Ktl-icon-tai-lieu

THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ XÂY DỰNG

Được đăng lên bởi Nguyen Van Nhut
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 17817 lần   |   Lượt tải: 43 lần
Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng
Số 2A, ngõ 55, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04.3).5682482
Fax: (04.3).5682483
Email: theanh@giaxaydung.com Website : 

THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ XÂY DỰNG

PHẦN MỀM DỰ TOÁN GXD CHIẾN THẮNG
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Qua bài thực hành, học viên cần:
- Đọc được bản vẽ mặt bẳng tổng thể đơn giản.
- Đọc, hiểu được bản vẽ của một ngôi nhà đơn giản.
- Đọc bản vẽ mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt. Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy
tính (dùng phần mềm AutoCad).
Sử dụng AutoCad để vẽ lại các bản vẽ cũng là một cách học để hiểu sâu hơn
về bản vẽ. Ngoài ra cũng giúp bạn quá trình kiểm soát, bóc tách khối lượng sau
này khi cần thiết có thể mở bản vẽ AutoCad ra để xem, kiểm tra, tính toán…
II. ĐỌC BẢN VẼ MẶT BẲNG TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN
Để biểu diễn các loại công trình, đường sá, cây cối,… trên bản vẽ mặt bằng
tổng thể người ta dùng các ký hiệu bằng hình vẽ quy định trong TCVN. Mọi người
khi nhìn vào các ký hiệu trong bản vẽ đều theo 1 cách hiểu thống nhất.

Một số ký hiệu quy ước trên bản vẽ mặt bằng tổng thể

Đăng ký học dự toán, dự thầu với Ms Thu An 0985.099.938, 0904.302.975

Page 1

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng
Số 2A, ngõ 55, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04.3).5682482
Fax: (04.3).5682483
Email: theanh@giaxaydung.com Website : 

1) Nghiên cứu các hình vẽ sau:

Mặt bằng tổng thể trạm xá

Hình chiếu phối cảnh trạm xá

Mặt đứng trạm xá
Đăng ký học dự toán, dự thầu với Ms Thu An 0985.099.938, 0904.302.975

Page 2

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng
Số 2A, ngõ 55, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04.3).5682482
Fax: (04.3).5682483
Email: theanh@giaxaydung.com Website : 

- Đọc tài liệu tham khảo liên quan đến bài thực hành: Tìm đọc file
Giaxaydung.vn-Phuong-phap-do-boc-khoi-luong.pdf trong thư mục 5 Giáo trình
của đĩa CD.
- Xem thêm các tập bản vẽ công trình hoặc xem máy chiếu (nếu có).
2) Thực hành

- Quan sát các hình vẽ ở trên và cho biết: Trạm xá có mấy khu nhà chính ? Có
mấy lối vào khu trạm xá ?
- Hãy đánh số các ngôi nhà trên hình chiếu phối cảnh theo ghi chú ở trên mặt
bằng tổng thể.
- Hãy chỉ rõ hướng quan sát trên mặt bằng tổng thể và trên hình chiếu phối
cảnh để nhận được mặt đứng trạm xá. Nếu thay đổi hướng quan sát sẽ nhận được
kết quả như thế nào ?
III. ĐỌC BẢN VẼ MẶT BẰNG CỦA NGÔI NHÀ ĐƠN GIẢN
Để biểu diễn các các bộ phận cấu tạo ngôi nhà hay đồ đạc, thiết bị như: cửa
đi, cửa sổ, cầu thang, đường đốc, đồ đạc, thiết bị...
Công ty Cổ phần GXây Dựng
Số 2A, ngõ 55, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoi: (04.3).5682482 Fax: (04.3).5682483
Email: theanh@giaxaydung.com Website : www.giaxaydung.vn
Đăng ký học dự toán, dự thầu với Ms Thu An 0985.099.938, 0904.302.975 Page 1
THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ XÂY DỰNG
PHẦN MỀM DỰ TN GXD CHIẾN THNG
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Qua bài thực hành, học viên cần:
- Đọc được bản vẽ mặt bẳng tổng thể đơn gin.
- Đọc, hiểu được bản vẽ của một ngôi nhà đơn gin.
- Đọc bản vẽ mặt bằng, mặt đứng mặt cắt. Lp bn v kĩ thut bng máy
tính (dùng phần mềm AutoCad).
Sử dụng AutoCad để vẽ li các bản vẽ cũng một cách học để hiểu sâu n
về bản vẽ. Ngoài ra cũng giúp bạn qtrình kiểm soát, bóc tách khối lượng sau
này khi cần thiết có thể mở bản vẽ AutoCad ra để xem, kiểm tra, tính toán
II. ĐỌC BẢN VẼ MẶT BẲNG TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN
Để biểu diễn các loại ng trình, đường sá, cây cối, trên bản vẽ mặt bằng
tổng th người ta dùng các ký hiệu bằng hình vẽ quy định trong TCVN. Mọi người
khi nhìn vào các ký hiệu trong bản vẽ đều theo 1 cách hiểu thống nhất.
Một số ký hiệu quy ước trên bản vẽ mặt bằng tổng th
THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ XÂY DỰNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ XÂY DỰNG - Người đăng: Nguyen Van Nhut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ XÂY DỰNG 9 10 666