Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành kỹ thuật đo tiếng ồn

Được đăng lên bởi ks-nguyenhuutruong
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BÁO CÁO MÔN HỌC

KỸ THUẬT CHỐNG ỒN

GVHD:
Lớp: MT01
Nhóm thực hiện:
1. Nguyễn
2.
3.

Mssv:
Mssv:
Mssv:

TP Hồ Chí Minh, Tháng 9 Năm 2012
Mục Lục

1. MỤC TIÊU ĐO ÂM
- Để xác định các mức tiếng ồn có thể gây ra việc mất khả năng nghe hay không
- Để có cơ sở cần thiết cho những hoạt động làm giảm tiếng ồn tại nguồn âm

- Để có thể xác định một cách chính xác tiếng ồn một cỗ máy và như vậy có thể so
sánh với những giá trị do công ty sản xuất bảo đảm.
- Để chắc chắn mức tiếng ồn không gây khó chịu cho những người ngoài cuộc, là
những người ở trong các khu vực dân cư
- Để xác định tính chất hợp lệ hay là nguy hiểm cho thính giác:
 Đối với chỗ làm việc ( đối với toàn bộ công việc ở chỗ lao động)
 Đối với một công nhân ( đối với một liều lượng nghề nghiệp; hồ sơ bồi thường)
2. MÁY ĐO ÂM
- Máy đo âm có 2 thành phần chính:
 Cụm thu âm: micro và bộ tiền khuếch đại
 Tổ hợp khuếch đại đo lường hoặc là tổ hợp phân tích tần số. Máy đo mức âm do đó
khuếch đại tín hiệu nhỏ nhất nhận được từ micro và xử lý tín hiệu nhận được hiện lên
màn hình tinh thể lỏng.
- Các máy đo mức âm được chia 3 loại theo hướng dẫn 179 của IEC (International
Electrontechnical Commission):
 Loại rất chính xác
 Loại tương đối chính xác (theo định nghĩa của IEC 123)
 Loại ít chính xác (sai số trên 1dB).
- Hằng số thời gian:
 “Fast” (nhanh) : áp dụng khi đo âm thanh có mức thay đổi lớn (không ổn định).
 “Slow” (chậm) : sử dụng khi đo âm thanh ít thay đổi (ổn định).
 “Impulsiom” (xung động): giá trị đo được chỉ là dấu hiệu về sự khó chịu cảm nhận
được hơn là nguy hiểm thực thụ về việc thính giác bị hư hại.
 “Absolute Peak” (đỉnh tuyệt đối): ghi nhận chính xác giá trị đỉnh một tiếng ồn mà
thời gian xảy ra không quá 50 micro giây.
 Ví dụ : một mức tiếng ồn xung động có “Absolute Peak” là 127 dBA sẽ cho ra :
102 dBA với “Impulsion”,
100 dBA với “Fast” và
93 dBA với “Slow”.
 Giá trị đọc được sẽ luôn nhỏ hơn giá trị đỉnh tuyệt đối nếu xung động xảy ra trong
thời gian ngắn.
- Mức âm hiệu chỉnh A, B, C, D :

 Để chuyển đổi một cách gần đúng các kết quả đo khách quan của máy về cảm giác
chủ quan của tai người, cần đưa vào máy các mạch hiệu chỉnh tương ứng đương đồng
mức to gần mức khảo sát nhất rất
 phức tạp.
 Để đơn giản, chia các đường đồng mức to thành ba vùng và xác định một đường
trung bình cho mỗi vùng đó (A, B, C).
- Mức âm hiệu chỉnh A, B, C, D (các mạng cân bằng).
 Vùng A: được dùng ch...
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
BÁO CÁO MÔN HỌC
KỸ THUẬT CHỐNG ỒN
GVHD:
Lớp: MT01
Nhóm thực hiện:
1. Nguyễn Mssv:
2. Mssv:
3. Mssv:
TP Hồ Chí Minh, Tháng 9 Năm 2012
Mục Lục
Thực hành kỹ thuật đo tiếng ồn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành kỹ thuật đo tiếng ồn - Người đăng: ks-nguyenhuutruong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thực hành kỹ thuật đo tiếng ồn 9 10 903