Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành ĐTCS

Được đăng lên bởi Thằng Cuội
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 950 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP 2
CÁC BỘ CHỈNH LƯU 3 PHA DÙNG ĐI-ỐT (DIODE)
MỤC ĐÍCH
Khi hoàn thành xong bài tập này, bạn sẽ làm quen với các bộ chỉnh lưu nửa sóng và toàn
sóng 3 pha. Bạn sẽ làm quen với các dạng sóng của điện áp và dòng điện thực hiện bởi bộ
chỉnh lưu. Bạn sẽ biết cách tính taonfs điện áp trung bình một chiều được cung cấp bởi
mỗi dạng của bộ chỉnh lưu. Bạn sẽ biết những ưu điểm của các bộ chỉnh lưu 3 pha so với
các bộ chỉnh lưu một pha.
NỘI DUNG THỰC HÀNH
Bao gồm các phần chính sau:





Cài đặt và kết nối
Bộ chỉnh lưu 3 pha nửa chu kỳ (đầu ra cực tính dương)
Bộ chỉnh lưu 3 pha nửa chu kỳ (đầu ra cực tính âm)
Bộ chỉnh lưu cầu 3 pha (toàn chu kỳ hoặc toàn sóng).

THỰC HÀNH

Điện áp cao được dùng ở bài tập thí nghiệm này. Không thực hiện hoặc chỉnh sửa
các kết nối dùng jack cắm bắp chuối khi nguồn điện đang bật.
Cài đặt và kết nối
Ở phần này của bài tập, bạn sẽ thiết lập và kết nối thiết bị.
1. Tham khảo thêm biểu đồ sử dụng thiết bị ở phần Phụ lục để có danh sách các thiết
bị cần thiết phục vụ thí nghiệm ở bài tập này.
Cài đặt thiết bị ở trạm làm việc
22

2. Đảm bảo rằng các công tắc nguồn xoay chiều và một chiều trên bộ nguồn cấp được
thiết lập về vị trí O (tắt), sau đó kết nối Nguồn điện tới ổ cắm điện xoay chiều 3
pha.
3. Kết nối đầu vào nguồn của bộ thu thập điều khiển dữ liệu tới nguồn cấp 24 VAC.
Bật nguồn 24 VAC lên.
4. Kết nối cổng USB của giao tiếp điều khiển thu thập dữ liệu tới máy tính chủ
5. Bật máy tính chủ lên, sau đó khởi động phần mềm LVDAC-EMS.
Ở cửa sổ khởi động LVDAM-EMS, Đảm bảo rằng giao tiếp thu thập và điều khiển
dữ liệu được phát hiện. Đảm bảo có các chức năng Trang thiết bị đo lường trên
máy tính cho bộ giao tiếp thu thập và điều khiển dữ liệu. Lựa chọn điện áp và tần
số mạng điện theo địa phương sử dụng, sau đó chọn nút OK để đóng cửa sổ khởi
động LVDAM-EMS.
Bộ chỉnh lưu 3 pha nửa chu kỳ (đầu ra cực tính dương)
Ở phần này của bài tập, bạn sẽ cài đặt một bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ 3 pha với một đầu ra
cực tính dương. Bạn sẽ đo tần số (gợn) của điện áp chỉnh lưu, góc dẫn của các điốt, cũng
như các giá trị trung bình của điện áp được chỉnh lưu, dòng điện, và công suất. Bạn sẽ so
sánh kết quả với các kết quả thu được ở phần bài tập thực hành 1(dùng bộ chỉnh lưu 1
pha nửa chu kỳ).
6. Thiết lập mạch điện như Hình 26. Ở mạch điện này, ES là nguồn điện cấp điện 3
pha của nguồn cấp (model 8823). E1 đến E4 và I1 tới I4 là các đầu vào dòng điện
và điện áp của bộ giao tiếp thu thập và điều khiển dữ liệu. 3 Diốt là thuộc mô-đun
bộ chỉnh lưu và cá...
BÀI TẬP 2
CÁC BỘ CHỈNH LƯU 3 PHA DÙNG ĐI-ỐT (DIODE)
MỤC ĐÍCH
Khi hoàn thành xong bài tập này, bạn sẽ làm quen với các bộ chỉnh lưu nửa sóng và toàn
sóng 3 pha. Bạn sẽ làm quen với các dạng sóng của điện áp và dòng điện thực hiện bởi bộ
chỉnh lưu. Bạn sẽ biết cách tính taonfs điện áp trung bình một chiều được cung cấp bởi
mỗi dạng của bộ chỉnh lưu. Bạn sẽ biết những ưu điểm của các bộ chỉnh lưu 3 pha so với
các bộ chỉnh lưu một pha.
NỘI DUNG THỰC HÀNH
Bao gồm các phần chính sau:
Cài đặt và kết nối
Bộ chỉnh lưu 3 pha nửa chu kỳ (đầu ra cực tính dương)
Bộ chỉnh lưu 3 pha nửa chu kỳ (đầu ra cực tính âm)
Bộ chỉnh lưu cầu 3 pha (toàn chu kỳ hoặc toàn sóng).
THỰC HÀNH
Điện áp cao được dùng ở bài tập thí nghiệm này. Không thực hiện hoặc chỉnh sửa
các kết nối dùng jack cắm bắp chuối khi nguồn điện đang bật.
Cài đặt và kết nối
Ở phần này của bài tập, bạn sẽ thiết lập và kết nối thiết bị.
1. Tham khảo thêm biểu đồ sử dụng thiết bị ở phần Phụ lục để có danh sách các thiết
bị cần thiết phục vụ thí nghiệm ở bài tập này.
Cài đặt thiết bị ở trạm làm việc
22
Thực hành ĐTCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành ĐTCS - Người đăng: Thằng Cuội
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Thực hành ĐTCS 9 10 160