Ktl-icon-tai-lieu

thực hành vi sinh môi trường

Được đăng lên bởi hongduyen.mt7a@gmail.com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên : Lương Thị Hồng Duyên
MSSV: 11033991
Lớp : ĐHMT7A - Tổ 1 – Nhóm 3
GVHD: Nguyễn Khánh Hoàng

Báo cáo thực hành

VI SINH MÔI TRƯỜNG
BÀI 1:KHẢO SÁT HỆ VI SINH VẬT TRONG NƯỚC THẢI
1. Nguyên tắc:
Các vi sinh vật hiện diện trong nước thải bao gồm các vi khuẩn, vi
rút, nấm, tảo, nguyên sinh động vật.
Hệ vi sinh vật trong nước thải có thể được khảo sát thông qua việc
quan sát trực tiếp các đối tượng vi sinh vật trên kính hiển vi quang
học. Các đối tượng vi sinh vật có thể được nhận diện bằng các đặc
điểm đặc trưng về hình dạng, cấu trúc tế bào hoặc so sánh với các
đối tượng vi sinh vật trên tiêu bản mẫu. Ngoài ra hệ vi sinh vật này
cũng có thể được phát hiện bằng cách nuôi cấy chúng trên những
môi trường chuyên biệt. Dựa vào đặc điểm về hình dạng, màu sắc
khuẩn lạc, các biểu hiện trên môi trường nuôi cấy để nhận diện. Các
kiến thức về các loài sinh vật này rất hữu ích trong việc đánh giá
mức độ ô nhiễm của nguồn nước cũng như độc tính của các loại
nước thải.
2. Dụng cụ, môi trường và hóa chất
2.1. Dụng cụ.









Kính hiển vi quang học
Phiến kính, lá kính.
Hộp Petri đựng mẫu vi khuẩn
Hộp Petri
Ống nghiệm
Que cấy đầu tròn, đầu nhọn
Pipet 1ml
Đèn cồn
1



2.2.
a.




Bình tia
Micropipet + đầu típ.
Môi trường và hóa chất
Hóa chất.
Nước peptone 0.1%
Nước muối sinh lý 0,9%
Mẫu nước thải

 Nước cất vô trùng
 Cồn 96
b. Môi trường.
 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn:
Môi trường cao thịt – peptone:
Cao thịt: 3g
Peptone: 10g
NaCl: 5g
Agar: 20g
Thêm nước cất đủ 1000ml
Lắc đều, điều chỉnh pH=7,0±0,2
Nấu sôi nhẹ, phân phối môi trường vào dụng cụ để khử trùng ở 1
200C trong 30 phút.
 Môi trường nuôi cấy nấm men:
Môi trường Hasen:
Glucose, maltose (hoặc đường kính):50g
Peptone: 10g
K2HPO4: 3g
MgSO4.7H2O: 2-5g
Agar: 20g
Thêm nước cất đủ: 1000ml
Lắc đều, điều chỉnh pH= 6,0±0,2
Nấu sôi nhẹ, phân phối môi trường vào các dụng cụ để khử trùng
ở 1210C trong 30 phút
 Môi trường nuôi cấy nấm mốc:
Môi trường Czapek:
Saccarose: 30g
NaNO3: 30g
K2HPO4: 30g
MgSO4: 1g
FeSO4: 0.01g
Thạch( agar): 20g
Thêm nước cất đủ: 1000ml
pH = 6.0±0.2 khử trùng 1atm/30 phút
2

 Môi trường nuôi cấy xạ khuẩn
Môi trường Gauze 1
Tinh bột tan : 20g
K2HPO4: 0.5g
MgSO4.7H2O: 0.5g
KNO3: 1.0g
NaCl: 0.5g
FeSO4: 0.1g
Agar: 20g
Nước cất đủ: 1000ml
3. Tiến hành thí nghiệm
- Dùng pipet lấy một giọt nước nhỏ lên lame
- Dùng que cấy dàn đều và trải mỏng giọt mẫu nước lên tấm lame,
để khô
- Dùng kẹp gắp và gắp hơ nhẹ phía dưới tấm lame qua ngọn lửa
đèn cồn 3 – 4 lần
- Nhỏ một giọt thuốc nhuộm đơn ...
Họ và tên : Lương Thị Hồng Duyên
MSSV: 11033991
Lớp : ĐHMT7A - Tổ 1 – Nhóm 3
GVHD: Nguyễn Khánh Hoàng
Báo cáo thực hành
VI SINH MÔI TRƯỜNG
BÀI 1:KHẢO SÁT HỆ VI SINH VẬT TRONG NƯỚC THẢI
1. Nguyên tắc:
Các vi sinh vật hiện diện trong nước thải bao gồm các vi khuẩn, vi
rút, nấm, tảo, nguyên sinh động vật.
Hệ vi sinh vật trong nước thải có thể được khảo sát thông qua việc
quan sát trực tiếp các đối tượng vi sinh vật trên kính hiển vi quang
học. Các đối tượng vi sinh vật có thể được nhận diện bằng các đặc
điểm đặc trưng về hình dạng, cấu trúc tế bào hoặc so sánh với các
đối tượng vi sinh vật trên tiêu bản mẫu. Ngoài ra hệ vi sinh vật này
cũng có thể được phát hiện bằng cách nuôi cấy chúng trên những
môi trường chuyên biệt. Dựa vào đặc điểm về hình dạng, màu sắc
khuẩn lạc, các biểu hiện trên môi trường nuôi cấy để nhận diện. Các
kiến thức về các loài sinh vật này rất hữu ích trong việc đánh giá
mức độ ô nhiễm của nguồn nước cũng như độc tính của các loại
nước thải.
2. Dụng cụ, môi trường và hóa chất
2.1. Dụng cụ.
Kính hiển vi quang học
Phiến kính, lá kính.
Hộp Petri đựng mẫu vi khuẩn
Hộp Petri
Ống nghiệm
Que cấy đầu tròn, đầu nhọn
Pipet 1ml
Đèn cồn
1
thực hành vi sinh môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thực hành vi sinh môi trường - Người đăng: hongduyen.mt7a@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
thực hành vi sinh môi trường 9 10 811