Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành hóa môi trường đại cương

Được đăng lên bởi Chữ Ngờ Ai Hay
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 5126 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÀI BÁO CÁO : THỰC HÀNH HÓA ĐẠI CƯƠNG

* Nhóm VA sinh viên thực hành thí nghiệm :
- Trần Hoàng Quân
- Diệp Nguyễn Như Quỳnh
- Trần Trọng Tài
- Lưu Thị Minh Tâm (nt)
Tháng 10 năm 2013

Thực hành hóa đại cương

Trang 1

Tổng điểm

Điểm làm bài

Điểm thực hành Điểm vệ sinh và
trật tự

BÀI BÁO CÁO : THỰC HÀNH HÓA SỐ 2
PHA CHẾ DUNG DỊCH – CHUẨN ĐỘ
* Nội dung thực hành:
Thí nghiệm : pha chế dung dịch – chuẩn độ
1.Mục đích :
- Pha chế một số dung dịch từ hóa chất gốc.
- Xác định nồng độ dung dịch bằng phù kế và bằng phương pháp chuẩn độ.
2. Bài tập thí nghiệm
2.1 Tính thể tích H2SO4 98%( d = 1,86 g/ml) cần lấy để điều chế 100ml dung dich
H2SO4 1M.
2.2 Tính khối lượng NaOH 96% cần dùng để điều chế 250ml dung dịch NaOH 1M
2.3 Tính thể tích dung dịch NaOH 1M cần dùng để điều chế 100ml dd NaOH 1M
2.4 Tính khối lượng H2C2O4.2H2O cần lấy để điều chế 250ml dd H2C2O4 1N
2.5 Tính khối lượng H2C2O4.2H2O cần lấy để điều chế 100ml dd H2C2O4 0,01N.
Các kết quả đo được :
2.1/ 5,4 ml

2.2/ 10,4 g

2.3/ 2ml

2.4/ 1,575 g

3. Nguyên tắc :
- Hiểu được dung dịch, nồng độ dung dịch
- Cách tích nồng độ dung dịch
Thực hành hóa đại cương

Trang 2

2.5/ 10 ml

- Cách pha chế dung dịch.
4.Dụng cụ :
- 1 cân kỹ thuật, 1 cân phân tích, 1 đũa thủy tinh, bóp cao su.
- 1pipet 5ml, 1 pipet 10ml, 1 pipet 25ml
- 1 bình định mức 100ml, 1 bình định mức 250ml.
- 6 ống nghiệm, 1 ống đong 100ml, buret 25ml.
- 1 cốc 100ml, phễu thủy tinh, 3 erlen.
5.Hóa chất :
- Muối ăn NaCl tinh thể
- Axit oxalic H2C2O4.2H2O tinh thể
- Dung dịch H2SO4 đậm đặc.
-Dung dịch NaOH
- Chỉ thị phenolphtalein
6.Chuẩn bị tiến hành thí nghiệm và hiện tượng quan sát được
* Thí nghiệm 1: + Điều chế 100ml dung dịch H2SO4 1M.
- Chuẩn bị 50ml nước vào cốc 100ml
- Hút 5,4 ml H2SO4 98% vào cốc
- Để cốc nguội cho vào bình định mức 100ml, thêm nước cất cho đúng mức định mức
100ml, lắc đều và cho vào chai ghi nhãn H2SO4 1M.
+ Hiện tượng quan sát :
Phản ứng tỏa nhiều nhiệt, cốc thủy tinh nóng lên.
Vì H2SO4 đặc hút nước mạnh, phản ứng tỏa nhiều nhiệt do có sự solvat hóa mạnh
H2SO4 + H2O → H2SO4.H2O + 19Kcal

Thực hành hóa đại cương

Trang 3

Vì vậy muốn pha loãng H2SO4 thì người ta phải rót axit vào nước mà không rót ngược lại.
Nếu rót nước vào H2SO4 thì nước sôi đột ngột và kéo theo những giọt axit bắn ra xung quanh
gây nguy hiểm.
* Thí nghiệm 2: Điều chế 250ml dung dich NaOH 1M .
- Chuẩn bị 50ml nước cất vào cốc 100ml
- Dùng cân thủy tinh cân 10,4g muối ăn NaOH tinh thể, ch...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BÀI BÁO CÁO : THỰC HÀNH HÓA ĐẠI CƯƠNG
* Nhóm VA sinh viên thực hành thí nghiệm :
- Trần Hoàng Quân
- Diệp Nguyễn Như Quỳnh
- Trần Trọng Tài
- Lưu Thị Minh Tâm (nt)
Tháng 10 năm 2013
Th c hành hóa đ i c ng ươ Trang 1
Thực hành hóa môi trường đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành hóa môi trường đại cương - Người đăng: Chữ Ngờ Ai Hay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Thực hành hóa môi trường đại cương 9 10 234