Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành sữa chữa bộ dây máy điện ba pha

Được đăng lên bởi Cao Trinh V An
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THỰC HÀNH SỬA CHỮA BỘ DÂY MÁY ĐIỆN BA PHA
Một số câu hỏi “tạo sao”?
Ths TRẦN THỊ KIM THANH
XƯỞNG THỰC HÀNH – ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
Hỏi: Tại sao động cơ không đồng bộ roto lồng sóc, rãnh roto không cần lót cách điện?

Đáp: Ta biết

mà

nên nếu giá trị của ρ nhỏ tương ứng R sẽ nhỏ, dòng qua dây dẫn đó

sẽ lưu thông tốt. Mặt khác thanh dẫn rôto thường làm bằng đồng hoặc nhôm nên có điện trở suất nhỏ hơn so
với điện trở suất của mạch từ (ρcu = 1,72.10-8, ρAl = 2,82.10-8, ρFe = 1,0.10-7). Do đó dòng chỉ qua thanh dẫn rôto
không qua mạch từ.
Hỏi: Đóng điện vào một động cơ ba pha không đồng bộ, rô to dây quấn còn đang hở mà động cơ lại quay
được ngay. Tại sao?
Đáp: Ta biết động cơ 3 pha không đồng bộ có hai loại: rô to lồng sóc và rô to dây quấn. Dù là rô to nào thì
khi đóng điện vào cuộn dây stato thì trên mạch điện rô to phải có dòng điện cảm ứng chạy trong mạch rô to thì
mới tạo được lực tương tác giữa dòng điện stato và rô to, làm quay rô to. Như vậy ở đây nguyên nhân có thể
là:
- Ngắn mạch giữa các vòng dây của cuộn dây rô to
- Xuất hiện các dòng điện xoáy đáng kể và hiện tượng từ trễ trong lõi thép rô to. Trường hợp này chỉ có thể
xuất hiện mômen quay do dòng điện xoáy nên rất nhỏ chỉ đủ để quay rô to khi không tải
Hỏi: Stato của một động cơ không đồng bộ ba pha có mỗi pha gồm 03 tổ bối dây, cho dòng điện xoay chiều ba
pha có tần số 50Hz vào động cơ. Rôto lồng sóc có thể quay với tốc độ bao nhiêu vòng/phút. Tại sao?
Đáp: Mỗi pha có 03 tổ bối dây, vậy có thể đấu mỗi pha tạo thành 1 mạch nhánh hoặc 3 mạch nhánh.
* Trường hợp đấu tạo một mạch nhánh: Đấu tạo một mạch nhánh tương ứng a = 1 hay còn gọi là đấu nối
tiếp. Trong đấu nối tiếp chỉ có hai quy tắc đấu:
- Nếu số tổ bối của một pha bằng số cực động cơ thì đấu cuối - cuối + đầu - đầu. Trong trường hợp này
số cực động cơ 2p = 3 ( loại, vì số cực động cơ phải là một số chẵn)
- Nếu số tổ bối của một pha bằng ½ số cực động cơ thì đấu cuối – đầu + cuối – đầu. Trong trường hợp
này số cực động cơ 2p = 6 (được, vì số cực động cơ đã là một số chẵn).

Vậy tốc độ đồng bộ của động cơ là: n1 =

=

.

Tốc độ của động cơ là:
n2 = n1(1 – S) = 1000.[1- (0,01

= 1000.(0,99

) = 940

990 (v/ph)

* Trường hợp đấu tạo ba mạch nhánh:
Khi đấu tạo ba mạch nhánh song song thì cực tính và cách đấu trên mỗi nhánh vẫn phải đúng chiều và
quy cách đấu như khi các nhóm này được đấu ở trạng thái đấu nối tiếp. Vì vậy số cực từ hình thành nên vẫn
giống như trong trường hợp đấu nối tiếp do đó tốc độ động cơ không thay đổi.
Hỏi: Trong thực tế ngườ...
THỰC HÀNH SỬA CHỮA BỘ DÂY MÁY ĐIỆN BA PHA
Một số câu hỏi “tạo sao”?
Ths TRẦN THỊ KIM THANH
XƯỞNG THỰC HÀNH – ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
Hỏi: Tại sao động cơ không đồng bộ roto lồng sóc, rãnh roto không cần lót cách điện?
Đáp: Ta biết nên nếu giá trị của ρ nhỏ tương ứng R sẽ nhỏ, dòng qua dây dẫn đó
sẽ lưu thông tốt. Mặt khác thanh dẫn rôto thường làm bằng đồng hoặc nhôm nên điện trở suất nhỏ hơn so
với điện trở suất của mạch từ
cu
= 1,72.10
-8
, ρ
Al
= 2,82.10
-8
, ρ
Fe
= 1,0.10
-7
). Do đó dòng chỉ qua thanh dẫn rôto
không qua mạch từ.
Hỏi: Đóng điện vào một động cơ ba pha không đồng bộ, to dây quấn còn đang hở mà động cơ lại quay
được ngay. Tại sao?
Đáp: Ta biết động3 pha không đồng bộ hai loại: rô to lồng sóc rô to dây quấn. là rô to nào thì
khi đóng điện vào cuộn dây stato thì trên mạch điện rô to phảidòng điện cảm ứng chạy trong mạch rô to thì
mới tạo được lực tươngc giữa dòng điện stato to, làm quay to. Như vậy đây nguyên nhân thể
là:
- Ngắn mạch giữa các vòng dây của cuộn dây rô to
- Xuất hiện các dòng điện xoáy đáng kể và hiện tượng từ trễ trong lõi thép rô to. Trường hợp này chỉ có thể
xuất hiện mômen quay do dòng điện xoáy nên rất nhỏ chỉ đủ để quay rô to khi không tải
Hỏi: Stato của một độngkhông đồng bộ ba pha có mỗi pha gồm 03 tổ bối dây, cho dòng điện xoay chiều ba
pha có tần số 50Hz vào động cơ. Rôto lồng sóc có thể quay với tốc độ bao nhiêu vòng/phút. Tại sao?
Đáp: Mỗi pha có 03 tổ bối dây, vậy có thể đấu mỗi pha tạo thành 1 mạch nhánh hoặc 3 mạch nhánh.
* Trường hợp đấu tạo một mạch nhánh: Đấu tạo một mạch nhánh tương ứng a = 1 hayn gọi đấu nối
tiếp. Trong đấu nối tiếp chỉ có hai quy tắc đấu:
- Nếu số tổ bối của một pha bằng số cực động cơ thì đấu cuối - cuối + đầu - đầu. Trong trường hợp này
số cực động cơ 2p = 3 ( loại, vì số cực động cơ phải là một số chẵn)
- Nếu stổ bối của một pha bằng ½ số cực động thì đấu cuối đầu + cuối đầu. Trong trường hợp
này số cực động cơ 2p = 6 (được, vì số cực động cơ đã là một số chẵn).
Vậy tốc độ đồng bộ của động cơ là: n
1
= = .
Tốc độ của động cơ là:
n
2
= n
1
(1 – S) = 1000.[1- (0,01 = 1000.(0,99 ) = 940 990 (v/ph)
* Trường hợp đấu tạo ba mạch nhánh:
Khi đấu tạo ba mạch nhánh song song thì cực tính cách đấu trên mỗi nhánh vẫn phải đúng chiều
quy cách đấu như khi các nhóm này được đấu trạng thái đấu nối tiếp. vậy số cực từ hình thành nên vẫn
giống như trong trường hợp đấu nối tiếp do đó tốc độ động cơ không thay đổi.
Hỏi: Trong thực tế người thợ quấn dây sẽ thực hiện chế tạo khuôn quấn dây như thế nào để ít phải tính toán
nhất?
Thực hành sữa chữa bộ dây máy điện ba pha - Trang 2
Thực hành sữa chữa bộ dây máy điện ba pha - Người đăng: Cao Trinh V An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thực hành sữa chữa bộ dây máy điện ba pha 9 10 277