Ktl-icon-tai-lieu

Thực phẩm chức năng

Được đăng lên bởi Thư Thư
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

Sự oxy hoá.Vai trò của
TPCN đối với quá trình oxy
Bộ môn: Thực phẩm chức năng
hoá trong cơ thể con người

Tp. Hồ Chí Minh,ngày 28 tháng 09 năm 2015

1
Sự oxy hoá.Vai trò của TPCN đối với quá trình oxy hoá trong cơ thể con người

2
Sự oxy hoá.Vai trò của TPCN đối với quá trình oxy hoá trong cơ thể con người

MỤC LỤC

3
Sự oxy hoá.Vai trò của TPCN đối với quá trình oxy hoá trong cơ thể con người

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

4
Sự oxy hoá.Vai trò của TPCN đối với quá trình oxy hoá trong cơ thể con người

Trong cơ thể con người, thường xuyên diễn ra nhiều sinh hoạt hoặc xây dựng hoặc
huỷ hoại. Có những chất tưởng như là thực phẩm chính của tế bào nhưng đồng
thời cũng lại làm hại tế bào. Có những phân tử gây ra tổn thương thì cũng có
những chất đề kháng lại hành động phá phách này.
Gốc tự do, oxygen và chất chống oxy hóa là một thí dụ. Những phân tử này có liên
hệ với nhau và ảnh hưởng tới cơ thể con người rất nhiều , nhất à giai đoạn cuối
của cuộc đời.
Ngoài ra, một trong nhiều lý thuyết cố gắng giải thích nguyên nhân sự lão hóa, lão
suy là tác dụng của những gốc tự do vào các phân tử trong cơ thể. Và để trì hoãn
tiến trình này, các chất chống oxy hóa đã được nhiệt liệt được giới thiệu thông qua
các loại thực phẩm chức năng đa dạng ngăn ngừa quá trình lão hoá.oxi hoá.
I.

Tổng quan về oxi hóa:

Trong cơ thể con người tồn tại một hệ thống cân bằng, đó là quá trình sản sinh ra
các gốc tự do hay quá trình oxi hoá và quá trình sản sinh ra các chất chống oxy
hóa. Trong quá trình trao đổi chất, các tác nhân bên trong hoặc bên ngoài cỏ thể
(môi trường bị ô nhiễm, tia tử ngoại, chất phóng xạ…) làm cho hệ thống cân bằng
bị dịch chuyển theo hướng làm tăng các gốc tự do và giảm các chất chống oxy hoá
trong cơ thể con người. Kết quả là sẽ phá huỷ các đại phân tử của tế bào và gây ra
nhiều loại bệnh tật.
1. Khái niệm quá trình oxi hóa:

Quá trình oxi hóa là quá trình xảy ra phản ứng hóa học trong đó electron được
chuyển sang chất oxi hóa hình thành nên gốc tự do hay nói cách khác là sự gia
tăng các gốc tự do trong cơ thể sinh ra các phản ứng dây chuyền phả hủy tế bào.

2. Gốc tự do:

5
Sự oxy hoá.Vai trò của TPCN đối với quá trình oxy hoá trong cơ thể con người

Theo định nghĩa, Gốc Tự Do ( Free radical ) là bất cứ phân tử hóa chất nào chỉ có
một điện tử duy nhất (electron mang điện âm) hay một số lẻ điện tử
Nguyên tử là phần cơ bản và
nhỏ nhất của cơ thể, tạo nên
vật chất. một nguyên tử...


Tp. Hồ Chí Minh,ngày 28 tháng 09 năm 2015
S oxy hoá.Vai trò c a
TPCN đ i v i quá trình oxy
hoá trong c th con ng i ơ ườ
Bộ môn: Thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực phẩm chức năng - Người đăng: Thư Thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Thực phẩm chức năng 9 10 731