC POWER được
cấp theo cùng quy trình của
AC và qua mạch chỉnh lưu
và ổn áp để tạo ra nguồn DC
(Mạch DC có bảo vệ quá
tải), gồm:
Nhóm 1: +/-5V, +/-12V, +/24V,
Nhóm 2: +/-30 V có thay
đổi giá trị,

Sơ đồ nguyên lý
2. Bố trí linh kiện:
Nguồn không đổi
+ 5V được lấy từ J1,
-5V được lấy từ J3,
+ 12V được lấy từ J5,
+24V được lấy từ J6,
-12V được lấy từ J7,
-24V được lấy từ J8,
và GND được lấy từ J2, J4,
J9, J10.
Nguồn thay đổi
+1.25 V ..+ 30V được lấy từ
J11,
-30V ..-1.25V được ...
Tài liệu hướng dẫn sử dụng mô hình thực hành mạch điện tử
Trường Đại Học Văn Hiến, Khoa Kỹ Thuật Công Ngh Trang 1
Trường Đại Học Văn Hiến
Khoa Kỹ Thuật - Công Ngh
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Buổi: …………………...
Ngày:…………………
Tên SV:………………
Mã số SV: ..…………….
GV: …………………….
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ THỰC HÀNH MẠCH ĐIỆN TỬ
I. Mục đích
Bthực hành mạch điện tử được dùng đ phục vụ giảng dạy và học tập các học phần
Linh kiện điện tử, Mạch điện tử 1, Mạch điện tử 2 và Mạch tương tự. Bộ thực hành có hình dạng
như sau:
Hình 1: Bộ thực hành mạch điện tử
thực hành điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thực hành điện tử - Người đăng: Giang Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
thực hành điện tử 9 10 467