Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành Vi sinh ứng dụng

Được đăng lên bởi thaotd
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG & CÔNG NGHỆ SINH HỌC
------

BÀI GIẢNG

THỰC HÀNH

VI SINH ỨNG
NG DỤNG
D NG

TS. Nguyễn Hòai Hương

Dùng cho sinh viên ngành Công nghệ Sinh học
Năm xuất bản: 2009

MỤC LỤC

Trang

Giới thiệu môn học

4

Bài 1

Vi khu n amôn hóa

5

I

Lý thuyết

5

II

Thực hành

5

1.

Môi trường - hóa chất

5

2.

Tiến hành thí nghiệm

6

3.

Quan sát và ghi nhận kết quả

7

III

Bài nộp

8

Bài 2

Vi khu n nitrate hóa

9

I

Lý thuyết

9

II

Thực hành

9

1.

Môi trường - hóa chất

10

2.

Tiến hành thí nghiệm

10

3.

Quan sát và ghi nhận kết quả

10

III

Bài nộp

11

Bài 3

Vi khu n phản nitrate hóa

12

I

Lý thuyết

12

II

Thực hành

12

1.

Môi trường - hóa chất

12

2.

Tiến hành thí nghiệm

13

3.

Quan sát và ghi nhận kết quả

13

III

Bài nộp

14

Bài 4

Vi khu n cố định nitơ

15

I

Lý thuyết

15

II

Thực hành

16

1.

Môi trường - hóa chất

16

2.

Tiến hành thí nghiệm

17

3.

Quan sát và ghi nhận kết quả

17

III

Bài nộp

18

Bài 5

Vi khu n phân hủy cellulose

19
2

I

Lý thuyết

19

II

Thực hành

20

1.

Môi trường - hóa chất

20

2.

Tiến hành thí nghiệm

20

3.

Quan sát và ghi nhận kết quả

20

Bài nộp

21

Tài liệu tham khảo

22

Phụ lục

23

III

3

GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Môn thực hành vi sinh ứng dụng nhằm giúp sinh viên làm quen với các phương
pháp phân lập, khảo sát các vi sinh vật được ứng dụng trong xử lý môi trường, công
nghệ lên men. Các vi sinh ứng dụng thường được phân lập từ môi trường tự nhiên,
chúng có khả năng sử dụng các cơ chất khác nhau, chuyển hóa vật chất trong tự nhiên.
Nguồn phân lập chúng có thể từ đất, nước, động vật, thực vật hay thực phNm. Phân
lập, xác định chức năng, định danh chúng là bước đầu đưa chúng vào ứng dụng.
Trong khuôn khổ bài thực hành môn vi sinh ứng dụng sinh viên phân lập vi
sinh vật chủ yếu từ môi trường đất. Đất là một trong những cơ chất thuận lợi nhất đối
với sự phát triển của các loại vi sinh vật khác nhau. Số lượng vi sinh trong 1 g đất có
tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ tế bào. Hoạt động sống của vi sinh vật đất có liên
quan đến nhiều quá trình xảy ra trong đất, trước hết là các vòng tuần hoàn của vật chất
trong tự nhiên như chu trình carbon, chu trình nitơ, phospho và lưu huỳnh.
Các bước chung của bài thực hành là
1. Phát hiện các nhóm vi sinh vật trong mẫu đất bao gồm đại diện của một số
nhóm phân loại
2. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng và hình thái tế bào học tế bào của các
đại diện thuộc vi sinh vật phân lập được.

NỘI DUNG ...
TRƯỜNG ĐẠI HC K THUT CÔNG NGH TP. HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG & CÔNG NGH SINH HC
------
BÀI GING
TH
C H
ÀNH
VI SINH
VI SINH VI SINH
VI SINH NG D
NG DNG D
NG DNG
NGNG
NG
TS. Nguyn Hòai Hương
Dùng cho sinh viên ngành Công ngh Sinh hc
Năm xut bn: 2009
Thực hành Vi sinh ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành Vi sinh ứng dụng - Người đăng: thaotd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Thực hành Vi sinh ứng dụng 9 10 587