Ktl-icon-tai-lieu

thực tập bảo trì máy tính

Được đăng lên bởi linhmooon
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NINH THUẬN
Cơ sở thực tập: Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Đỉnh Lợi

BÁO CÁO
THU HOẠCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA
TÊN SINH VIÊN: NGUYỄN PHÚC LINH
LỚP: TIN 37 KHÓA: 37

Ninh Hải, ngày 23 tháng 3 năm 2016

Ninh Thuận, tháng 3 năm 2016

2

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
Trong khoảng vài năm trở về trước máy tính còn rất xa lạ đối với chúng
ta vì khi đó ngành Công Nghệ Thông Tin vẫn chưa phổ biến ở nước ta.
Hiện nay Công Nghệ Thông Tin đang dần trở nên phổ cập rộng rãi và
ngày càng phát triển trong tất cả các ngành nghề và cả trong môi trường đào
tạo.
Để có một chiếc máy tính có thể sử dụng được thì chúng ta cần Lắp ráp &
Cài đặt cho máy tính, thấy được tầm quan trọng như vậy tôi đã chọn để tài này
với mong muốn phổ biến kiến thức cơ bản về phần cứng máy tính giúp các
bạn mới bắt đầu với tin học có điều kiện hiểu biết hơn về máy tính.
Với những lý do trên, thực tập tốt nghiệp đối với các sinh viên
được nhà trường và khoa tố chức là yếu tố rất quan trọng. Trong th ời
gian vừa qua, em đã được tạo điều kiện đến thực tập tại Chi Nhánh
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Đỉnh Lợi (Số 2, Nguyễn Văn Trỗi,
P.Thanh Sơn, Tp.Phan Rang). Được sự hướng dẫn tận tình của ch ị
quản lý trong Công ty và sự giúp đỡ nhiệt tình của các nhân viên
trong công ty cùng với sụ cố gắng học hỏi của bản thân đã giúp em
hoàn thành tốt các công việc được giao, giúp em học h ỏi r ất nhi ều v ề
kinh nghiêm làm việc trong thực tế.
Trong báo cáo này có thể còn nhiều thiếu sót do em còn thiếu kinh
nghiệm và kiến thức còn hạn hẹp, kính mong thầy, cô chỉ dạy và góp ý kiến
để bài thực tập của em được hoàn thiện hơn.

PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY
1. Giới thiệu chung
-

Tên giao dịch: Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu T ư Xây Dựng
Đỉnh Lợi
1

2.

-

Địa chỉ: Số 2, Nguyễn Văn Trỗi, P.Thanh Sơn, Tp.Phan Rang

-

Điện thoại: 068 383 2255

-

Email: dinhloininhthuan@gmail.com.vn

Tổ chức và hoạt động của Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư
Xây Dựng Đỉnh Lợi
-

Giám đốc Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Đỉnh
Lợi: Nguyễn Tấn.

-

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Đỉnh Lợi được
thành lập năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực in ấn, photo tr ực
tiếp tại trụ sở và còn thông qua mạng Internet, đ ồng th ời lắp
ráp và sửa chữa máy tính và bán các mặt hàng văn phòng phẩm
phục vụ trong lĩnh vực in ấn, photo. Bước đầu hoạt động, công
ty chủ yếu in ấn, photo tài liệu đơn thuần, nh ưng gi ờ đã phát
triển mạnh hơn là dịch vụ đóng gói hàng hóa, sữa ch ữa nh ững
máy tính, máy in khổ...
S GIÁO D C – ĐÀO T O NINH THU N
TR NG CAO Đ NG S PH M NINH THU NƯỜ Ư
C s th c t p: Chi Nhánh Công Ty TNHH Đ u T Xây D ng Đ nh L i ơ ư
BÁO CÁO
THU HO CH TH C T P CU I KHÓA
TÊN SINH VIÊN: NGUY N PHÚC LINH
L P: TIN 37 KHÓA: 37
Ninh H i, ngày 23 tháng 3 năm 2016
Ninh Thu n, tháng 3 năm 2016
thực tập bảo trì máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thực tập bảo trì máy tính - Người đăng: linhmooon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
thực tập bảo trì máy tính 9 10 829