Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành sử dụng OSCILLOSCOPE

Được đăng lên bởi cdnkhoatin
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương môn học Thực hành Điện tử
Bài 1.2: Sử dụng máy hiện sóng.
(4 tiết)
I. Giới thiệu chung:
1. Tác dụng máy hiện sóng (Oscilloscope): (hình 1.8a):

Máy hiện sóng (Oscilloscope) dùng để hiển thị dạng tín hiệu hay đogiá trị tín hiệu cần
kiểm tra từ các mạch điện bên ngoài đưa vào. Máy hiện sóng có nhiều loại, tùy theo
cấu tạo của nó mà người ta phân ra các loại khác nhau. Sau đây tôi chỉ giới thiệu sơ
lược về máy hiện song tương tự loại hai tia (hai kênh) X (CH1) và Y (CH2).
Máy hiện sóng tương tự khác với máy kỹ thuật số là về quá trình xử lý tín hiệu đưa
vào bằng kỹ thuật tương tự. Máy hiện sóng tương tự có chức năng, độ chính xác đa số
sẽ kém hơn chút ít máy kỹ thuật số.
Máy hai tia khác với máy một tia là tại một thường điểm hiển thị được tín dạng tín
hiệu tại hai điểm cần kiểm tra thông qua hai đầu đo đưa vào máy, còn máy một kênh
tại một thời điểm chỉ kiểm tra được một điểm trên mạch điện
2. Chức năng các bộ phận điều chỉnh bên ngoài:
Trước khi sử dụng thiết bị, bạn phải tìm hiểu các chức năng điều khiển, các kết nối,
các định vị (indicators), và những đặc tính khác ở trong phần này, hình 1.7a trình bày
các các chứcnăng của các bộ phận đó.
(0). (CRT) Màn hình : là nơi dạng sóng khảo sát được hiển thị .Màn hình được chia độ
thành các ô gọi là các ô vạch .Mỗi ô có giá trị là một thang tín hiệu khi xử dụng để đo
biên độ (chiều thẳng đứng), chu kỳ ( theo chiều ngang ) của tín hiệu
(1). (Focus control) Điều khiển hội tu: Dùng để điều chỉnh cho hình ảnh đảm bảo độ
sắc nét lớn nhất.
(2). (Inten control) Điều khiển độ sáng tối hình ảnh : Dùng để điều chỉnh độ sáng tối
của hình ảnh trên màn hình (CRT), quay theo chiều kim đồng hồ để tăng độ tương
phản.
(3 và 6). (CH1 hoặc CH2 Vertical/position control) Điều chỉnh vị trí hình ảnh của
kênh
CH1 và CH2 theo phương dọc (trục Y): Dùng để điều chỉnh vị trí của hình ảnh ở kênh
CH1 hoặc CH2 di chuyển theo phương dọc (thẳng đứng) ở trên màn hình. Quay theo

chiều kim đồng hồ để điều khiển di chuyển đi lên, quay ngược chiều kim đồng hồ để
điều khiển di chuyển xuống phía dưới.
(4). (V mode switch) Chuyển mạch chế độ V :
Để lựa chọn chế độ hiển thị khuếch đại theo phương dọc.
- Chọn CH1: chỉ biểu diễn tín hiệu vào từ kênh CH1 ở trên màn hình CRT.
- Chọn CH2: chỉ biểu diễn tín hiệu vào từ kênh CH2 ở trên màn hình CRT.
- Chọn DUAL: cho hiển thị đồng thời cả 2 kênh CH1 và CH2 ở trên màn hình
- Chọn chế độ CHOP: TIME/DIV 0,2s ∼1ms.
- Chọn chế độ ALT: TIME/DIV 0,5s ∼0,2µs.
Núm ALT: Hiển thị cả dạng sóng thường và dạng sóng...
Đề cương môn học Thực hành Điện tử
Bài 1.2: Sử dụng máy hiện sóng.
(4 tiết)
I. Giới thiệu chung:
1. Tác dụng máy hiện sóng (Oscilloscope): (hình 1.8a):
Máy hiện sóng (Oscilloscope) dùng để hiển thị dạng tín hiệu hay đogiá trị tín hiệu cần
kiểm tra từ các mạch điện bên ngoài đưa vào. Máy hiện sóng có nhiều loại, tùy theo
cấu tạo của nó mà người ta phân ra các loại khác nhau. Sau đây tôi chỉ giới thiệu sơ
lược về máy hiện song tương tự loại hai tia (hai kênh) X (CH1) và Y (CH2).
Máy hiện sóng tương tự khác với máy kỹ thuật số là về quá trình xử lý tín hiệu đưa
vào bằng kỹ thuật tương tự. Máy hiện sóng tương tự có chức năng, độ chính xác đa số
sẽ kém hơn chút ít máy kỹ thuật số.
Máy hai tia khác với máy một tia là tại một thường điểm hiển thị được tín dạng tín
hiệu tại hai điểm cần kiểm tra thông qua hai đầu đo đưa vào máy, còn máy một kênh
tại một thời điểm chỉ kiểm tra được một điểm trên mạch điện
2. Chức năng các bộ phận điều chỉnh bên ngoài:
Trước khi sử dụng thiết bị, bạn phải tìm hiểu các chức năng điều khiển, các kết nối,
các định vị (indicators), và những đặc tính khác ở trong phần này, hình 1.7a trình bày
các các chứcnăng của các bộ phận đó.
(0). (CRT) Màn hình : là nơi dạng sóng khảo sát được hiển thị .Màn hình được chia độ
thành các ô gọi là các ô vạch .Mỗi ô có giá trị là một thang tín hiệu khi xử dụng để đo
biên độ (chiều thẳng đứng), chu kỳ ( theo chiều ngang ) của tín hiệu
(1). (Focus control) Điều khiển hội tu: Dùng để điều chỉnh cho hình ảnh đảm bảo độ
sắc nét lớn nhất.
(2). (Inten control) Điều khiển độ sáng tối hình ảnh : Dùng để điều chỉnh độ sáng tối
của hình ảnh trên màn hình (CRT), quay theo chiều kim đồng hồ để tăng độ tương
phản.
(3 và 6). (CH1 hoặc CH2 Vertical/position control) Điều chỉnh vị trí hình ảnh của
kênh
CH1 và CH2 theo phương dọc (trục Y): Dùng để điều chỉnh vị trí của hình ảnh ở kênh
CH1 hoặc CH2 di chuyển theo phương dọc (thẳng đứng) ở trên màn hình. Quay theo
Thực hành sử dụng OSCILLOSCOPE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành sử dụng OSCILLOSCOPE - Người đăng: cdnkhoatin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thực hành sử dụng OSCILLOSCOPE 9 10 448